این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در بیت مهر او آب و کین او آتش خشم او درد و عفو او درمان کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است چرا

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  در بیت مهر او آب و کین او آتش خشم او درد و عفو او درمان کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است چرا را از این سایت دریافت کنید.

  ارایه های ادبی

  سلام به درخواست سرکار خانم پور ولی معلم درس ادبیاتم توی ادامه مطلب درباره ی ارایه های ادبی مطلب زدم حتما سربزنید پیش به سوی ادامه مطلب

  SADAF & LESSON

  SADAF & LESSON ارایه های ادبی

  در اینجا در خصوص آرایه های ادبی به اختصار مطالبی آورده میشود:

  1- تشبيه : نشان دادن همانندي بين دو يا چند پديده است .هرتشبیهی در اصل 4رکن و پایه دارد:

  اركان تشبيه : مشبّه و مشبّهٌ به – ادات تشبيه – وجه تشبيه

  مثال:

  بلم آرام چون قویی سبکبال // به نرمی بر سر کارون همی رفت

  بلم=: مشبّه / چون= ادات تشبیه / قویی سبکبال = مشبّهٌ به / نرم و آرام پیش رفتن = وجه تشبیه

  1- تشبیه انواع مختلف دارد:

  تشبيه بليغ : دو ركن ادات تشبيه و وجه تشبيه حذف مي شود .

  تشبيح بليغ اسنادي : مشبّه و مشبّه به با كسره به هم اضافه نشده اند : علم ، نور است – قدش ، سرو است .

  تشبيه بليغ اضافي : مشبّه و مشبّه به با كسره به هم اضافه شده اند : نورِعلم – درختِ دوستي – قدِ سرو .

  2- استعاره : به كار بردن كلمه در غير معني اصلي .

  استعاره مصرحه : تشبيه بليغي است كه مشبّه آن حذف شده باشد .

  تشبيه ادعاي همانندي دو پديده است ولي استعاره ادعاي يكسانيِ آنها است .

  مثال:

  سبک تیغ تیز از میا ن برکشید // بر شیر بیدار دل بر درید

  شیر بیدار دل استعاره برای سهراب است

  بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد// بهار عارضش خطّی به خون ارغوان دارد

  بت استعاره برای یار زیبای شاعر است

  3- مجاز : به كار بردن واژه در غير معني اصلي آن است به شرط آن كه نشانه اي ، را به معني غير اصلي راهنمائي كند كه اين نشانه را قرينه مي گويند .

  هر استعاره اي ، مجاز است و علاقه آن ، شباهت است .

  پيوند و تناسبي كه معني حقيقي و مجازي را به هم مربوط مي سازد علاقه ناميده مي شود .

  مثال:

  طاقت سر بریدنم باشد// وز حبیبم سر ِ بریدن نیست

  سر در مصراع اول معنی حقیقی دارد ولی در مصراع دوم مجاز است و به معنی اندیشه و تصمیم و قصد به کار رفته است.

  کلام تو گیاه را بارور می کند و از نَفَسَت گل می روید

  ( نَفَس ، مجاز برای سخن است)

  4- كنايه :سخني كه داراي يك معني ظاهري و نزديك به ذهن و يك معني باطني و دور از ذهن باشد و منظور، معني باطني و دور از ذهن باشد كنايه است .

  مثال:

  نرفتم به محرومی از هیچ کوی // چرا ازدر حق شوم زرد روی

  زرد رویی کنایه از خجالت و شرمندگی است

  بیفشرد چون کوه پا بر زمین // بخایید دندان به دندان کین

  هردو مصراع ،کنایه از ابراز شدت خشم است

  5-سجع : به آهنگ بر خاسته از كلمات پاياني دو جمله يا بيشتر گفته مي شود .

  مثال:

  توانگري به هنر است نه به مال و بزرگي به عقل است نه به سال ( حال و سال مسجع )

  سجع موسیقی درونی (لفظی ) و تاثیر کلام را افزایش می دهد

  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون // نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

  گردون ، افسون ، و یاران واژه های سجع متوازی اند که موسیقایی ترین نوع سجع است

  سجع بیشتر در نثر به کار می رود اما گاهی در شعر نیز کاربرد دارد.

  هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی // کاین کیمیای هستی ، قارون کند گدا را

  تنگ دستی ، مستی ، هستی واژه های سجع هستند.

  6-موازنه: هرگاه دو مصراع يا دو جمله تقريباً همه كلمات به ترتيب با هم سجع متوازن( کلمات پایانی جمله ها هم وزن باشند ولی واج های پایانی آنها مانند هم نباشد)باشند موازنه می نامند.

  مثال:

  دل به امید روی او همدم جان نمی شود // جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند

  این لطافت کز لب لعل تو من گفتم که گفت // وین تطاول کز سر ِ زلفِ تو من دیدم که دید

  گر عزم جفا داری سر در رهت اندازم // ور راه ِ وفا گیری جان در قدمت ریزم

  7- ترصیع: هرگاه دو مصراع يا دو جمله تقريباً همه كلمات به ترتيب با هم سجع متوازی( کلمه های پایان جمله ها هم وزن باشند و واج پایانی آن ها نیز یکی باشد) باشند ترصیع می نا مند .

  مثال:

  برگ بي برگي بود ما را نوال // مرگ بي مرگي بود ما را حلال

  ما چو ناییم و نوا در ما زتوست // ما چو کوهیم و صدا در ما زتوست

  8- جناس : يكساني يا شباهت قابل توجه دو واژه يا بيشتر است در تلفّظ و اختلاف در معني

  کلماتی که پدید آورندۀ جناس اند ارکان جناس نامیده می شوند

  گاهي اركان جناس در تلفظ كاملاً يكسان و فقط تفاوت معني دارند .

  گلاب است گویی به جویش روان // همی شاد گردد زبویش روان

  روان(جاری) و روان(روح و جان)ارکان جناس اند که تلفظ یکسان و معنی متفاوت دارند

  انواع جناس:

  جناس تام :یکسانی دو واژه در تعداد و ترتیب واج ها ست

  خرامان بشد سوی آب روان // چنان چون شده باز یابد روان

  جناس ناقص حركتي :هرگاه اختلاف تلفظ دو یا چند کلمه تنها در مصّت کوتاه باشد ما نند: بُرد و بَرد – گِرد و گَرد – مِهر و مُهر

  در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند// به دشت( پُر )ملال ما پرنده( پَر ) نمی زند

  جناس ناقص اختلافي : هرگاه دو کلمه یا بیشتر در یک صامت یا مصّت بلند اختلاف تلّفظ داشته باشند مانند :شمع و جمع – رفيق و شفيق – شير و سير – چاه و جاه

  هر تیر که در (کیش) است گر بر دل( ریش) آمد// ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربانها

  جناس ناقص افزايشي : اختلاف دو واژه یا بیشتر است در معنی و تعداد حروف مانند:رنج و مرنج – قدم و مقدم – دست و دوست

  شادی مجلسیان در (قدم ) و (مقدم) توست

  9- اشتقاق : استفاده از واژه هاي هم ريشه كه سبب مي شود واج هاي آنها به يكديگر نزديك باشند آرايه اشتقاق ناميده مي شود . مانند : ديده و ديدار – بينا و بينندگان – لطف و لطيفه .

  مثال:

  موج زخود «رفته» ای تند خرامید و گفت// هستم اگر «می روم» گر « نروم» نیستم

  به «لطف »خال و خط از عارفان ربودی دل//« لطیفه» های عجب زیر دام و دانه ی توست

  10- تكرار : هرگاه كلمه اي دوبار يا بيشتر در كلام بيايد به گونه اي كه برموسيقي دروني بيفزايد و تأثير سخن را بيشتر كند تكرار ناميده مي شود .

  مثال:

  اشك چون دريا و غم طوفان اشك دل بود كشتي و سرگردان اشك

  11- تصدير : اگر واژه اي در آغاز و پايان بيتي تكرار شود ، در اصطلاح ادب تصدير ناميده مي شود .

  مثال:

  قدم بايد اندر طريقت نه دم كه اصلي ندارد دم بي قدم

  سعدي به روزگاران مهر نشسته بر دل بيرون نمي توان كرد الّا به روزگاران

  12- مراعات نظير : استفاده از واژه هاي يك مجموعه كه با هم تناسب دارند . تناسب بين واژه ها مي تواند از نظر جنس ، نوع ، مكان ، زمان ، همراهي ..... باشد .

  منبع : superstudent.blogfa.com

  در میان آرایه های زیر کدام آرایه در این بیت وجود ندارد؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هشتم رشته درس فارسی

  در میان آرایه های زیر کدام آرایه در این بیت وجود ندارد؟

  P N   1 بهمن 0:46

  4 پرسش 3 پاسخ 36 امتیاز

  فارسی هشتم دوره اول متوسطه

  مهر ابله مهر خرس آمد و یقین *** کین او مهر است و مهر اوست کین

  ۱) تشبیه ۲) تضاد ۳) تلمیح ۴) تکرار

  5 گزارش

  علیرضا پیروزی   1 بهمن 22:44

  0 پرسش 82 پاسخ 1732 امتیاز

  تشبیه:مهر خرس آمد یقین ینی تشبیه شد به مهر خرس.

  کین(کینه) و مهر(مهربانی) تضاد دارند.

  تکرار کین و تکرار مهر.

  تلمیح ندارد 3 گزارش

  مهدی اخوان   28 بهمن 20:00

  0 پرسش 12 پاسخ 382 امتیاز

  تشبیه 1 گزارش

  سامان سهیل نژاد   15 بهمن 19:22

  0 پرسش 12 پاسخ 422 امتیاز

  فکر کنم تلمیح باید اشاره بشه به یک داستان قرآنی یا تاریخی

  با این اوصاف، تلمیح نداره

  1 گزارش

  امیر مسعود احمدی   10 بهمن 16:15

  0 پرسش 17 پاسخ 112 امتیاز

  تشبیه در این بیت وجود ندارد

  1 گزارش

  zahra kazemi   2 بهمن 19:14

  25 پرسش 96 پاسخ 459 امتیاز

  تلمیح به داستان خاله خرسه داره

  تشبیه مهر ادم نادان به مهربانی خرس

  تکرا هم که مهر است پس تضاد ندارد 1 گزارش

  مهدی ابن علی   1 بهمن 19:07

  0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

  تضاد 1 گزارش

  samin soltani   1 بهمن 19:11

  1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز

  تضاد 0 گزارش

  سید محمدرضا ترابی   1 بهمن 17:04

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  تضاد 0 گزارش

  GS Sm   1 بهمن 13:18

  4 پرسش 255 پاسخ 3074 امتیاز

  تضاد -1 گزارش

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رها 8 روز قبل
  0

  در بیت مهر او اب و کین او اتش خشم او در وعفو او درمان. کدام ارایه ی ادبی به کار رفته است ؟ چرا؟

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  در بیت مهر آب و کین او آتش خشم او درد و عفو او درمان کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است؟ چرا؟

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  بچه ها کسی جواب رو میدونه

  امیر توسلی 10 ماه قبل
  1

  خیر

  ریحون 10 ماه قبل
  1

  مبالغه

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  مبالغه

  حسین 12 ماه قبل
  -1

  جوابش رو ننوشته

  مهدی 1 سال قبل
  3

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید