این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جمله با about

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جمله با about را از این سایت دریافت کنید.

  ترجمه کلمه about به فارسی

  [حرف اضافه] about /əˈbɑʊt/

  1 درباره در مورد، در رابطه

  معادل ها در دیکشنری فارسی: در باب درباره راجع به

  مترادف و متضاد

  concerning of regarding

  1.I've got a book about Jung.

  1. من یک کتاب در مورد "یونگ" دارم.

  2.There's nothing you can do about it now.

  2. الان هیچ کاری در رابطه با آن نمی‌توانی انجام دهی.

  3.There's something strange about him.

  3. یک چیز عجیبی در مورد او وجود دارد.

  4.What's she talking about?

  4. او درباره چه صحبت می‌کند؟

  all about it همه‌چیز درباره آن

  Tell me all about it.

  همه‌چیز راجع به آن را به من بگو.

  how/what about... ... چطور/چی؟

  1. How about Ruth? Have you heard from her?

  1. "روث" چطور؟ آیا از او خبر داری؟

  2. I'm having fish. What about you?

  2. من ماهی می‌خورم. تو چطور؟

  کاربرد واژه about

  حرف اضافه about در زبان انگلیسی معادل واژه "درباره" یا "در مورد" در فارسی است. از حرف اضافه about معمولا برای اشاره به موضوع یک چیز استفاده می‌شود.

  2 اطراف دور

  مترادف و متضاد around

  1.She wore a shawl about her shoulders.

  1. او دور شانه‌هایش شال پوشیده [انداخته] بود.

  2.She's somewhere about the office.

  2. او جایی در اطراف اداره است.

  3.We wandered about the town for an hour or so.

  3. حدودا سک ساعت در اطراف شهر پرسه زدیم.

  [قید] about /əˈbɑʊt/ غیرقابل مقایسه

  3 حدود حدودا، تقریبا

  معادل ها در دیکشنری فارسی: پیرامون تقریبا در حدود مقارن

  مترادف و متضاد

  approximately roughly exactly precisely

  1."What time are you leaving work today?" "About five."

  1. "امروز چه ساعتی کار را ترک می کنی؟" "حدود پنج."

  2.I'm just about ready.

  2. من دیگر تقریبا حاضرم.

  3.It happened about two months ago.

  3. این حدود دوماه پیش اتفاق افتاد.

  کاربرد واژه about

  واژه about در این کاربرد معنایی نزدیک به "حدود" یا "تقریبا" در فارسی دارد. از about برای نشان دادن تقریبی بودن یک مقدار استفاده می شود، مثلا:

  "about two months" (حدود دوماه) و "about five" (حدود پنج)

  منبع مطلب : dic.b-amooz.com

  جمله انگلیسی با "about" + تلفظ جملات

  538 جمله با about به همراه تلفظ. در صورتی که قصد یادگیری لغات about را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه about و همچنین مطالعه مثال برای about، اقدام به جمله سازی با کلمه about نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از about در جمله نائل شوید.

  دیکشنری ترجمه و معنی مثال و جمله انگلیسی جمله انگلیسی با "about" + تلفظ جملات

  جمله انگلیسی با "about" + تلفظ جملات

  فلش کارت های انگلیسی

  کاملاً آنلاین و رایگان

  آمادگی برای آزمون های زبان

  TOEFL / IELTS / SAT / GMAT / GRE

  بازی کن!

  لغت انگلیسی یادبگیر

  کسب درآمد از طراحی سایت

  کسب درآمد دلاری

  در صورتی که قصد یادگیری لغات about را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه about و همچنین مطالعه مثال برای about، اقدام به جمله سازی با کلمه about نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از about در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه about به کمک همین جملات با about و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت about می باشد.

  در قسمت ذیل 538 جمله با about برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با about را نیز گوش دهید.

  جمله سازی با لغات مرتبط با about به انگلیسی

  جمله با about face جمله با about turn جمله با aboutis جمله با abouts جمله با aboutt جمله با above جمله با above all جمله با above board جمله با above ground جمله با above mentioned

  (1) How about you? (2) What about us? (3) What about me? (4) Think about it. (5) We're about 50. (6) What about you? (7) I read about it (8) Its about women (9) How about Egypt

  (10) Look about you.

  جمله با "about"

  (11) How about that!

  (12) Think about it!

  (13) I'm about done.

  (14) How about that?

  (15) What about Tom?

  (16) What about him?

  (17) What about her?

  (18) It's about time.

  (19) How about 12:45?

  (20) I'm about ready.

  مثال برای "about"

  (21) That's about it.

  (22) What's it about?

  (23) I'm about to go.

  (24) Forget about it.

  (25) I lied about it.

  (26) What about food?

  (27) I read about it.

  (28) Its about women.

  (29) How about Egypt.

  (30) Tell me about it

  جمله انگلیسی با کلمه "about"

  (31) Think about that

  (32) It was about you

  (33) What is it about

  (34) What about Jack?

  (35) See you about 7.

  (36) He looked about.

  (37) What about boys?

  (38) How about a hug?

  (39) What about them?

  (40) Forget about us.

  جمله انگلیسی با "about"

  (41) Forget about me.

  (42) In about an hour?

  (43) Forget about her.

  (44) That's about all.

  (45) How about Friday?

  (46) Tell me about it!

  (47) He's about to go.

  (48) Sorry about that.

  (49) How about Monday?

  (50) Tell me about it.

  جمله انگلیسی در مورد "about"

  (51) Think about that.

  (52) I heard about it.

  (53) Think about this.

  (54) What is it about?

  (55) How about a beer?

  (56) It was about you.

  (57) What is it about.

  (58) Well how about it

  (59) Read all about it

  (60) And about you too

  جمله انگلیسی درباره "about"

  (61) How about a bite?

  (62) Ask him about it.

  (63) How about a walk?

  جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

  (64) I'm about to die.

  (65) I'm about to cry!

  (66) He lied about it.

  (67) Forget about Tom.

  (68) Think about them.

  (69) I care about Tom.

  (70) I know about Tom.

  جمله با کلمه "about"

  (71) I care about you.

  (72) I know about you.

  (73) I'm about to pee.

  (74) What about girls?

  (75) How about a kiss?

  (76) How about a song?

  (77) Is this about me?

  (78) I'm about to eat.

  (79) Tell us about it.

  منبع مطلب : www.englishvocabulary.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 15 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید