این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ده به توان سه

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ده به توان سه را از این سایت دریافت کنید.

  توان (ریاضی)

  توان (ریاضی)

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  نمودار

  {\displaystyle y=b^{x}}

  به ازای پایه‌های مختلف

  {\displaystyle b}

  :   پایهٔ ۱۰،   پایهٔ عدد اویلر،   پایهٔ ۲،   پایهٔ ۰٫۵. تمام منحنی‌ها از نقطه (0, 1) می‌گذرند، زیرا حاصل هر عدد غیر صفر به توان ۰ برابر با ۱ است. همچنین در

  {\displaystyle x=1} مقدار {\displaystyle y}

  در هر منحنی معادل پایه است، زیرا حاصل هر عدد به توان ۱ برابر با خود آن عدد خواهد بود.

  توان یک عملیات ریاضی است که به صورت

  {\displaystyle b^{n}}

  نوشته می‌شود. این عملیات به صورت خوانده می‌شود و در آن

  {\displaystyle b} به‌عنوان پایه و {\displaystyle n}

  به عنوان توان، نِما[۱] یا قوه (کاربرد قدیمی) شناخته می‌شوند. هنگامی که

  {\displaystyle n}

  یک عدد صحیح مثبت باشد، عملیات توان معادل

  {\displaystyle n} بار ضرب {\displaystyle b} در خود است:

  {\displaystyle b^{n}=\underbrace {b\times \cdots \times b} _{n}}

  به این ترتیب

  {\displaystyle b^{1}=1}

  و برای هر دو عدد صحیح مثبت

  {\displaystyle m} و {\displaystyle n} می‌توان نوشت

  {\displaystyle b^{n}\cdot b^{m}=b^{n+m}}

  . همچنین با بسط تعریف عملیات به توان‌های صحیح غیرمثبت،

  {\displaystyle b^{0}}

  معادل {\displaystyle 1} تعریف می‌شود و

  {\displaystyle b^{-n}}

  ( {\displaystyle n} مثبت و {\displaystyle b} غیر صفر) معادل

  {\displaystyle {\frac {1}{b^{n}}}}

  خواهد بود. به طور خاص

  {\displaystyle b^{-1}}

  معادل

  {\displaystyle {\frac {1}{b}}}

  یا وارون ضربی {\displaystyle b} است.

  با گسترش تعریف توان، می‌توان هر عدد حقیقی یا مختلط را به عنوان نما استفاده کرد. همچنین توان‌های صحیح را می‌توان به ساختارهای دیگر جبری (برای مثال ماتریس‌ها) اعمال کرد.

  عملیات توان در بسیاری از علوم دیگر از جمله در اقتصاد، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و علوم رایانه و بار کاربردهایی مانند بهره مرکب، رشد جمعیت، سینتیک شیمیایی، رفتار موجی و رمزنگاری کلید عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  مربع یک عدد مثل x اشاره دارد به عددی مانند y که y=x² و در آن توان ایکس برابر دو است. مکعب یک عدد مثل x اشاره دارد به عددی مانند y که y=x³ و در آن توان ایکس برابر سه است.

  اگررادیکال بافرجه۲باشد پس ازجذرکمک میگیریم یعنی ریشه گیری میکنیم

  'توان عدد (یعنی ازیک فرجه گسترش پیداکرده ]][[ (۲×۴)۱۲ دراین‌باره توان مشخص نیست ازجذر۲ریشه گرفته میشود

  نماهای صحیح مثبت[ویرایش]

  ساده‌ترین نوع توان، با نماهای صحیح مثبت است. نما بیانگر این است که پایه چند بار باید در خود ضرب شود. برای مثال سه به توان پنج = ۳ × ۳ × ۳ × ۳ × ۳ = ۲۴۳. در اینجا ۳ پایه و ۵ نما است، و ۲۴۳ برابر است با ۳ به توان ۵. عدد ۳، پنج بار در خودش ضرب می‌شود چون نما برابر ۵ است.

  به طور قراردادی، 2 = × را مربع، 3 = ×× را مکعب می‌نامیم. مثلا 32 «مربع سه» و 33 «مکعب سه» خوانده می‌شوند.

  اولین توان را می‌توانیم به صورت 0 = ۱ و سایر توان‌ها را به صورت +1 = · بنویسیم. اگرشکل مکعبی یامستطیل به شمابدهد پس ازفرمول (یک ضلع×خودش)استفاده شود.به گونه ای که برای ضلع های برابرتوان۲درنظرمیگیریم

  نماهای صفر و یک[ویرایش]

  35 را می‌توان به صورت ۳ × ۳ × ۳ × ۳ × ۳ هم نوشت، عدد یک را می‌توان چندین بار در عبارت مورد نظر ضرب کرد، زیرا در عمل ضرب عدد یک تفاوتی در جواب ایجاد نمی‌کند و همان جواب گذشته را می‌دهد. با این تعریف، می‌توانیم آن را در توان صفر و یک هم استفاده کنیم:‌

  هر عدد به توان یک برابر خودش است.

  1 =

  هر عدد به توان صفر برابر یک است.

  0 = 1

  (برخی نویسندگان 00 را تعریف نشده می‌خوانند) برای مثال: 0= 2-2= 2/2 = ۱ (در صورتی که ≠ ۰)

  نماهای صحیح منفی[ویرایش]

  اگر عددی غیرمنفی را به توان ۱- برسانیم، حاصل برابر معکوس آن عدد است.

  −1 = 1/ در نتیجه: − = ()−1 = 1/

  اگر صفر را به توان عددی منفی برسانیم، حاصل در مخرج صفر دارد و تعریف نشده‌است. توان منفی را می‌توان به صورت تقسیم مکرر پایه هم نشان داد. یعنی ۵-۳ = ۱ ÷ ۳ ÷ ۳ ÷ ۳ ÷ ۳ ÷ ۳ = ۱/۲۴۳ = 5-3/ 1.

  خواص[ویرایش]

  مهم‌ترین خاصیت توان با نماهای صحیح عبارتست از:

  {\displaystyle a^{m+n}=a^{m}\cdot a^{n}}

  که از آن می‌توان عبارات زیر را نتیجه گرفت:

  {\displaystyle a^{m-n}={\begin{matrix}{\frac {a^{m}}{a^{n}}}\end{matrix}}}

  {\displaystyle (a^{m})^{n}=a^{mn}\!\,}

  از آنجایی که جمع و ضرب خاصیت جابجایی دارند (برای مثال ۲+۳ = ۵ = ۳+۲ و ۲×۳ = ۶ = ۳×۲) توان دارای خاصیت جابجایی نیست: 23 = ۸ است در حالی که 32 = ۹. همچنین جمع و ضرب دارای خاصیت انجمنی هستند (برای مثال (۲+۳)+۴ = ۹ = ۲+(۳+۴) و (۲×۳)×۴ = ۲۴ = ۲×(۳×۴)) توان باز هم دارای این خاصیت نیست: 23 به توان چهار برابر است با 84 یا ۴۰۹۶، در حالی که ۲ به توان 34 برابر است با 281 یا ۲٬۴۱۷٬۸۵۱٬۶۳۹٬۲۲۹٬۲۵۸٬۳۴۹٬۴۱۲٬۳۵۲. البته اعداد ۲ و ۴ در توان خاصیت جابجایی دارند چون (۱۶=۲^۴=۴^۲)

  توان‌های ده[ویرایش]

  در سیستم مبنای ده، محاسبه توان‌های ده بسیار راحت است: برای مثال 106 برابر است با یک میلیون، که با قرار دادن ۶ صفر در جلوی یک به دست می‌آید. توان با نمای ده بیشتر در علم فیزیک برای نشان دادن اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک به صورت نماد علمی کاربرد دارد؛ نمونه را، ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ (سرعت نور با یکای متر بر ثانیه) را می‌توان به صورت ۲٫۹۹۷۹۲۴۵۸ × 108 نوشت و به صورت تخمینی به شکل ۲٫۹۹۸ × 108. پیشوندهای سیستم متریک هم برای نشان دادن اعداد بزرگ و کوچک استفاده می‌شوند و اصل این‌ها هم بر توان ۱۰ استوار است. نمونه را پیشوند کیلو یعنی 103 = ۱۰۰۰، پس یک کیلومتر برابر ۱۰۰۰ متر است.

  توان‌های عدد دو[ویرایش]

  توان‌های عدد دو نقش بسیار مهمی در علم رایانه دارند چون در کامپیوتر مقادیر

  {\displaystyle 2^{n}}

  را می‌توان برای یک متغیر هر عدد بیتی درنظر گرفت.

  توان‌های منفی دو هم استفاده می‌شوند، و به دو توان اول نصف و ربع می‌گویند.

  منبع : fa.wikipedia.org

  دو به توان ایکس + 3 چند می شود؟

  پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هشتم رشته درس ریاضی

  دو به توان ایکس + 3 چند می شود؟

  آیسان فلاح   20 اردیبهشت 13:32

  1 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز

  ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

  دو به توان ایکس میشود 10

  حالا دو به توان ایکس + 3 چند میشود؟؟

  2 گزارش

  اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلـیِّکَ الفَرَج   13 خرداد 21:39

  0 پرسش 13 پاسخ 123 امتیاز

  دوست عزیزم سلام امیدوارم حالت خوب باشه !!

  خب دو به توان xمیشه 10

  حالا 2 به توان x که میشه 10 به علاوه ی 3 میشه سیزده

  اما اگه منظورتون اینه که دو به توان x+3 میشه هشتاد چطوری؟

  خب چون پایه ها باهم برابر اند پس این حاصل ضرب دو عدد با پایه ی 2 هستش که یکی از اون دو به توان x یا همون 10 و دیگری 2 به توان 3 یا 8 می باشد

  خب 10*8 میشه 80

  لبخند رو لبت بشینه همیشه *_*

  5 گزارش

  Mm ninth   17 آذر 18:50

  1 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز

  سلام دوستان یک سوال داشتم

  2 به توان x مساوی هست با 3, حاصل یک

  چهارم به توان 3 منهای 2x مساوی چند هستش؟ خیلی ممنون میشم جواب بدید

  4 گزارش

  کوثر کککککککک   16 آبان 18:50

  0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

  سلام 4در 2ب توان ایکس منهای دو ب توان ایکس چرا میشه سه در دو ب توان ایکس؟؟؟؟؟؟

  2 گزارش

  Amir sobhan sadi   17 مرداد 10:18

  3 پرسش 333 پاسخ 2107 امتیاز

  سلام !

  دو به توان ایکس میشه 10 و دو به توان ایکس به علاوه 3 میشه دو به توان ایکس ضبدر دو توان 3

  خب دو به توان ایکس میشه 10 و دو به توان 3 میشه 8

  پس 8*10=80 2 گزارش

  QUEEN ELNAZ   23 اردیبهشت 19:15

  0 پرسش 566 پاسخ 7076 امتیاز

  صلم دوست عزیز جواب میشه 80 l,tr 2 گزارش

  Alireza Solgi   26 اردیبهشت 23:30

  0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

  سلام چون پایه دو هست هر عدد که به توان اضافه شه ۲رو به توانش میرسونیم ضربدر حاصل قبلی میکنیم مثلا وقتی سه تا به توان اضافه میشه و پایه ۲ هست میشه ۱۰ که حاصله ضربدر ۲به توان ۳ که میشه ۱۰ ضربدر ۸ که میشه ۸۰ امیدوارم حالتون خوب باشه

  1 گزارش

  Xalaq Rahimpour   17 اردیبهشت 18:26

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  جواب 3xبه توان 2منهای 12xچطور باید حل کرد

  0 گزارش

  Lisa Manban   8 بهمن 21:27

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  سلام یه سوال داشتم Xبه توان 2 ضربدره xبه توان 2 چند میشه

  0 گزارش

  amir hosein   18 دی 22:00

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  3 ضربدر 2 به توان ایکس میشود چند؟

  0 گزارش

  SAMA SJ   12 آذر 18:12

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  سلام

  میشه بگید 2 ایکس منهای ایکس جوابش چی میشه

  0 گزارش

  Aria Zadkheil   3 خرداد 9:07

  0 پرسش 34 پاسخ 184 امتیاز

  با سلام؛

  برای این سوال باید عبارت رو تجزیه کنیم به صورتی که یه دو به توان ایکس داشته باشیم، یعنی دو به توان ایکس ضربدر (چون + داره، اگه - بود تقسیم میشد) دو به توان 3، چون x به توان y ضربدر x به توان z می شود x به توان y+z

  پس از تجزیه نتیجه شد 2 به توان x ضربدر 2 به توان 3، خب 2 به توان x میشه 10، 2 به توان 3 هم میشه 8، و 10 ضربدر 8 میشه 80

  موفق باشید 0 گزارش

  par Mis   31 اردیبهشت 15:39

  0 پرسش 176 پاسخ 5286 امتیاز

  سلام میگیم دو به توان xمیشه ۱۰

  دو به توان ۳ هم میشه ۸

  ۸۰=۱۰×۸ موفق باشید☆

  امتیاز هم یادتون نره+_+

  0 گزارش

  Amirhossein Karimi   24 اردیبهشت 17:05

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  سلام. جواب میشه عدد ۸۰ .

  . . . . . . . 0 گزارش

  خَط بِهـ خَط بودَنِتو دوصت دارَم   24 اردیبهشت 1:42

  0 پرسش 162 پاسخ 572 امتیاز

  سلام امیدوارم حالا خوب باشه

  میشه ۸۰

  موفق باشی همراه با تلاش

  0 گزارش

  Yeganeh Khalili   9 بهمن 20:08

  1 پرسش 1 پاسخ 4 امتیاز

  جواب ایکس به توان دو +(y_3✓2x) به توان 2 چی میشه؟

  -1 گزارش

  Mobin Shafie   8 خرداد 17:55

  0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

  با سلام خدمت شما دوست گرامی

  جواب میشود ۸۰زیرا دو به توان xمیشود ده و دو به توان سه میشو هشت هشت ضربدر ده میشود هشتاد

  -1 گزارش

  Mohammad Siahpoush   28 اردیبهشت 12:15

  0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

  سلام دوست عزیز جواب میشه ۸۰ موفق باشید♡ -1 گزارش

  Mahla Ha   27 اردیبهشت 15:30

  1 پرسش 4 پاسخ 8 امتیاز

  سلام ^_^ ✨میشه هشتاد✨ موفق باشی:/ -1 گزارش

  MELY moosvi   24 اردیبهشت 19:17

  1 پرسش 5 پاسخ 8 امتیاز

  من این سوالو اصلا نفهمیدم یکی برام توضیح کامل بده

  -1 گزارش

  par Mis   23 اردیبهشت 11:57

  0 پرسش 176 پاسخ 5286 امتیاز

  با سلام جواب ۸۰ میشه موفق باشید:) -1 گزارش

  امیرعلی مختاری   21 اردیبهشت 11:16

  0 پرسش 4 پاسخ -3 امتیاز

  سلام خیلی خیلی راحته

  اول باید بنویسیم عبارتند

  اینجوری میشه که

  ۲به توان ۳ضربدر۳به توانx

  در مرحله یک بعد جداشون میکنیم ودر هم ضرب میکنم

  جواب ما میشه۸۰ -1 گزارش

  mohadese afhar   22 اردیبهشت 17:34

  0 پرسش 13 پاسخ 23 امتیاز

  سلام خیلی سادس مینویسین 2³×3ⁿ جوابش میشه۸۰ -2 گزارش

  mohammad mardaneh   21 اردیبهشت 7:37

  0 پرسش 113 پاسخ 263 امتیاز

  سلام بسیار راحت

  ابتدا می میتونیم این عبارت را به صورت ضرب بنویسیم یعنی ۲ به توان ۳ ضربدر ۲ به توان x

  حال جدا جدا انها را حساب میکنیم و سپس در هم ضرب میکنیم که ۸۰ بدست می آید

  موفق باشید -3 گزارش

  محمد سالمی   20 اردیبهشت 23:11

  21 پرسش 236 پاسخ 2791 امتیاز

  به نام نور

  عرض سلام و ادب و احترام ....

  خانم آیسان فلاح گرامی

  خیلی ساده هستش:

  2 به توان "x بعلاوه ی 3" را بنویسید: "2 به توان x" ضربدر "2 به توان 3" که حاصل آن برابر می شود با: "2 به توان x" ضربدر 8

  حال صورت سوال مقدار "2 به توان x" را برابر 10 داده بنابراین حاصل ضرب "2 به توان x" ضربدر 8 برابر با 10 ضربدر 8 یعنی برابر 80 خواهد شد.

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  ده به توان سه

  مریم 14 روز قبل
  0

  هزار

  ذاتنت 1 ماه قبل
  0

  ذرر

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  ده به توان سه

  لیلا 2 ماه قبل
  0

  ده به توان سه

  خدیجه 3 ماه قبل
  0

  ده به توان سه

  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  1
  خدیجه 3 ماه قبل

  هزار

  برای پاسخ کلیک کنید