این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سیو لیتر

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سیو لیتر را از این سایت دریافت کنید.

  see you later

  معنی see you later - معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و ... در دیکشنری آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  see you later

  /si jʊ ˈleɪtər//siː juː ˈleɪtə/

  خداحافظ، تا بعدا، به امید دیدار مجدد

  بستن تبلیغات

  جمله های نمونه

  1. I'm going out for a bit - I'll see you later.

  [ترجمه گوگل]من برای کمی بیرون می روم - بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان]من یه کم بیرون میرم … بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  2. I'm cutting out . See you later.

  [ترجمه گوگل]دارم قطع میکنم بعدا میبینمت

  [ترجمه ترگمان]حرفم را قطع می کنم بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  3. I'll take off now, and see you later.

  [ترجمه گوگل]من الان پرواز می کنم و بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان]همین الان بلند می شوم، و بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  4. I'm just going out for a bit. See you later.

  [ترجمه گوگل]من فقط برای کمی بیرون می روم بعدا میبینمت

  [ترجمه ترگمان]من فقط یه کم میرم بیرون بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  5. We have a four-day weekend, see you later.

  [ترجمه گوگل]آخر هفته چهار روزه داریم، بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان]ما یک آخرهفته چهار روزه داریم، شما را بعدا می بینیم

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  6. Bye, Dad. I'll see you later.

  [ترجمه گوگل]خداحافظ بابا من بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان] خداحافظ بابا بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  7. See you later, sport.

  [ترجمه گوگل]بعدا میبینمت ورزش

  [ترجمه ترگمان] بعدا می بینمت، خوشتیپ

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  8. See you later with the whole gang, right?

  [ترجمه گوگل]بعدا با کل گروه می بینمت، درسته؟

  [ترجمه ترگمان]بعدا می بینمت، درسته؟

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  9. Cheerio! I'll see you later.

  [ترجمه گوگل]Cheerio! من بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان]! خداحافظ بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  10. See you later, sugar.

  [ترجمه گوگل]بعدا میبینمت شکر

  [ترجمه ترگمان] بعدا میبینمت، عزیزم

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  11. I've got to boogie - see you later.

  [ترجمه گوگل]من باید بوگی کنم - بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان] بعدا باه ات میام - بعدا میبینمت -

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  12. Cheers then. See you later.

  [ترجمه گوگل]به سلامتی پس بعدا میبینمت

  [ترجمه ترگمان] پس به سلامتی بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  13. All right. I'll see you later.

  [ترجمه گوگل]خیلی خوب من بعدا می بینمت

  [ترجمه ترگمان] خیلی خب بعدا می بینمت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  14. " I'll see you later. Are you stopping here? "

  [ترجمه گوگل]"بعداً می بینمت اینجا توقف می کنی؟"

  [ترجمه ترگمان]بعدا می بینمت تو اینجا ایستادی؟

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  بستن تبلیغات

  به انگلیسی

  • i will see you again in the future, we will meet again

  پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  ابراهیم

  ١٧:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/١٠ بعدا میبینمت

  گزارش

  62 | 2

  Sadaf

  ١١:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/٣٠ میبینمت

  گزارش

  41 | 2

  هلیل

  ٢٣:٥٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤ میبینمت

  گزارش

  30 | 2

  fatemeh832

  ٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٨

  شما را خواهم دید_به دیدنتان می آیم

  گزارش

  18 | 1

  Abolfazl

  ١٣:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٢

  بعدا شمارا خواهم دید

  گزارش

  14 | 1

  ebi

  ١٨:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/٢١ [اصطلاح] به امید دیدار

  گزارش

  21 | 1

  رضایی

  ٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٦

  عبارت see you later به معنای بعدا می بینمت

  معادل عبارت see you later در فارسی بعدا می بینمت است. از این عبارت به هنگام خداحافظی با فردی که نسبتا با او خودمانی هستید و می دانید که در آینده نزدیک او را خواهید دید، استفاده می شود. و معمولا کاربرد رسمی ندارد و بیشتر در مکالمه های عامیانه بکار می رود. مثال:

  . are you going? yes, but i'll see you later ( دارید می روید؟ بله، ولی بعدا می بینمت. )

  منبع: سایت بیاموز

  گزارش

  12 | 0

  مشاهده پیشنهاد های امروز

  معنی یا پیشنهاد شما

  + افزودن عکس و لینک

  منبع مطلب : abadis.ir

  ترجمه کلمه see you later به فارسی

  [حرف ندا] see you later /si jʊ ˈleɪtər/

  1 بعداً می‌بینمت

  کاربرد see you later به معنای بعداً می‌بینمت

  معادل see you later در فارسی "بعداً می‌بینمت" است. از این عبارت به هنگام خداحافظی با فردی که نسبتاً با او خودمانی هستید و می‌دانید که در آینده نزدیک او را خواهید دید، استفاده می‌شود و معمولاً کاربرد رسمی ندارد و بیشتر در مکالمه‌های عامیانه به کار می‌رود. مثال:

  ".are you going?" "Yes, but I'll see you later" ("داری می‌روی؟" "بله، ولی بعداً می‌بینمت.")

  منبع مطلب : dic.b-amooz.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 15 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید