این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تمرین ریاضی هفتم صفحه 44

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  تمرین ریاضی هفتم صفحه 44 را از این سایت دریافت کنید.

  جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

  در این نوشته با جواب صفحه 44 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  دقیقه مطالعه

  در این نوشته با جواب صفحه 44 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

  کاردرکلاس1- اگر پاره‌خط‌های CD ،BC ،AB و DE با هم برابر باشند، تساوی‌ها را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید.

  جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

  2- در شکل مقابل نقاط C ،B ،A و D با  روی یک خط قرار گرفته‌اند.

  کدام پاره خط هم اندازهٔ AC است؟ DB

  چرا؟ چون دارای یک قسمت کوچک برابر با AC و یک قسمت بزرگ BC مشترک است.

  جواب تمرین صفحه ۴۴ ریاضی هفتم

  1- با رسم شکل‌های مناسب به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

  الف) از یک نقطه چند خط می‌گذرد؟ بی‌شمار

  ب) از یک نقطه چند خط راست می‌گذرد؟ بی‌شمار

  ج) از دو نقطه چند خط از (انواع مختلف) می‌‌گذرد؟ بی‌شمار

  د) از دو نقطه چند خط راست می‌گذرد؟ یک خط

  جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

  2- یک خط رسم کنید و نقاط C ،B ،A و D را طوری روی آن نام گذاری کنید که رابطهٔ زیر درست باشد.

  جواب تمرین صفحه ۴۴ ریاضی هفتم

  3- اگر روی یک خط راست ١٠ نقطه بگذارید، چند نیم خط به وجود می‌آید که سر آن‌ها روی این نقاط باشد؟ چرا؟

  چون به ازای هر نقطه 2نیم خط خواهیم داشت. ۲۰ = ۱۰ × ۲

  4- نقطه C وسط پاره خط AB، نقطه D وسط پاره خط AC، نقطه E وسط پاره خط AD است. AB چند برابر AE است؟ 

  ۸ چون تمام طول پاره خط را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم.

  5- در شکل روبه رو یک مربع و یک مثلث متساوی الاضلاع دیده می شود. چرا BE=AC ؟

  جواب صفحه 44 ریاضی هفتم

  6- دو خط کش ٢٠ سانتی متری را مانند شکل روبه رو، روی یک صفحه کاغذ قرار داده‌ایم. طول این صفحه چند سانتی متر است؟

  ۳۵ = ۲۰ + ۱۵

  7- اندازه قد علی را با a، اندازه قد حسن را با b و اندازه قد حسین را با c نشان می‌دهیم.

  قد علی بلندتر از حسن و قد حسن بلندتر از حسین است پس نتیجه می‌گیریم قد علی از حسین بلندتر است.

  رابطه زیر را کامل کنید و نتیجه را به فارسی بنویسید.

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین پاره خط ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  پاسخ فعالیت صفحه 43 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین زاویه ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  حل تمرین های ترکیبی ریاضی هفتم

  جمع بندی فصل گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

  جواب کاردرکلاس صفحه 43 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی هف

  پاسخ فعالیت صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  حل تمرین صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل

  حل تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  جواب کاردرکلاس صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4ریاضی هفتم

  حل تمرین صفحه 49 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  جواب کاردرکلاس صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  پاسخ فعالیت صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  حل تمرین صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم فصل4

  حل تمرین های ترکیبی فصل 4 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل4

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی هفتم جزوه ریاضی هفتم

  نمونه سوال ریاضی هفتم

  آزمون انلاین ریاضی هفتم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید