این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  دو لیوان هم اندازه را یکی با عسل و دیگری را با آب پر کردیم جرم دو لیوان پر را با هم مقایسه کنید

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  دو لیوان هم اندازه را یکی با عسل و دیگری را با آب پر کردیم جرم دو لیوان پر را با هم مقایسه کنید را از این سایت دریافت کنید.

  درس 4 تا 10 علوم

  وبلاگ شخصي فاطمه ابوالحسني - اینجانب فاطمه ابوالحسنی اموزگار اموزش و پرورش هستم. من یک معلم هستم. به بچه ها عشق می ورزم. آموزش آنها بهترین کار/عشق وشغلم است. امیدوارم در راه آموزش کودکان مستعدوتوانمند سرزمین بزرگمان ایران ذر ه ای ارزشمند باشم. به یاری خداوند بزرگ

  شنبه پنجم 11 1392

  درس 4 تا 10 علوم

  درس 4(موادّ اطراف ما{2} )1-اگر مقدار يك مايع را با ظرف هاي مختلف اندازه گيري كنيم،چه نتيجه اي حاصل مي شود؟ عددهاي مختلفي به دست مي آيد.2-براي اين كه عدد ثابتي براي مقدار يك مايع به دست آوريم چه بايد بكنيم؟بايد از واحد ليتر براي اندازه گيري مقدار مايعات استفاده كنيم.3-براي اندازه گيري مقدار مايعات از واحدي به نام -----------استفاده مي شود.(ليتر)4-همه ي اجسام از -------------تشكيل شده اند.(مادّه)5-جرم را تعريف كنيد.مقدار مادّه ي تشكيل دهنده ي يك جسم است.6-جرم اجسام را با چه وسيله اي اندازه گيري مي كنند؟ ترازو7-جرم اجسام را با چه واحدهايي بيان مي كنند؟ گرم و كيلو گرم .8-جرم اجسام سبك را با مقياس -------------- نشان مي دهيم.(گرم)9-آزمايشي بنويسيد كه نشان دهد با تغيير شكلِ جسم،جرم آن تغيير نمي كند. جرم يك عدد سيب را با ترازو اندازه مي گيريم.سپس آن را خَرد كرده ،دوباره جرم آن را با ترازو اندازه مي گيريم و مشاهده مي كنيم.جرم سيب در هر دو مرحله يكسان است.10-جرم يك ليوان عسل و يك ليوان آب را به طورِ جداگانه با ترازو مشخّص مي كنيم،اندازه ي جرم آن ها متفاوت است.چه نتيجه اي مي گيريم؟مايعاتي كه مقدار آن ها با هم يكسان است،جرم هاي متفاوت دارند.درس 5 (آب مادّه ي با ارزش)1-چرخه ي آب چيست؟ گرماي خورشيد ،.باعث بخارشدن آب درياها مي شود.بخار آب هنگام بالا رفتن سرد مي شود و به ابر تبديل مي شود.اگر ابرها به اندازه ي كافي سرد شوند و ازآنها باران يا برف مي بارد.. قسمتي از آب باران و برف درون زمين فرو مي رود  و قسمتي به دريا بر مي گردد و دوباره تبخير مي شود. به اين جريان آب در طبيعت چرخه ي آب مي گويند.

  2-درياهاي بسيار بزرگ چه نام دارند؟اقيانوس.

  3-آب ها جاي بيشتري را در روي  زمين  گرفته اند يا خشكي ها؟آب ها.4-ما و بسياري از موجودات زنده ي ديگر به -----------نيلز داريم. (آب)5-از آب چه استفاده هايي مي كنيم؟ براي آشاميدن ، شست و شو ، كشاورزي و.....6-چرا آب دريا ها براي آشاميدن،كشاورزي و شست و شو مناسب نيست؟ چون شور است.7-باران و برف چگونه به وجود مي آيند؟ اگر ابرها به اندازه ي كافي سرد شوند از آن ها باران يا برف مي بارد.8-آب شيرين به چه صورت هايي وجود دارند؟به صورت برف،درياچه، رود و آب زير زميني.9-مقدار آب هاي شيرين و آب هاي شور روي كره ي زمين را با هم مقايسه كنيد.مقدار آب هاي شيرين خيلي كم تر از آب هاي شور است.10-آيا هميشه بخار آب در هوا وجود دارد؟ بله11-از ------------ابر درست مي شود.(بخار آب)12-ابرها چگونه حركت مي كنند؟ توسط باد.13-مادّه اي را نام ببريد كه در طبيعت به سه صورت ديده مي شود. آب  ،كه در حالت جامد به صورت يخ و در حالت گاز به صورت بخار است.14-در زندگي ذوب شدن چه موادّي را مشاهده كرده ايد؟ بستني- برف ها – يخ.درس6 (زندگي ما و آب)1-آيا آب در همه ي خاك ها به يك اندازه فرو مي رود؟ خير .2-چرا آب، همه جا در زمين فرو نمي رود؟زيرا جنس خاك در زمين هاي مختلف با هم فرق مي كند و مقدار آبي كه در زمين فرو مي رود به جنس خاك بستگي دارد.3-آب هاي زيرزميني چگونه تشكيل مي شوند؟مقداري از آب باران و برف در زمين فرو مي رود.وقتي اين آب به سنگ ها يا خاك رس برسد در همانجا جمع مي شود، اين آب ها را آب هاي زيرزميني مي نامند.4-در بيشتر استانها ي ايران مردم براي مصارف خانگي يا كارهاي كشاورزي،از آب -------------- و ------------- استفاده مي كنند. (چشمه – قنات )5-چرا نبايد بيش از اندازه از آب هاي زير زميني استفاده كرد؟ زيرا اين كار باعث خشك شدن بيشترر چاه ها و يا كم شدن آب آنها مي شود.6-رود چگونه به وجود مي آيد؟آبي كه از باران و ذوب شدن برف ها به وجود مي آيد،در سرازيري ها به راه مي افتد و ابتدا جوي هاي كوچك و سپس رودها به وجود مي آورد.7-همه ي رودها از آب شدن -----------تشكيل مي شود.(برف كوه ها)8-رود بزرگ از متصل شدن -------- و ---------- به وجود مي آيد.(نهرها – جوي هاي كوچك)9-آب لوله كشي خانه ها چگونه تهيه و قابل آشاميدن مي شود؟ آب رودها را در پشت سد يا استخرهاي بزرگ جمع مي كنند و بعد آن را به تصفيه خانه مي فرستند. سپس آب سالم و پاكيزه، به وسيله ي لوله به شهرها و روستاها فرستاده مي شود.10-در تصفيه خانه چه كاري انجام مي شود؟گِل و لايِ موجود در آب را مي گيرند و به آن موادّ ميكروب كش اضافه مي كنند.درس 7 (نور و مشاهده ي اجسام )1-براي ديدن اجسام........... لازم است. (نور)2-منبع نور چيست؟ جسمي است كه نور توليد مي كند.3-چرا عقربه ها و اعداد بعضي از ساعت ها در هنگام تاريكي شب قابل ديدن هستند؟زيرا از موادّي ساخته شده اند كه در تاريكي از خود نور توليد مي كنند.4-چند منبع نور را نام ببريد. شمع- لامپ – كرم شب تاب و خورشيد.5-بازتابش نور را تعريف كنيد. وقتي نور خورشيد يا چراغ قوه به آينه ميتابد،از آن برمي گردد.به اين پديده بازتابش نور گفته مي شود.6-چه اجسامي مي شناسيد كه مي توانند مثل آينه نور را بازتاب مي دهند؟ سطح آب صاف و زلال ،سيني برّاق ، قاشق استيل و شيشه.7-اگر نور به سطح صاف و صيقلي برخورد كند به طور ............. بازتابش مي كند.(منظّم)8-وقتي نور به سطح  ناصاف و غير صيقلي برخورد كند،به طور .................بازتابش مي كند.(نامنظّم)9-يك نمونه سطح صاف و صيقلي و يك نمونه سطح ناصاف و غير صيقلي  نام ببريد. سطح صاف و صيقلي مثل آينه و سطح ناصاف و غير صيقلي مثل كاغذ آلومينيمِ چروك. 10-هر چيزي كه بتواند نور را به طور منظّم بازتاب دهد،مانند...........عمل مي كند.(آينه)11-آينه هاي معمولي را چه مي نامند؟ آينه ي تخت. 12-انواع آينه ها را نام ببريد.آينه هاي معمولي،آينه هاي فرورفته و آينه هاي برآمده.13-چند نمونه از كاربردهاي آينه را نام ببريد. آينه ي دندانپزشكي ، آينه هايي كه در پيچ جاده ها وجود دارند،آينه هاي جلوي خودروها،آينه هايي  كه در معماري و تزيين سطح ديوارها استفاده مي شوند.14-ما چگونه اجسام را مي بينيم؟ وقتي نور از منبع نور به جسم مي تابد و بازتاب آن وارد چشم مي شود،ما مي توانيم اجسام را ببينيم.15- شرايط لازم براي ديدن اجسام را بنويسيد. 1) نور وجود داشته باشد. 2)مانعي بين جسم و نور وجود نداشته باشد(نور به جسم  برخورد كند) 3- نور پس از برخورد به جسم ،به چشم ما برسد.

  منبع مطلب : tbcita.tebyan.net

  سئوالات درس چهارم علوم

  ,سئوالات درس چهارم علوم,سومی های تلاشگر

  جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

  سئوالات درس چهارم علوم

  انتشار توسط : آموزگار شما در تاریخ : سه شنبه 26 آبان 1394 در مورد : علوم, تعداد بازدید : 13233

  فرزندم در این قسمت با نمونه سئوالات درس چهارم علوم آشنا شو و آن ها را با دقّت مطالعه کن تا مجدّد مطالب کلاس برایت تکرار شونددرس 4 (موادّ اطراف ما{2} )

  1-اگر مقدار یک مایع را با ظرف های مختلف اندازه گیری کنیم ، چه نتیجه ای حاصل می شود؟ عددهای مختلفی به دست می آید.

  2- برای این که عدد ثابتی برای مقدار یک مایع به دست آوریم چه باید بکنیم ؟ باید از واحد لیتر برای اندازه گیری مقدار مایعات استفاده کنیم.

  3- برای اندازه گیری مقدار مایعات از واحدی به نام -----------استفاده می شود.(لیتر)

  4- همه ی اجسام از ------------- تشکیل شده اند.(مادّه)

  5- جرم را تعریف کنید . مقدار مادّه ی تشکیل دهنده ی یک جسم است.

  6- جرم اجسام را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند ؟ ترازو

  7- جرم اجسام را با چه واحدهایی بیان می کنند ؟ گرم و کیلو گرم .

  8- جرم اجسام سبک را با مقیاس -------------- نشان می دهیم.(گرم)

  9-آزمایشی بنویسید که نشان دهد با تغییر شکلِ جسم جرم آن تغییر نمی کند. جرم یک عدد سیب را با ترازو اندازه می گیریم سپس آن را خرد کرده دوباره جرم آن را با ترازو اندازه می گیریم و مشاهده می کنیم جرم سیب در هر دو مرحله یکسان است.

  10- جرم یک لیوان عسل و یک لیوان آب را به طورِ جداگانه با ترازو مشخّص می کنیم اندازه ی جرم آن ها متفاوت است.چه نتیجه ای می گیریم ؟ مایعاتی که مقدار آن ها با هم یکسان است،جرم های متفاوت دارند.

  11- حجم چیست ؟ به  مقدار جایی که اجسام می گیرند حجم می گویند.

  12- آیا جرم با وزن متفاوت است ؟ بله

  13- واحد وزن ---------- است. (نیوتن)

  14- برای اندازه گیری وزن از چه روشی استفاده می کنیم ؟ ابتدا جرم را به وسیله ی ترازو به دست می آوریم بعد جرم را در 10 ضرب می کنیم وزن ما به دست می آید

  15- جرم اجسام بسیار سنگین را با واحد ............ مشخص می کنند . ( تن)

  16- برای اندازه گیری اچسام بسیار سنگین از وسیله ای به نام ................ استفاده می کنند . (باسکول)

  17 - جرم و حجم یک کیلوگرم پنبه و یک کیلوگرم آهن را با هم مقایسه کنید . جرم هر دو مساوی است چون اندازه ی هرکدام یک کیلو گرم است ولی حجم یک کیلوگرم پنبه از یک کیلوگرم آهن بیشتراست چون پنبه فضای بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

  19

  نظرات

  ايليا خيرخواه

  نویسنده

  در تاریخ 6 سال پیش و 15:31 دقیقه ارسال شده است

  سلام من كل درس ها را خواندم و بسيار از اين وبسايت لزّت بردم ولى مى خواستم بگم ازمون جامع سه شنبه برگزار ميشه يا شنبه؟ لطفاً اطلاع بدين

  با تشكّر ايليا خيرخواه كلاس سوم ٤دبستان اميد.

  پاسخ : باسلام به دانش آموز پرتلاش آقا ایلیا

  عزیزم آزمون جامع شنبه 11 دی ماه برگزار میشه

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  فید Rss سایت

  ورود به پنل سایت

  » رمز عبور را فراموش کردم ؟

  عضویت سریع

  آمار سایت

  آمار مطالب کل مطالب : 136 کل نظرات : 34 آمار کاربران افراد آنلاین : 3 تعداد اعضا : 31 کاربران آنلاين آمار بازدید بازدید امروز : 248 بازدید دیروز : 187 گوگل امروز : 133 گوگل دیروز : 91 بازدید هفته : 728 بازدید ماه : 435 بازدید سال : 23,124

  بازدید کلی : 172,000

  آرشیو

  1396 1395 1394

  درباره سایت

  ::::::::::::: به نام مهربان ترین :::::::::::::

  عرض خیر مقدم به تمامی بازدیدکنندگان تارنمای سواد برتر

  این وبگاه در حوزه ی آموزش در مقطع دبستان فعالیت دارد و به صورت تخصصی توسط یک آموزگار با سابقه ی تدریس 10 ساله در مقطع ابتدایی مدیریت می شود

  پایه ی اصلی تدریس بنده ، تدریس در دو پایه ی دوم و سوم ابتدایی می باشد که در همین زمینه ، فعالیت های علمی ای نیز به منظور بهبود سطح کیفی آموزش و تدریس به دانش آموزان ( نظیر طراحی بازی ضرب ، تخته های آموزشی مباحث درسی و ... ) را هم انجام داده ام

  بدون شک من و همکارانم به سهم خود ، تمام تلاش خود را برای افزایش سطح کیفی آموزش در ایران و ارتقای سواد علمی دانش آموزان ایرانی خواهیم کرد و امیدواریم روزی برسد که ایران هم مانند کشورهای توسعه یافته ، جایگاه بسیار بهتری در حوزه ی آموزش و پرورش به دست آورد

  سپاس از حسن انتخاب شما

  مدرس و مدیر وبگاه : ارجمند

  لینک های مفید سایت

  جامعه ی مجازی پویا شبکه ی رشد خودنویس دانلود سریال جدید

  خبرنامه

  با عضویت در خبرنامه سومی های تلاشگر جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود داشته باشید

  پربازدیدترین ها

  سئوالات درس چهاردهم علوم

  14685 بازدید

  سئوالات درس سوم علوم

  13781 بازدید

  سئوالات درس چهارم علوم

  13233 بازدید

  سئوالات درس چهارم هدیه های آسمان

  12133 بازدید

  سئوالات درس یازدهم علوم

  11965 بازدید

  سئوالات درس سوم هدیه های آسمان

  8891 بازدید

  سئوالات درس سیزدهم علوم

  3627 بازدید

  سئوالات درس شانزدهم هدیه های آسمان

  2887 بازدید

  سئوالات درس هفتم علوم

  2615 بازدید

  سئوالات درس دوازدهم هدیه های آسمان

  1893 بازدید

  منبع مطلب : omid-damavand.rozblog.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مقایسه وزن آب با وزن عسل 14 روز قبل
  0

  مقایسه آب با عسل

  مهدی 2 ماه قبل
  7

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید