این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  زهرا امام جمعه

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  زهرا امام جمعه را از این سایت دریافت کنید.

  رزومه

  English زهرا امام جمعه PDF چاپ

  تحصیلات

  کارشناسی, 1371, مهندسی وتکنولوژی موادغذایی, تبریز

  کارشناسی ارشد, 1373, مهندسی وتکنولوژی موادغذایی, بلز پاسکال

  دکتری, 1377, مهندسی وتکنولوژی موادغذایی, بلز پاسکال

  کتاب‌های تالیفی

  زهرا امام جمعه، محمد تقی گلمکانی و محمد هاشم حسینی . "فرهنگ علوم و صنایع غذایی." : آییژ، 1387.

  کتاب‌های ترجمه شده

  احمد کلباسی اشتری، زهرا امام جمعه و حسین میرسعیدقاضی. "طراحی کارخانه صنایع غذایی." : آییژ، 1390.

  احمد کلباسی اشتری، زهرا امام جمعه و حسین میرسعیدقاضی. "طراحی کارخانه صنایع غذایی." تهران: انتشارات آییژ، 1391.

  فصلی از کتاب

  Zahra Emam Jomeh, Arezou Karami Moghaddam, and Atefeh Broumand. "Antimicrobial Food Packaging." : Elsevier (Academic Press AP), 2016.

  Zahra Emam Jomeh, Arezou Karami Moghaddam, and Atefeh Broumand. "Antimicrobial food packaging." San Diego: Elsevier, 2016.

  Mehdi Mohammadian, Maryam Salami, Zahra Emam Jomeh, and Farhad Alavi. "Dairy in Human Health and Disease across the Lifespan." New York: Elsevier, 2017.

  Farhad Alavi, Maryam Salami, Zahra Emam Jomeh, and Mehdi Mohammadian. "Nutrients in Dairy and Their Implications for Health and Disease." : Elsevier, 2018.

  Zahra Emam Jomeh, Morteza Fathi, and Gholamreza Askari. "Emerging Natural Hydrocolloids." : John Wiley, 2019.

  Zahra Emam Jomeh, Ali Ebrahimi poor, and Monir Ebrahimi pure. "CHARACTERIZATION OF NANOENCAPSULATED FOOD INGREDIENTS." New York: Elsevier, 2020.

  Mehdi Hajikhani, and Zahra Emam Jomeh. "RELEASE AND BIOAVAILABILITY OF NANOENCAPSULATED FOOD INGREDIENTS." New York: Elsevier, 2020.

  Zahra Emam Jomeh, and Amir Rezvankhah. "RELEASE AND BIOAVAILABILITY OF NANOENCAPSULATED FOOD INGREDIENTS." : Elsevier, 2020.

  Marjan Moallemian Isfahani, Zahra Emam Jomeh, Idupulapati M. Rao, and Nima Rezaei. "Advances in Experimental Medicine and Biology: Coronavirus Disease - COVID-19." : springer, 2021.

  Neda Aliabbasi, and Zahra Emam Jomeh. "Engineering Principles of Unit Operations in Food Processing." : Elsevier, 2021.

  Zahra Emam Jomeh, Ali Ebrahimi poor, and Monir Ebrahimipure. "SAFETY AND REGULATORY ISSUES OF NANOENCAPSULATED FOOD INGREDIENTS." : Elsevier, 2021.

  Neda Aliabbasi, Zahra Emam Jomeh, and [] []. "Nanoencapsulation in the Food Industry APPLICATION OF NANO/ MICROENCAPSULATED INGREDIENTS IN FOOD PRODUCTS." New York: Elsevier, 2021.

  Mona Miran, Maryam Salami, and Zahra Emam Jomeh. "Rationality and Scientific Lifestyle for HealthChapter: Spices as Traditional Remedies: Scientifically Proven Benefits." : Springer, 2021.

  Mehdi Mohammadian, Maryam Salami, Maryam Moghadam, Zahra Emam Jomeh, and Ali Akbar Moosavi Movahhedi. "Rationality and Scientific Lifestyle for HealthChapter: Spices as Traditional Remedies: Scientifically Proven Benefits." : Springer, 2021.

  Neda Aliabbasi, Morteza Fathi, and Zahra Emam Jomeh. "MICRO- AND NANOENGINEERED GUM-BASED BIOMATERIALS FOR DRUG DELIVERY AND BIOMEDICAL APPLICATIONS." : Elsevier, 2022.

  کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

  Zahra Emam Jomeh, Elnaz Salehi, Morteza Fathi, and Gholamreza Askari. "Emerging Natural Hydrocolloids." : John Wiley, 2019.

  زهرا امام جمعه. "هزار واژه تغذیه و علوم و فناوری غذا." تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1395.

  مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

  زهرا امام جمعه، Djelveh و J Sirami . "." Viandes Prod. Carnés 17، 6 (1375): 345-346.

  Djelveh , Gros , and Zahra Emam Jomeh. "Transfert couplé de sel et de sucre lors de la déshydratation osmotique des produits alimentaires." Récents progrès en génie des procédés 11, no. 53 (1997): 13-18.

  Djelveh , Jb Gros , and Zahra Emam Jomeh. "Osmotic dehydration of foods in a multicomponent solution. Part II. Water loss and solute uptake in agar gels and meat." LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 34, no. 5 (2001): 319-323.

  Djelveh , J B Gros , and Zahra Emam Jomeh. "Osmotic dehydration of foods in a multicomponent solution. Part I. Lowering of solute uptake in agar gels : Diffusion considerations." LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 34, no. 5 (2001): 312-318.

  نسرین موید نیا , Mohammadreza Ehsani, and Zahra Emam Jomeh. "Activity and Growth Rate of Bifidobacterium lacctis' in milk." Food Technology & Nutrition 2, no. 2 (2005): 52-36.

  Mohammad Ali Sahari , Mahmoud Soti , and Zahra Emam Jomeh. "Improving the dehydration of dried peach by osmotic method." Journal of Food Technology 4, no. 3 (2006): 189-193.

  Zahra Emam Jomeh, Jalal Dehghannyaa , and Rahmat Sotudeh Gharebagh. "Assessment of Osmotic Process in Combination with Coating on Effective Diffusivities during Drying of Apple Slices." DRYING TECHNOLOGY 24, no. 9 (2006): 1159-1164.

  Amir Mortazavian , Mohammadreza Ehsani, S M Mousavi , Jak Reinheimer , Zahra Emam Jomeh, Sara Sohrabvandi , and Karim Rezaei . "Perliminary investigation of the combined effect of heat treatment and incubation temperature on the biability of the probiotic micro - organisms in freshly made yogurt." INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY 59, no. 1 (2006): 8-11.

  Zahra Emam Jomeh, Seyed Mohammadali Ebrahimzadeh Mosavi, Ashkan Madadlou , and Asghar Khosrowshahi . "Monitoring the Chemical and Textural Changes During Ripening of Iranian White Cheese Made with Different Concentrations of Starte." JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 89, no. 9 (2006): 3318-3325.

  Dehghannya , Zahra Emam Jomeh, Rahmat Sotudeh Gharebagh, and M Ngadia . "Osmotic dehydration of apple slices with carboxy - methyl cellulose coating." DRYING TECHNOLOGY 24, no. 1 (2006): 45-50.

  منبع مطلب : rtis2.ut.ac.ir

  زهرا امام جمعه

  زهرا امام جمعه،

  استاد

  نماینده تام الاختیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی در پردیس بین المللی ارس

  گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم و صنایع غذایی

  گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  عضو کمیسیون نشریات علمی

  گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

  پست الکترونیکی

  رزومه

  دانلود

  ۷۸۳۳ ارجاعات ۴۶ h-Index

  تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

  منبع مطلب : profile.ut.ac.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید