این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  درس هفتم جامعه شناسی دهم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  درس هفتم جامعه شناسی دهم را از این سایت دریافت کنید.

  گام به گام درس 7 جامعه شناسی دهم

  گام به گام درس 7 جامعه شناسی دهم شامل جواب تمام سوالات درس 7 جامعه شناسی دهم

  گام به گام درس 7 جامعه شناسی دهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ سوالات صفحه 49 جامعه شناسی دهم

  جواب فعالیت ها و سوالات درس 7 جامعه شناسی دهم انسانی

  پاسخ سوالات صفحه 54 جامعه شناسی دهم

  جواب فعالیت ها و سوالات درس 7 جامعه شناسی دهم انسانی

  پاسخ نمونه بیاورید صفحه 55 جامعه شناسی دهم

  گام به گام جامعه شناسی دهم درس هفتم

  پاسخ شناسایی کنید درس هفتم جامعه شناسی دهم

  گام به گام جامعه شناسی دهم درس هفتم

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو جامعه شناسی دهم

  جزوه جامعه شناسی دهم

  نمونه سوال جامعه شناسی دهم

  آزمون انلاین جامعه شناسی دهم

  منبع مطلب : paadars.com

  سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی

  سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب و کامل ترین جزوه پرسش و پاسخ درس هفتم جامعه شناسی 1 پایه دهم رشته انسانی

  سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی

  افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

  haladars آذر 8, 1400 دقیقه مطالعه

  در این نوشته با سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم با 42 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

  سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم

  1فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ واقعی جامعه  است.بخشی از فرهنگ که مردم از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی  است.2-مالک های تشخیص فرهنگ حق از باطل چیست؟ 

  1-قابل دفاع باشد

  2-مطابق فطرت و وحی باشد.

  3-از عقالنیت برخوردار باشد.

  3-در فرهنگ اسلامی مهم ترین ارزش های اجتماعی کدامند؟1-عمل به حق

  2-پرهیز از باطل

  4-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ  آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید.

  بخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که  داخل فرهنگ واقعی است

  مثالٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی )یا  احترام به والدین و…( اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثالً  غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

  5-درچه صورتی ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند؟

  پاسخ:وقتی مردم مطابق با ارزش هاعمل کنند.

  6 -ایا تمام مردم به ارزش ها وآرمان های جامعه پای بند هستند وبه آن عمل می کنند؟

  پاسخ خیربرخی ازمردم  ارزش ها رادرعمل رعایت نمی کنند. مثال درعمل به اخلاص اعتقادندارند.

  7-آرمان اجتماعی راتعریف کنید

  به مجموعه اهداف وارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به  آنهاهستند.)تصورمطلوب اعضای یک جهان اجتماعی نسبت به فرهنگ وسیاست واقتصاد وخانواده و…..

  8-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟1-عقل

  2-وحی

  9-حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.1-حقیقت خارج از وجود انسان است ولی واقعیت درون تصور انسان است.

  2-حقیقت  پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرار نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است کهدربیرون روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد.

  10 -در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

  اگر جوامع به حقیقت  ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ  حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد.11-تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید.قدرت طلبی ، شرک ، نژادپرستی ، ثروت اندوزی ، انکار مبدأ الهی ،  شقاوت ، تجاوز به حقوق دیگران ، دنیا پرستی ، ظلم ، بی عدالتی12-تعدادی از اررزش های فرهنگ حق را نام ببرید.دفاع از عدالت-حمایت ارز مظلومان-توحید- ربوبیت خداب سبحان  نسب به همه ی مخلوقات – آزادی انسان ها و موانع سعادت.13-مدیران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه از چه طریقی فرهنگ آرمانی را به عرصه ی فرهنگ واقعی وارد می  کنند؟از طریق تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر

  استفاده بیشتر از افراد متخصص در عرصه ی رسانه ها

  به مقتضیات  زمان و مکان و نحوه ی ورود عناصر فرهگی به جامعه توجه کنند

  کمک به جامعه پذیری افراد جامعه

  14 -کدام بخش از فرهنگ حق وکدام بخش باطل است؟بخش هایی ازفرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد  وبراساس خرافات شکل گرفته باشد باطل وبخش هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است.15 -نقش مدیران وبرنامه ریزان فرهنگی درجامعه چیست؟تلاش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، تعلیم وتربیت الزم  رابرای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم آورند.16 -چرا ما ناچار به پذیرش حکمت الهی ووحی درتشخیص حق وباطل هستیم ؟چون عقلانیت ابزاری )حس وتجربه  مادی( نسبی ومحدوداست.17 -کدام جوامع نمی توانند ازحق یا باطل بودن عقاید وارزش ها سخن بگویند؟ چرا؟جوامعی که علم را محدود  به دانش تجربی وآزمون پذیری می دانند وعقل و وحی رابه عنوان دو وسیله ی معرفت علمی معتبر نمی دانند وارزش ها وعقاید  اجتماعی راصرفا پدیده های تاریخی می دانند که مالکی برای داوری نسبت به درست وغلط بودن آنها نداریم .

  همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

  18 -چندنمونه از عناصر فرهنگ حق که دراغلب جوامع حضور دارد را نام ببرید

  وفای به عهد، راستگویی، پرستش خدا، عدالت خواهی، گذشت ، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم ، احترام به همنوع، کمک به هم نوع ،

  19 -چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی وفرهنگ حق وجود دارد ؟حق یا باطل بودن فرهنگ ) عقاید، ارزش ها ، هنجارها،  کنش ها( براساس آگاهی یا جهل، عالقه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.ولی فرهنگ آرمانی با  اعتباردادن وتوجه مردم شکل می گیرد .20 -عناصری از فرهنگ باطل که درفرهنگ آرمانی و واقعی ما وجود دارد را بنویسیدقبیله  گرایی ، تجمل گرایی ، پارتی بازی ، قدرت طلبی ، مال اندوزی ، خودخواهی ، برتری طلبی ، خودمحوری22 -آیا حقیقت با عدم تایید مردم درجامعه باطل می شود ؟خیر اگر حقیقت به واقعیت درنیاید نشان دهنده ی باطل بودن  آن نیست.مقبولیت مردم نسبت به یک ارزش به معنای حقیقی بودن آن ارزش نیست.23 -درچه صورتی حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا می کند؟

  درصورتی که جوامع عقاید وارزش های حقیقی را به عرصه فرهنگ آرمانی درآورند وسپس به انها شکل هنجاروکنش دهند) حقیقت را به ارزش وعمل درآورند.( حقیقت به حوزه  ی فرهنگ واقعی راه پیدا می کند .

  24 -چرا حقیقت درقلمرو واقعیت ثابت نیست ؟

  چون ممکن است حقیقت به صورت عقاید آرمانی وهنجارهای عملی )  فرهنگ واقعی ( درنیامده باشد .جامعه ممکن است از حقیقت انحراف داشته باشد وبه سوی باطل برود.

  25 -آیا آرمان ها و ارزشهای مردم ایران با هنجارهایی که به کارمیگیرند مطابق و هماهنگ است؟ 

  منبع مطلب : haladars.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید