این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تحلیل کنکور دی 1401 انسانی

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  تحلیل کنکور دی 1401 انسانی را از این سایت دریافت کنید.

  آپارات

  منبع مطلب : www.aparat.com

  کلید و تحلیل کنکور انسانی دی 1401

  کنکور دی 1401

  برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید

  ریاضی ادبیات اختصاصی علوم اجتماعی روان ‌شناسی عربی اختصاصی تاریخ جغرافیا فلسفه‌ و منطق اقتصاد

  تخمین رتبه

  کارنامه های کنکور

  راهنمای انتخاب رشته

  محاسبه درصد - نحوه درصدگیری

  سطح دشواری ریاضی

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  0%0% 0%0% 6%6% 19%19% 71%71% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 25 50 75

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی ریاضی کلیک کنید

  سطح دشواری ادبیات اختصاصی

  در این نظر خواهی 5638 نفر شرکت کرده اند

  2%2% 4%4% 42%42% 36%36% 14%14% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40 60

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی ادبیات اختصاصی کلیک کنید

  سطح دشواری علوم اجتماعی

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  3%3% 6%6% 40%40% 33%33% 15%15% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40 60

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی علوم اجتماعی کلیک کنید

  سطح دشواری روان ‌شناسی

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  23%23% 20%20% 43%43% 8%8% 4%4% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40 60

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی روان ‌شناسی کلیک کنید

  سطح دشواری عربی اختصاصی

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  4%4% 8%8% 41%41% 31%31% 14%14% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40 60

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی عربی اختصاصی کلیک کنید

  سطح دشواری تاریخ

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  1%1% 1%1% 9%9% 21%21% 67%67% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 25 50 75

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی تاریخ کلیک کنید

  سطح دشواری جغرافیا

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  1%1% 3%3% 21%21% 32%32% 40%40% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40 60

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی جغرافیا کلیک کنید

  سطح دشواری فلسفه‌ و منطق

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  1%1% 4%4% 28%28% 36%36% 28%28% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی فلسفه‌ و منطق کلیک کنید

  سطح دشواری اقتصاد

  در این نظر خواهی 5639 نفر شرکت کرده اند

  16%16% 16%16% 43%43% 14%14% 8%8% ساده تر از حدانتظار

  کمی ساده تراز حد انتظار

  در حد انتظار

  کمی دشوارتراز حد انتظار

  دشوارتر از حدانتظار 0 20 40 60

  برای مشاهده کلید ، تحلیل و پاسخ تشریحی اقتصاد کلیک کنید

  منبع مطلب : www.kanoon.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 3 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید