این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جایی که جمعی از دوستان

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جایی که جمعی از دوستان را از این سایت دریافت کنید.

  اوقات فراغت

  خلاصه مطالب درس اوقات فراغت - استاد مسرورنژاد

  مدیریت فرهنگی

  مدیریت فرهنگی اوقات فراغت

  1 - مفهوم اوقات فراغت را تضویح دهید ؟

  معنای لغوی  اوقات فراغت به معنای آسودگی،آسایش وعدم اشتغال ومعمولا در مقابل اشتغالات وکارهای روز مره می باشد کارهایی سلسله اعصاب را تحت تأثیر گذاشته وخستگی وکسالت را به دنبال دارد. اوقات فراغت فرصت هایی است که انسان مسئولیت پذیر هیچ گونه تکلیف یا کار موظفی را عهده دار نبوده وزمان در اختیار اوست تا با میل وانگیزه شخصی به امر خاصی بپردازد.

  2 - اوقات فراغت را تعریف کنید ؟  عبارت است از فرصت وزمانیکه پس از انجام رساندن کار وشغل روزانه باقی می ماند اوقات فراغت،سرگرمی،تفریحات وفعالیت هایی می دانند که هنگام آسودگی از کارها از با شغل  ورقبت به سوی آنها روی می آورند.

  3 - اهمیت اوقات فراغت ونقش آن در تکامل انسان چیست؟ اوقات فراغت در زندگی انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که بی توجه ای به آن آسیب ها وانحرافات فراوانی به بار می آورد. تا جایی که انسان اگر به کاری  مشغول نباشد. از زیادی بی کاری وخوشی بیهوده گی به کارهایی دست می زند که ضررش  به او بستگانش بسیار زیاد است. بنابراین اوقات فراغت بستر مناسبی وشکل گیری وظهور وانتخاب گری فرداست که لازمه احساس استقلال وخود شکوفایی وتعالی است.

  هر چه بیشتر انسان ومؤثر است . چون  با جهت گیری صحیح وسالم وگذراندن اوقات فراغت انجام  می شود و بسیاری از نابسامانیها روحی وجسمی اجتماعی وخلاقیت های فردی واجتماعی به وجود می آید.

  4 - اوقات فراغت چه کارکرد مثبتی دارد؟نام برده و توضیح دهید ؟

  1- نقش فردی :  در سازندگی واعقلای خویش وفهم مسئولیت پذیری وهمچنین شناخت نقاط ضعف ومحدویت انسان است افراد خلاق علاوه بر اینکه از هوش سرشار صداقت انعطاف پذیری برخوردار است. از اوقات خود حداکثر استفاده کرد وآزاد اندیش

  2- آثار خستگی های جسمی: خستگی های جسمی وروحی ناشی از اشتغال مستمر وبدون وقفه به کارهای الزامی واجباری به تدریج نشاط وشادابی وسرزندگی وتعادل حیاتی  خود را گرفته وچه بسا باعث اختلال روانی همچون افسردگی اضطراب،بیماریهای روانی وجسمی می گردد.در این میان تفریحات سالم وگذراندن اوقات فراغت در مسافرت های تفریحی عامل در مقابل با این اختلالات روانی

  3-شکل دهی سالم:ساعت فراغت فرصتی است که انسان می تواند ارزیابی عملکرد گذشته خویش بپردازد عادت های ناپسند زشت گذشته خویش وبا رضایت وانگیزه باطنی ترکند .فارق از فشارهای روانی وخستگی های روحی وجسمی که در غیر اوقات فراغت با آن مواجه بوده وبا نشاط وسرور باطنی و روحیه عالی به کسب عادت خوب به شخصیت سالم خود بپردازد

  5 - تأثیرات سفر را نام ببرید ؟ 1-سفرمایه افزایش معرفت انسان است2-راه شناخت انسان به حقایق است.3-افزایش ایمان بر قدرت خداوند است4-افزایش ایمان به معاد ورستاخیز است.5- شناخت مناطق گردشگری نزدیک به اطراف خود است.6- بهره گیری از طیف وسود بردن از سیاحت خصوصاً زمانیکه با تفکر علمی همراه باشد 6 - عوامل تأثیر گذاری به نحوه گذراندن اوقات فراغت را نام ببرید ؟

  1- عوامل شخصی وخانوادگی (سن،جنس،شغل،تحصیلات)2-طرز فکر واستنباط شخص از اوقات فراغت 3-موقعیت های اجتماعی از نظر درآمد4- دسترسی به امکانات مورد نیاز وجود مدیریت همراه با علم وهنر در جامعه5-شرایط ناشناخته زندگی در برداشت ها وارزشهایی که انسان در جهان بطن خود وبه آنها توجه می کند واهمیت می دهد مثل :خوبی،بدی،زشتی،زیبایی مفاهیمی که افراد مختلف برداشت های متفاوتی با آن دارند.

  7 انواع مهارت های استفاده از وقت(اوقات فراغت) را نام ببرید ؟

  1-تلاش برای مهندسی وطرز معماری اوقات روزمره2-هدرندادن وقت وفرصت ها 3-از حداقل فرصت حداکثر استفاده را انجام دادن4-به صورت مهارانه در صرف وقت وانجام ندادن کارهای متفرقه 5-پیش از میزان استطاعت 6-اگر در وقت مهندسی نشود هم ضرر به مال می زند هم به جان انسان چون مانند زیاد خوردن که نه تنها هضم نمی شود بلکه مانع هضم شدن نیز می گردد.

  8 - فواید قدرشناسی وقت را توضیح دهید ؟

  1- استفاده از نقشه وروش صحیح در کار کردن داشت وبرداشت از وقت یعنی به حافظه سپردن نیست2- دانستن وداشتن هندسه وقت به اضافه اندازه گیری وقت.3-رفع الوقت که در عصر ما شایع شده یعنی کار این لحظه به لحظه انداختن نباید کار امروز را به فردا ننداخت4-برنامه داشتن وقت شناسی چراسبب می شود که فرصتی برای تشکیل مجلسی که ایجاد شرارت کندباقی نمی گذارد

  5-جلوگیری از اعتلاف وقت

  9 - اوقات فراغت در دوران باستان چگونه بوده است توضیح دهید ؟

  در دوران باستان جامعه دارای طبقات مختلفی بود در این طبقات،طبقه حاکم برای خود امتیاز های ویژه ای از جمله اوقات فراغت قایل بودند منظور حفظ آن امتیاز برای خود وآیندگانشان حتی به زور متوسل نشدند نشانه های این مسئله بیشتر جوامع پیشرفته گذشته می توان مشاهده کرد فرهنگ دوران باستان سهم به سزایی در تکامل وپیشرفت مغرب زمین داشتند.فلاسفه یونان به اوقات فراغت توجه زیادی داشتند زیر آنها جلوگیری از اوقات فراغت(راههای حفظ،همبستگی می دانستند ارسطو یکی از معروفترین فیلسوفان یونان در نوشته خود از زمان اضافی،زمانی را برای خود زمان آرامش صحبت کردند وی گفته ها کار می کنیم تا اوقات فراغت داشته باشیم جنگ می کنیم تا در صلح زندگی کنیم. در زمان یونان باستان کار در زمان اوقات فراغت نقش منفی تری داشته تا بیشتر متوجه بردگان واقشار فرودست بوده است. وسایل وامکانات حاکم را فراهم نمایند. جالب است که یونانیان باستان عقیده داشتند زندگی در در دوبخش تشکیل شده است بخش اول همراه با رنج مشقت است که کار نام دارد بخش دوم اوقات فراغت است که در آن انسان به فعالیت می پردازد که مطابقت با امیال وخواسته های خود اوست. جامعه دوم اولین جامعه ای بوده که اوقات فراغت را سازماندهی بنا نهاده مثال سالنهای عمومی- ورزشگاههای عمومی تأمین کرده علاوه بر آن طبقه حاکم جشن ها ومراسم های مختلفی برگزار می کردند.

  10 - اوقات فراغت در قرون وسطی را توضیح دهید ؟  اروپا تحت تأثیر فرهنگ مسیحیت تأثیر داشت از این رو اوقات فراغت ارزش بیشتری پیدا کرد. زیرا براساس فرآمین مسیح باید بین زمان کار وزمان عبادت تفاوت قایل شد وارزش را به زمان عبادت داد. در این دوران اقشار مرفع با استثمار افراد ضعیف زمینه اوقات فراغت خود را فراهم ساخته بودند.

  منبع مطلب : dars1351.blogfa.com

  جایی که جمعی از دوستان معمولا ساعت های بیکاری • ❤️ تکست ناب

  جایی که جمعی از دوستان معمولا ساعت های بیکاری دانلود و دریافت کنید با لینک مستیم به صورت کامل و اصلی از سایت تکست ناب.

  جایی که جمعی از دوستان معمولا ساعت های بیکاری

  جایی که جمعی از دوستان معمولا ساعت های بیکاری

  تغذیه و سلامتی سلامت زنان سلامت مردان سلامت کودکان سلامت میانسالان سلامت روان سلامت جنسی اعتیاد و سیگار پوست و مو دهان و دندان تناسب اندام ویتامین و مکمل انواع دارو ها انواع بیماری گذراندن اوقات فراغت ساعات و اوقاتی که بدون نتیجه معین ، مشخص و پیش بینی شده ای صرف شود ساعات آزاد […]

  تغذیه و سلامتی سلامت زنان سلامت مردان سلامت کودکان سلامت میانسالان سلامت روان سلامت جنسی اعتیاد و سیگار پوست و مو دهان و دندان تناسب اندام ویتامین و مکمل انواع دارو ها انواع بیماری

  گذراندن اوقات فراغت

  ساعات و اوقاتی که بدون نتیجه معین ، مشخص و پیش بینی شده ای صرف شود ساعات آزاد و یا اوقات فراغت می گوییم که معمولا اوقات تفریح، سرگرمی، استراحت و یا بیکاری است . از همراهی شما با راستینه سپاسگزاریم.

  گذراندن اوقات فراغت و نیاز به تفریح:

  تفریح از مسائل مهم زندگی است. نیاز به تفریح امری طبیعی و فطری است و باید در تمام دوران عمر برآورده شود. و در هر سنی تفریح مناسب، لذت بخش و نشاط آور است. هرچه کارها و فعالیتهای اجتماعی، تلاشهای تحصیلی و حرفه ای بیشتر باشد احتیاج به تفریح بیشتر احساس می گردد. زیرا در اثر کار اعصاب خسته می شود و تفریح موجب می شود که انسان نیرویی تازه همراه با نشاطی نوین به دست آورد و آمادگی بیشتری برای کار و فعالیت پیدا کند. بنابراین تفریح از کودکی تا پیری برای همه افراد لازم و ضروریست .

  تفریحات سالم و گذراندن اوقات فراغت :

  همانطور که گفته شد تفریح یکی از احتياجات طبیعی آدمی است و قسمتی از اوقات فراغت باید به صورت تفریح گذرانده شود تا خستگی های جسمی و روانی فرد بر طرف شود و بتواند پس از تفریح و تمدد اعصاب با نیروی بیشتری به کار ادامه دهد . برای رفع این نیاز باید نخست تفریح سالم و سودمند را از ناسالم و زیانبخش تشخیص داد لذا باید با دقت زیاد مواظب باشیم تا لحظه های تفریح وگذراندن اوقات فراغت با ارتباط بد و در مسیر تباهی که سوء استفاده قرار گرفتن در جامعه است و بالاخره خرد شدن شخصیت فرد صرف نشود. اصولا در گذراندن اوقات فراغت ، باید به پرورش جسمی و روحی توجه داشت و تفریح در این ساعات باید موجب نشاط روان و جسم و نیز عاملی برای جلوگیری از بطالت و بلاتکلیفی باشد. بنابراین والدین و مربیان باید بشدت مواظب اوقات فراغت دانش آموزان از کودکی تا جوانی باشند تا آنان در ساعات فراغت به عوامل خطرساز اعتیاد ، پارتی ، **۷**وگرافی ، خودارضایی ، رانندگی بدون گواهینامه ، سیگار کشیدن و دیگر اشتباهات غیرقابل جبران مانند کودک آزاری متمایل نگردند. والدین و مربیان باید بدانند و معتقد باشند که تفریح تنها جنبه سرگرمی برای کودکان ندارد و تفریح باید عاملی برای تأمین سلامتی جسمی، روانی، فردی و اجتماعی آنان باشد.

  نحوه ی گذراندن اوقات فراغت :

  گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان یکی از مسائل حساس و در عین حال پر مخاطره است. این حساسیت در تعطیلات تابستان به اوج خود می رسد تا آنجا که می توان گفت با فرا رسیدن فصل تابستان و هجوم چندین میلیونی دانش آموزان بسیار پرانرژی ، یکی از مشکلات جدی خانواده ها همین مسأله است .

  پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستانی به شکلی که هم بتواند از نظر روانی و اجتماعی ثمربخش بوده و هم برای کودک و نوجوان خسته کننده نباشد کاری بسیار ظریف و در عین حال دشوار است. به علت همین دشواری و ظرافت، انجام این کار مهم از عهده والدین به تنهایی ساخته نیست و باید نهادها و سازمانها با ایجاد امکاناتی مثل تشکیل اردوها، کانونهای هنری ، سازمانهای ورزشی، کاروانهای سیاحتی و امثال آن به کمک والدین بیایند و از طرف دیگر با دادن امتیازاتی به کودکان و نوجوانان مثل دادن بلیط نیمه بهاء برای مسافرت در ایام تابستان و بلیط های مجانی جهت بازدید از موزه ها و استفاده از اسباب بازیهای پارکها و استخرهای شنا و امثال آن والدین را در برنامه ریزی ایام فراغت دانش آموزان یاری دهند.

  در این فرصت از راستینه به ذکر بعضی از نکات که در مورد گذارندن ایام فراغت دانش آموز باید مورد نظر باشد می پردازیم :

  ۱- یکی از بزرگترین مشکلات دانش آموزان در ایام فراغت ، عدم رعایت انضباط و بی برنامه گی است. همین چه کنم ها مشکلات بزرگی برای کودکان و نوجوانان و حتی جوانان و بزرگسالان بوجود می آورد. بنابراین اولین شرط، داشتن یک برنامه صحیح برای شروع منظم کلاس های ورزشی و گذراندن ایام فراغت ، بخصوص تعطیلات تابستان است. چه خوبست این برنامه ریزی با شرکت فعال خود کودکان باشد. زیرا انواع بحث ها و نشستن و گفتگو کردن با نوجوانان و کودکان به آنان کمک می کند که از زمان فراغت خود درست استفاده کنند.

  نکته : باید به بچه ها بیاموزیم که زندگی خود را تباه نکنند و با تفریحات آنی و زودگذر زندگی خود را به خطر نیندازند.از خردسالی باید به بچه ها بیاموزیم که اوقات خود را به بطالت نگذارنند. این وظیفه والدین و مربیان است که نحوه استفاده از اوقات فراغت را طوری به آنان بیاموزند تا افرادی متین سالم و استوار بار آیند.

  ۲- گذراندن اوقات فراغت به ویژه در تعطیلات تابستانی مهم است . واقعا تکرار مطالعه ی کتابهای درسی مناسب و جالب نیست! انجام کارهای بدنی و فنی برای آسایش و استراحت مغزی دانش آموزان در اوقات فراغت ضروری است . دانش آموزان قطعا به انجام کارهای بدنی و فنی در ایام فراغت رغبت بیشتری نشان می دهند.

  اگر دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستانی از تجارب و ابزار فنی پدر و مادر و با صاحبان حرف استفاده کنند برای آنان سرگرمی مفیدی است. کارهایی مثل باغبانی ، جمع آوری محصولات کشاورزی، گل کاری، دوخت و دوز، نجاری، آشپزی، مکانیکی، نقاشی ، مجسمه سازی، خطاطی، خرید منزل، تغذیه و نظافت حیوان خانگی و امثال آن برای بسیاری از کودکان و نوجوانان سرگرم کننده و لذت بخش است. البته باید مراقبت بیماری مشترک انسان و دام بود.

  درمجموع آشنایی با اصول و فنون یک حرفه به دانش آموز امکان می دهد که در آینده بتواند با فعالیت و کوشش در کارگاه ها و کارخانه ها گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از طرف دیگر برای جامعه هم مفید واقع شود. مزد ناچیزی که دانش آموز در قبال انجام کاری دریافت می کند برای او لذت بخش و شادی آفرین است.

  و از همه مهمتر اینکه دانش آموزان هنگام اشتغال به فعالیتهای آزاد یعنی به هنگام گذارندن اوقات فراغت قابلیتهای فردی خود را نشان می دهند و هر کودک به والدین و مربیان خود استعدادهای ویژه ای که دارد بروز می دهد و قدرت خلاق خود را ظاهر میکند.

  منبع مطلب : textnub.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید