این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جمله شاخ برای بیو

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جمله شاخ برای بیو را از این سایت دریافت کنید.

  بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

  بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

  بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

  3829 پست

  بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

  عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ

  همه فیلتر همه زبان بهترین ترتیب

  ‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

  ️ 5.0 ‌

  ‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

  #شاخ #تیکه دار #لاتی #ادبی #زندگی

  به‍‌ش‍‌ت‍‌ی ک‍‌ه ش‍‌م‍‌ا خ‍‌وب‍‌اش ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن! #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ش‍‌و م‍‌ی‍‌پ‍‌رس‍‌ت‍‌م...! ️

  5.0

  #شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور #لاشی

  نصب برنامه اندروید تاوبیو

  قلبم تبدیل به سنگ و مغزم تبدیل به ادیسون شده!️

  5.0

  #شاخ #غمگین #سکوت #متفرقه

  ن‍‌گاه بہ‌ ظ‍‌اه‍‌ر آروم‍‌م ن‍‌ک‍‌ن #اس‍‌ی‍‌د ه‍‌م ق‍‌یاف‍‌ش م‍‌ثہ‌ آبہ‌️

  5.0

  #شاخ #شیطنت #کارما #انتقام #لاتی #مغرور

  مشابه ها 𖤐⃟🦋••I

  من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.

  🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

  ️ 5.0

  #دخترانه #شاخ #زندگی

  ‌ ‌‌

  ○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️

  5.0

  ○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆

  #شاخ #غمگین #بی تفاوت

  •غرور رو از #خُدایے یاد گرفتم کہ ھنوز #شِیطان رو نبخشیدھ•••!️

  5.0

  #شاخ #تیکه دار #مغرور

  بی خیـــال از هَر خیـــال..!️ 5.0

  ℭ𝔞𝔯𝔢𝔣𝔯𝔢𝔢 𝔬𝔣 𝔢𝔳𝔢𝔯𝔶 𝔣𝔞𝔫𝔱𝔞𝔰𝔶 .͜.‌"-!

  #شاخ #دخترانه #مغرور #دختر #حقیقت

  بودی لاویو نبودی #فاکیو بیبی:️

  5.0 #شاخ #لاتی #مغرور ‌

  هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

  ‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️ 5.0

  🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚

  #شاخ #تیکه دار #حقیقت #بی تفاوت

  ن‍‌گ‍‌اه ن‍‌ک‍‌ن #س‍‍‌اک‍‌ت‍‌م ده‍‌ن‍‌م ب‍‌از ش‍‌ه چ‍‌ی‍‌زای‍‌ی ب‍‌ارت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ک‍‌ه م‍‌ع‍‌ن‍‌ی‍‌ش‍‌و ت‍‌و #گ‍‌وگ‍‌ل س‍‌رچ ک‍‌ن‍‌ی :) 🐈‍⬛🩸️

  5.0 #شاخ #لاتی مثه برف باش⁦🌨️⁩، زیبا ولی سرد.…❄️… ️ 5.0

  ○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─

  #شاخ #دخترانه #مغرور #برف

  تَهِش‌میبینی‌عَه‌فَقَط‌خُودِتی️

  5.0

  ʸᴼᵁ ᴼᴺᴸʸ ˢᴱᴱ ʸᴼᵁᴿˢᴱᴸᶠ :)

  #شاخ #دخترانه #لاتی #مغرور #حقیقت

  #م‍َغ‍‌ر‍و‍ر ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌َم، ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌ِه‍‌م ث‍‌اٰٰب‍‌ت ش‍‍‌ُده‌ت‍‌وجہ ‍زی‍‌اٰٰدے #ب‍‌ی‌ت‍‌وج‍‌ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‍‌ار‍ہ.️

  5.0

  #شاخ #تیکه دار #مغرور

  دارم دختر خوبی میشم

  ←در حال بروزرسانی آدم جدید←

  █████████]99% ❌خطا در اتصال...❌ 🤍حافظه پر است🤍 ●ایشالله سری بعد😐️ 5.0

  #شاخ #دخترانه #متفرقه

  .

  م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤

  ‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰

  ️ 5.0

  #شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور #بی تفاوت

  #ه‍‌یچۅقت ‍براۍ ‍نگہ ‍داشټں كسۍ ‍كہ

  ‍فر‍ق ‍ټۅ ‍ر‍ۅ ‍با ‍بقيہ ‍نميفہمہ #ټݪاش ‍نکن🖤..͜️

  5.0

  #شاخ #غمگین #حقیقت #خسته

  تًرجیْح میّْدًم یٍع بْی حُوْصٍله یْ عًصًبْی باٰشًم تاٰ یٍع فٍیکٍ باٰحاٰل!👐🏿🥀✔️️

  5.0

  #شاخ #دخترانه #حقیقت #خسته #بی تفاوت

  ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .

  ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️

  5.0

  Es ist das gleiche. . .

  MKN RSL PM ist verfügbar :)

  #غمگین #تنهایی #خسته #نامردی #سکوت

  « قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »

  ‌️ 5.0

  ➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧

  ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ

  #شاخ #غمگین #نامردی #زندگی #حقیقت

  از سیگآر یآد گرفتم بہ پآے ڪسے بسوزم

  ڪہ نفسشو بهم بده" ️ 5.0

  #شاخ #تیکه دار #لاتی #سیگار

  پنج تا انگشت درم کح وسطیع بـ احترام شما بالاس..) ️

  5.0

  #شاخ #تیکه دار #لاشی #لاتی #مغرور

  ملکه ی زندگیِ خودت باش...!👸🏻🖤️

  5.0

  🖤👸🏻...Be the queen of your own life

  #دخترانه #ملکه #دختر

  ﺷُﺩ ﺷُﺩ ﻧﺷُﺩ ﺻﺩاﻳ #ﻣﻭﺯﻳﻛﻭ ﺑﻟﻧﺩ ﺗﺭ ﻣﻳﻛﻧﻣ️

  5.0

  #شاخ #موسیقی #بی تفاوت

  اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار‌ن‍‌ک‍‌ن‌که‌زی‍‌اد‌دن‍‌ب‍‌ال‍‌ت‍‌ن‌،ج‍‌ن‍‌س‌ارزون‌ط‍‌رف‍‌دار‌زی‍‌اد‌داره!️

  5.0

  #شاخ #تیکه دار #حاضر جوابی

  تا دیروُز آویزوُنِموُن بوُدی ،

  ‌ یِکَم بِهِت روُ دآدیم فِکر کَردی آرِزوُموُنی! 🤘🏿

  ‌️ 5.0

  #شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور #حاضر جوابی

  ب‍‌د ب‍‌اش ت‍‌ا #ب‍‌ف‍‌م‍‌ن خ‍‌وب ب‍‌ودن #وظ‍‌ی‍‌ف‍‌ت ن‍‌ی‍‌س.️"

  ‌️ 5.0

  #شاخ #تیکه دار #حقیقت #درسی

  منبع مطلب : taw-bio.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید