این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ستاد اسکان شیراز

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ستاد اسکان شیراز را از این سایت دریافت کنید.

  آدرس جدید و شماره تلفن جدید ستاد اسکان فرهنگیان شیراز

  آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان مهمانان نوروزی شیراز و استان فارس  آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم استان فارس X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم شیراز X&nb

  آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان مهمانان نوروزی شیراز و استان فارس

  1 2 3 4 5

  سنه بازار www.snabazar.com

  بازدید : 2190

  چهارشنبه 13 اسفند 1393

  نظرات (0)

  آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان مهمانان نوروزی شیراز و استان فارس

  آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم استان فارس X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم شیراز X آدرس جدید و شماره تلفن جدید ستاد اسکان فرهنگیان استان فارس X آدرس جدید و شماره تلفن جدید ستاد اسکان فرهنگیان شیراز X آدرس جدید و شماره تلفن جدید ستاد اسکان مهمانان نوروزی استان فارس و شیراز X رزرو اینترنتی خانه معلم شیراز X سایت خانه معلم شیراز X مرکز رفاهی و تفریحی فرهنگیان در استان فارس و شیراز X باشگاه فرهنگیان در شیراز و استان فارس X مهمانسرای فرهنگیان در استان فارش و شیراز X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان ا X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان آباده X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان آباده طشک X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان ارسنجان X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان استهبان X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان بوانات X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان جهرم X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان خرامه X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان داراب X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان رستم X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان سپیدان X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان عشایر X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان علامرودشت X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان فراشبند X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان فرگ X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان فسا - X آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان فیروز آباد - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان کازرون - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان گراش - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان لارستان - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان مرودشت - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان لامرد - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان میمند - آدرس جدید و شماره تلفن جدید خانه معلم و ستاد اسکان فرهنگیان نیریز - رزرو اینترنتی خانه معلم شیراز - رزرو اینترنتی خانه معلم شیراز- رزرو اینترنتی خانه معلم شیراز- سایت خانه معلم شیراز- آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 شیراز - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 شیراز - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 شیراز - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 شیراز - نوروز 94 - آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 آباده - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 آباده - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 آباده - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 آباده - نوروز 94 - آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 آباده طشک - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 آباده طشک - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 آباده طشک - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 آباده طشک - نوروز 94 -آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 ارسنجان - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 94 ارسنجان - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 ارسنجان - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 94 ارسنجان - نوروز 94

  آدرس و شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 لاریجان - پایگاه اسکان مهمانان نوروی 95 لاریجان -  ستاد اسکان فرهنگیان در لاریجان - آدرس و شماره تلفن ستاد اسکان نوروزی 95 در لاریجان - رزرو اینترنتی ستاد اسکان لاریجان  - شماره تلفن جدید ستاداسکان مهمانان نوروز 95 - ستاد اسکان سال 95 – رزرو اینترنتی اتاق در ستاد اسکان نوروزی 95 لاریجان

  X

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 استهبان - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 استهبان - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 استهبان - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 استهبان - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 بوانات - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 بوانات - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 بوانات - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 بوانات - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 جهرم - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 جهرم - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 جهرم - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 جهرم - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 فرگ - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 فرگ - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 فرگ - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 فرگ - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 فراشبند - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 فراشبند - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 فراشبند - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 فراشبند - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 علامرودشت - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 علامرودشت - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 علامرودشت - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 علامرودشت - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 عشایر - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 عشایر - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 عشایر - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 عشایر - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 سده - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 سده - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 سده - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 سده - نوروز 95

  آدرس ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 سپیدان - شماره تلفن ستاد اسکان مهمانان نوروزی 95 سپیدان - آدرس ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 سپیدان - شماره تلفن ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 95 سپیدان - نوروز 95

  منبع مطلب : khane-moallem.rozblog.com

  سامانه ستاد اسکان فرهنگیان شیراز ۱۴۰۲

  در این مقاله لینک ورود به سامانه اسکان فرهنگیان شیراز، شرایط رزرو اسکان نوروزی ۱۴۰۲، استرداد و رزرو مدرسه در سایت ستاد اسکان شیراز ارائه شده است.

  سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  برای مشاوره رزرو اسکان در سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  برای مشاوره رزرو اسکان در سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  برای ورود مستقیم به سامانه اسکان فرهنگیان شیراز کلیک کنید.

  در ادامه راهنمای تصویری استفاده از سامانه اسکان فرهنگیان شیراز به نشانی eskan.medu.ir ارائه شده است .

  عناوین اصلی این مقاله

  معرفی سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  نحوه ورود به سامانه ستاد اسکان فرهنگیان شیراز

  شرایط رزرو و استرداد در سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  نحوه رزرو مدرسه در سامانه اسکان فرهنگیان شیراز ۱۴۰۲

  راهنمای بازیابی رمز فرهنگیان در سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  اپلیکیشن رزرو خانه معلم

  سوالات متداول

  آموزش و پرورش شیراز هر ساله اقدام به آماده سازی مدارس منتخب استان ها جهت اسکان دادن فرهنگیان مسافر می نماید. همچنین برای آسان تر کردن فرایند رزرو اتاق ها، سامانه ای را طراحی کرده است که فرهنگیان می توانند به مراجعه به آن، به لیست اقامتگاه های آماده و موجود دسترسی داشته باشند و در صورت تمایل، آن ها را رزرو نمایند.

  به همین جهت، در این مقاله به معرفی سامانه اسکان فرهنگیان شیراز جهت رزرو خانه معلم پرداخته شده و جزئیات بیشتری از آن شامل نحوه ورود به سایت، شرایط رزرو اسکان نوروزی و استرداد و نحوه رزرو مدرسه در سامانه ثبت نام اسکان فرهنگیان شیراز ارائه شده است.

  معرفی سامانه اسکان فرهنگیان شیراز

  وزارت آموزش و پرورش شیراز، هر ساله، شرایط را محیا می کند تا فرهنگیان بتوانند از مدارس منتخب استان ها به عنوان استراحتگاه و محلی برای اسکان مسافران نوروزی استفاده کنند. مدارس انتخاب شده، برای پذیرش این افراد آماده می شوند و تدارکات لازم نیز محیا می گردد. فرهنگیانی که قصد سفر به استان های مختلف از جمله استان شیراز را دارند و خواهان اسکان نوروزی ۱۴۰۲ در مدارس منتخب آموزش و پرورش استان شیراز هستند، باید قبل از عزیمت خود، اقدام به رزرو این استراحتگاه ها کنند.

  به همین جهت، سایت خانه معلم طراحی شد تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات آموزش و پرورش، رزرو و ثبت نام اتاق های اسکان فرهنگیان شیراز را انجام دهند. برای این منظور باید به سامانه ستاد اسکان فرهنگیان شیراز مراجعه کرد و ثبت نام را با توجه به برنامه سفر خود و شرایط رزرو، انجام داد.

  بیشتر بخوانید: سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان

  برای عضویت در صفحه اینستاگرام ما کلیک کنید

  نحوه ورود به سامانه ستاد اسکان فرهنگیان شیراز

  آموزش و پرورش شیراز، مدارس مناسب اقامت نوروزی ۱۴۰۲ فرهنگیان را در سامانه اسکان فرهنگیان شیراز قرار داده است تا افراد بتوانند آن ها را رزرو کنند. اما برای این کار نیاز به ورود به حساب کاربری خود در این سایت دارند که به همین جهت، نحوه ورود به سامانه اسکان فرهنگیان ارائه شده است.

  نحوه ورود به سامانه اسکان فرهنگیان

  ابتدا به سایت رزرو خانه معلم بروید و روی گزینه ورود به حساب کاربری که در بالای سایت قرار دارد، کلیک کنید.

  در صفحه باز شده، چهار بخش برای ورود وجود دارد که با توجه به موقعیت خود، یکی از آن ها را انتخاب کنید.

  در صورتی که از اعضای فرهنگیان می باشید، گزینه اول را انتخاب کنید.

  در صفحه ورود باز شده، باید نام کاربری، رمز عور و کد امنیتی را بنویسید و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید. برای نام کاربری، کد ملی خود را وارد نمایید.

  در صورتی که کارشناس رفاه هستید، در صفحه ورود، روی گزینه مربوطه کلیک کنید.

  اکنون با وارد کردن نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی و زدن گزینه ورود به سامانه، می توانید به حساب کاربری خود وارد شوید.

  در صورتی که از اعضا پذیرش پایگاه اسکان هستید، در صفحه ورود، روی گزینه پذیرش پایگاه اسکان کلیک نمایید.

  در صفحه ورود باز شده، باید نام کاربری، رمز عور و کد امنیتی را بنویسید و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.

  و در آخر، در صورتی که مدیر مدرسه هستید، در صفحه ورود، گزینه مدیران مدارس را انتخاب نمایید.

  منبع مطلب : www.samanehha.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید