این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  روانخوانی نشانه پ

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  روانخوانی نشانه پ را از این سایت دریافت کنید.

  متن تمرین دیکته و روان خوانی درس پـ پ

  پسرم اول متن زیر را با دقت بخوان سپس نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . پَرَستویِ زیبایی دَر آسمان پَرواز می کَرد .

  متن تمرین دیکته و روان خوانی درس پـ پ

  پسرم اول متن زیر را با دقت بخوان سپس نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . پَرَستویِ زیبایی دَر آسمان پَرواز می کَرد . شَب نَزدیک بود . پَروین وَ سِپیده کَنارِ دَریا پیشِ پِدَر وَ مادَر نِشَسته بودَند .آنان به روستایی نَزدیکِ دَریا آمَده بودَند . کِشاوَرزانِ این روستا پَنبه وَ پیاز می کارَند . مَردُمِ این روستا در تَنور نان می پَزَند . پَروین پَرَنده یِ زیبایی را که در آسمانِ دَریا پَرواز می کَرد را به مادَرَش نِشان داد. پِدَر پُشتِ مامان پَری نِشَسته بود و بَرای آنان نان و پَنیر دُرُست می کَرد . پِدَر پَروین وَ سپیده مَردِ دانایی اَست . او پَس اَنداز کَردَن را به آنان یاد داده اَست . پِسَری کِه کِنارِ دَریا توپ بازی می کَرد توپَش را بَرایِ پَروین پَرتاب کَردنامِ این پِسَر پِدرام اَست . مادَر پِدرام پَرَستار و پِدَرَش یک پِزِشک است . بادِ تُندی وَزید . سِپیدِه پَتو را روی سَرَش کِشید . سِپیده روزِ پیش بیمار شُده بود و مادَر اِمشَب بَرایَش سوپ می پَزَد .سِتاره ای دَر آسمان پِیدا شُد . شَب رِسید . آسمان پُر اَز سِتاره شُده اَست . پِدَر بایَد پاکَتی را بَرای دوستش پُست کُنَد . آنان پیشِ پِدَر و مادَر پِدرام می رَوَند . پَرَستو - پَرواز - پَروانه - پَرَنده - پَنیر - پِدَر - توپ پارو - پا - پاکَت - پارک - پاک - پوک - پاکیزه - پاره - پاک کُن - پَتو - پَند - پَر - پُر - پیرِمرَد - پونه - پَنبه - پَنکه - پُست - پوست - پوسیده - پاریس - پارس - سپاس - پَس - پیش - پُشت - پَشم - پَشه - پَرده - پَرتاب - پِزِشک - پَرَستار - پاسدار - پاسبان - پاکِستان - پَری- پَنیر - پِسته - سِپیده - سِپید - سوپ - زیپ - پیاز - پَیام - پِیمان - پِیدا - پوشِش - شاپَرَک - پَروین - پَرویز - پِدرام - پارمیس - پَریسا - آشپَز - پَیامبَر - پَس اَنداز - پایان - پَریدَم - پاشیدَم - می پَزَد - می پُرسَد - سُرسُره یِ پارک - دَندانِ پوسیده - پَشمِ میش - پِسته ی ِ تازه - پَنیرِ شور - پایانِ بدِ داستان - پاکَتِ میوه - پوستِ دَست - آشپَزِ رستوران - بویِ پیاز - پایِ شِکَسته - پَرِ اُردک - پیرِمَردِ دانا - اِداره یِ پُست

  + نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۵ ساعت 21:12 توسط دنیا محمدی پور  | نظرات

  من ، معـــــــــلم هستم

  زندگی پشت نگاهم جاریست

  سرزمین کلمات تحت فرمان منست قصر پنهان منست

  قاصدک های لبانم هرروز

  سبزه ی نام خدا را به جهان می بخشد

  من معلم هستم گر چه بر گونه ی من

  سرخی سیلی صد درد درخشش دارد

  آخرین دغدغه هایم اینست :

  نکند حرف مرا هیچ کس امروز نفهمید اصلا

  نکند حرفی ماند ؟ نکند مجهولی

  روی رخساره ی تن سو خته ی تخته سیاه جا مانده ست ؟

  من معلم هستم

  هر شب از آینه ها می پرسم :

  به کدامین شیوه ؟

  وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس ؟

  بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق ؟

  غرق دریای تفکر بکنم ؟

  با تبسم یا اخم ؟ با یکی بود و نبود ؟ زیر یک طاق کبود ؟

  یا کلاغی که به خانه نرسید

  قصه گویی بکنم ؟

  تک به تک یا با جمع ؟

  بدوم یا آرام ؟ من معلم هستم نیمکت ها

  نفس گرم قدمهای مرا می فهمند

  بالهای قلم و تخته سیاه

  رمز پرواز مرا می دانند

  سیب ها دست مرا می خوانند من معلم هستم

  درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن

  همگی مال من است

  من معــــــــــــــلم هستم ...

  دنیا محمدی پور  -   آموزگار پایه ی اول

  خانه پروفایل مدیر وبلاگ آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  مرداد ۱۳۹۸ بهمن ۱۳۹۷ دی ۱۳۹۷ آذر ۱۳۹۷ آبان ۱۳۹۷ مهر ۱۳۹۷ فروردین ۱۳۹۷ اسفند ۱۳۹۶ دی ۱۳۹۶ آذر ۱۳۹۶ آبان ۱۳۹۶ مهر ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۵ بهمن ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۵ آذر ۱۳۹۵ آبان ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ دی ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴

  آرشیو موضوعی

  متن روخوانی و تمرین دیکته ی نشانه ها

  دانلود کتاب ورق زن روانشناسی کودک

  گالری عکس های کلاس زیبای ما

  برنامه ی کلاس ما شعر نشانه ها

  پیوندها

  مطالب آموزنده BLOGFA.COM

  منبع مطلب : avaliihasalam.blogfa.com

  صفحه اصلی

  امور دانش آموزان

  لیست دروس

  امور دانش آموزان لیست دروس سخن بزرگان

  اغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند.

  زولا

  کلاس اول _ریاضی : تم 15

  فارسی _ تشخیص جایگاه نشانه گـ گ

  فارسی :درس ۱۰ : جنگل

  کلاس اول _ فارسی _ تشخیص جایگاه نشانه گـ گ

  فارسی _ تدریس درس 9: وَرزش

  فارسی _تشخیص جایگاه نشانه و (واو )

  ریاضی _ تم ۱۴ ( صفحه ۹۸_ ۹۵)قسمت دوم

  ریاضی : تم 14 (95_92) قسمت اول

  کلاس اول _ فارسی _ درس ۹ : لک لک

  کلاس اول _ فارسی_ تشخیص جایگاه نشانه کـ ک

  فارسی _ جایگاه تشیخص نشانه اُ

  فارسی _درس 8 : اُردَک

  علوم _ فصل ۹ : زمین خانه ی خاکی ما

  قرآن _ درس چهارم : صفحات ۴۹_۴۴

  فارسی _ درس 8 : دَریا

  فارسی _ تشخیص جایگاه نشانه (یـ ی )

  قرآن _ درس چهارم : قرآن بخوانیم (صفحات ۴۳_۳۸ )

  علوم _ فصل ۸ : چه می خواهم بسازم ؟

  یلدای ۱۴۰۱، دانش اموزان کلاس اول ج

  ایجاد انگیزه نشانه اِ ـِ ـه ه ،توسط دانش اموزان کلاس اول ج

  می کاری ،توسط دانش اموزان کلاس اول ج

  کاشت لوبیا توسط دانش آموزان کلاس اول ج

  ایجاد انگیزه نشانه ر ، توسط دانش اموزان کلاس اول ج

  دنیای گیاهان

  ایجادانگیزه نشانه تـ ت ، توسط دانش اموزان کلاس اول ج

  ایجادانگیزه نشانه ایـ یـ ی ای ، توسط دانش اموزان کلاس اول ج

  ایجاد انگیزه نشانه ز ، توسط دانش آموزان کلاس اول ج

  تدریس ریاضی : تم ۱۳صفحه (۹۱ _۸۹)پارت دوم

  تدریس ریاضی : تم ۱۳ صفحه ( ۸۸_۸۵ )پارت اول

  کلاس اول _ فارسی_ تشخیص جایگاه نشانه شـ ش

  کلاس اول _ فارسی_درس : گوش شنوا

  ریاضی : تدریس جدول نظام دار

  ریاضی _تم ۱۲(صفحه ۸۴_۸۲)پارت دوم

  ریاضی: تم ۱۲ (صفحه ۸۱_۷۸) پارت ۱

  علوم اول دبستان _ کلیپ آموزشی فندوق : فصل ۷

  کلاس اول _ علوم _ فصل ۷: زمین خانه ی سنگی ما

  فارسی_ تدریس : اِ دوستی یا ِ ربط ،، ای مستقل یا تنها

  فارسی _ تدریس: جایگاه تشخیص نشانه اِ ِ ـه ه

  تدریس فارسی _ درس ۷ : اِستَخر

  کلاس اول_ فارسی _ ایجاد انگیزه نشانه اِ ِ ـہ ه

  ریاضی : تم 11 (صفحه 77_75) پارت دوم

  ریاضی _تم 11 (74_71)پارت اول

  فارسی_تشخیص جایگاه نشانه ز

  فارسی _ تدریس درس : سرباز

  فارسی _ ایجاد انگیزه نشانه ز

  ریاضی : تم 10(صفحه 70_68) پارت دوم

  ریاضی _تم 10(صفحه 67_64)

  علوم _ فیلم آموزشی فندوق _ فصل ۶ :زمین خانه ی پر آب ما

  علوم _ فصل 6 :زمین خانه ی پر آب ما

  کلاس اول _ریاضی : تم 15 فارسی _ تشخیص جایگاه نشانه گـ گ فارسی :درس ۱۰ : جنگل کلاس اول _ فارسی _ تشخیص جایگاه نشانه گـ گ فارسی _ تدریس درس 9: وَرزش فارسی _تشخیص جایگاه نشانه و (واو ) ریاضی _ تم ۱۴ ( صفحه ۹۸_ ۹۵)قسمت دوم ریاضی : تم 14 (95_92) قسمت اول کلاس اول _ فارسی _ درس ۹ : لک لک کلاس اول _ فارسی_ تشخیص جایگاه نشانه کـ ک فارسی _ جایگاه تشیخص نشانه اُ فارسی _درس 8 : اُردَک علوم _ فصل ۹ : زمین خانه ی خاکی ما قرآن _ درس چهارم : صفحات ۴۹_۴۴ فارسی _ درس 8 : دَریا فارسی _ تشخیص جایگاه نشانه (یـ ی ) قرآن _ درس چهارم : قرآن بخوانیم (صفحات ۴۳_۳۸ ) علوم _ فصل ۸ : چه می خواهم بسازم ؟ یلدای ۱۴۰۱، دانش اموزان کلاس اول ج ایجاد انگیزه نشانه اِ ـِ ـه ه ،توسط دانش اموزان کلاس اول ج می کاری ،توسط دانش اموزان کلاس اول ج کاشت لوبیا توسط دانش آموزان کلاس اول ج ایجاد انگیزه نشانه ر ، توسط دانش اموزان کلاس اول ج دنیای گیاهان ایجادانگیزه نشانه تـ ت ، توسط دانش اموزان کلاس اول ج ایجادانگیزه نشانه ایـ یـ ی ای ، توسط دانش اموزان کلاس اول ج ایجاد انگیزه نشانه ز ، توسط دانش آموزان کلاس اول ج تدریس ریاضی : تم ۱۳صفحه (۹۱ _۸۹)پارت دوم تدریس ریاضی : تم ۱۳ صفحه ( ۸۸_۸۵ )پارت اول کلاس اول _ فارسی_ تشخیص جایگاه نشانه شـ ش کلاس اول _ فارسی_درس : گوش شنوا ریاضی : تدریس جدول نظام دار ریاضی _تم ۱۲(صفحه ۸۴_۸۲)پارت دوم ریاضی: تم ۱۲ (صفحه ۸۱_۷۸) پارت ۱ علوم اول دبستان _ کلیپ آموزشی فندوق : فصل ۷ کلاس اول _ علوم _ فصل ۷: زمین خانه ی سنگی ما فارسی_ تدریس : اِ دوستی یا ِ ربط ،، ای مستقل یا تنها فارسی _ تدریس: جایگاه تشخیص نشانه اِ ِ ـه ه تدریس فارسی _ درس ۷ : اِستَخر کلاس اول_ فارسی _ ایجاد انگیزه نشانه اِ ِ ـہ ه ریاضی : تم 11 (صفحه 77_75) پارت دوم ریاضی _تم 11 (74_71)پارت اول فارسی_تشخیص جایگاه نشانه ز فارسی _ تدریس درس : سرباز فارسی _ ایجاد انگیزه نشانه ز ریاضی : تم 10(صفحه 70_68) پارت دوم ریاضی _تم 10(صفحه 67_64) علوم _ فیلم آموزشی فندوق _ فصل ۶ :زمین خانه ی پر آب ما علوم _ فصل 6 :زمین خانه ی پر آب ما ایجاد انگیزه نشانه او _ و توسط دانش آموزان کلاس اول ج

  ایجاد انگیزه نشانه سـ س توسط دانش آموزان کلاس اول ج

  فلرسی _ تدریس : می کاری

  فارسی : تشخیص جایگاه نشانه (ای‍ ی‍ ی ای )

  فارسی _تدریس درس 6: ایران

  فارسی_ درس ۵: نان _ تشخیص جایگاه نشانه نـ ن

  فارسی _ شعر نشانه نـ ن

  فارسی_تدریس درس ۵ : مادر

  فارسی_تشخیص جایگاه نشانه (ر )

  کلیپ اموزشی فندوق : علوم فصل ۵ : دنیای گیاهان

  علوم _ فصل ۵ : دنیای گیاهان ( صفحه ۴۱_۳۸) پارت ۲

  علوم _ فصل ۵ : دنیای گیاهان ( صفحه ۳۷_۳۴)پارت ۱

  قرآن _ درس سوم : خانه ی ما

  فارسی_تشخیص جایگاه نشانه (تـ ت)

  فارسی _تدریس درس ۴: تاب

  فارسی_ ایحادانگیزه و معرفی نشانه(تـ ت)

  ریاضی: تم 9(صفحه 63_61) پارت دوم

  ریاضی : تم ۹(صفحه ۶۰_۵۷ ) پارت اول

  فارسی _ تدریس درس4 (توت )

  فارسی _تشخیص جایگاه نشانه (او _و )

  فارسی _ایجاد انگیزه و معرفی نشانه (او _و )

  ریاضی :تم ۸ (صفحه ۵۶_۵۴) قسمت دوم

  ریاضی : تم ۸ (صفحه ۵۳_۵۰)قسمت اول

  فارسی_درس کلاس

  فارسی _تشخیص جایگاه نشانه (سـ س )

  فارسی _ معرفی نشانه (سـ س )

  کلیپ آموزشی: علوم فصل ۴:دنیای جانوران

  علوم_فصل ۴:دنیای جانوران (صفحه۳۰_۳۳)پارت دوم

  علوم_فصل ۴: دنیای جانوران (صفحه ۲۹_۲۶)پارت اول

  ریاضی : تم 7 (صفحات 49_47 ) قسمت دوم

  ریاضی : تم 7(صفحات۴۶-43) قسمت اول

  فلرسی _ تدریس : می کاری فارسی : تشخیص جایگاه نشانه (ای‍ ی‍ ی ای ) فارسی _تدریس درس 6: ایران فارسی_ درس ۵: نان _ تشخیص جایگاه نشانه نـ ن فارسی _ شعر نشانه نـ ن فارسی_تدریس درس ۵ : مادر فارسی_تشخیص جایگاه نشانه (ر ) کلیپ اموزشی فندوق : علوم فصل ۵ : دنیای گیاهان علوم _ فصل ۵ : دنیای گیاهان ( صفحه ۴۱_۳۸) پارت ۲ علوم _ فصل ۵ : دنیای گیاهان ( صفحه ۳۷_۳۴)پارت ۱ قرآن _ درس سوم : خانه ی ما فارسی_تشخیص جایگاه نشانه (تـ ت) فارسی _تدریس درس ۴: تاب فارسی_ ایحادانگیزه و معرفی نشانه(تـ ت) ریاضی: تم 9(صفحه 63_61) پارت دوم ریاضی : تم ۹(صفحه ۶۰_۵۷ ) پارت اول فارسی _ تدریس درس4 (توت ) فارسی _تشخیص جایگاه نشانه (او _و ) فارسی _ایجاد انگیزه و معرفی نشانه (او _و ) ریاضی :تم ۸ (صفحه ۵۶_۵۴) قسمت دوم ریاضی : تم ۸ (صفحه ۵۳_۵۰)قسمت اول فارسی_درس کلاس فارسی _تشخیص جایگاه نشانه (سـ س ) فارسی _ معرفی نشانه (سـ س ) کلیپ آموزشی: علوم فصل ۴:دنیای جانوران علوم_فصل ۴:دنیای جانوران (صفحه۳۰_۳۳)پارت دوم علوم_فصل ۴: دنیای جانوران (صفحه ۲۹_۲۶)پارت اول ریاضی : تم 7 (صفحات 49_47 ) قسمت دوم ریاضی : تم 7(صفحات۴۶-43) قسمت اول ایجاد انگیزه نشانه مـ م ،توسط دانۺ آموزان اول ج

  منبع مطلب : sepehrschool.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 3 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید