این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شکایت به دیوان عدالت اداری

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  شکایت به دیوان عدالت اداری را از این سایت دریافت کنید.

  نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  در این مقاله موارد شکایت در دیوان عدالت اداری ، نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری ، مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری و هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری بررسی شده است .

  نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  در حال حاضر نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک و با ثبت نام در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری انجام می شود که مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری در موارد مختلف به تفکیک در قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است . هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز به موجب تعرفه خدمات قضایی در هر سال مشخص می شود .

  برای مشاوره نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  برای مشاوره نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات شهروندان نسبت به اقدامات واحدهای دولتی ، مأموران این واحدها و همچنین مصوبات واحدهای مذکور مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس شده است که زیر نظر قوه قضاییه می باشد و حدود اختیارات و صلاحیت های دیوان عدالت اداری ، نحوه شکایت افراد در این دیوان و همچنین نحوه رسیدگی و هزینه دادرسی دیوان به دعاوی توسط قانون مشخص می شود .

  با استناد به اصل مذکور در قانون اساسی ، قانونی تحت عنوان قانون دیوان عدالت اداری تصویب شده است که در این قانون صلاحیت ها و اختیارات دیوان به همراه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخص شده است . بنابراین در پاسخ به این سوال که نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری و مهلت آن به چه صورت است و هزینه دادرسی و شکایت چقدر است ، باید به قانون دیوان مراجعه نمود .

  به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم موضوعاتی همچون موارد طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری ، مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری و همچنین هزینه شکایت در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

  موارد طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

  بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری به تفکیک ذکر شده است که موارد و نحوه طرح شکایت و دادرسی در دیوان عدالت اداری را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد ؛ نخست صلاحیت رسیدگی به شکایات توسط شعب دیوان عدالت اداری و دوم صلاحیت رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان .

  موارد طرح شکایت و دادرسی در دیوان عدالت اداری، نظیر شکایت از شهرداری که در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است که بر اساس آن ، " صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

  1

  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

  الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ؛

  ب ) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف ، در امور راجع به وظایف آنها ؛

  2

  رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ها ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ؛

  3

  رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمات موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است ، اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی " .

  علاوه بر این ، موارد شکایت در دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد دادرسی قرار می گیرد در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است که شامل موارد زیر است :

  1

  رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود ؛ که در ادامه مهلت و هزینه دادرسی دیوان در خصوص شعب و هیات عمومی دیوان را بررسی خواهیم نمود .

  حتما بخوانید: موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری

  نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  در قانون دیوان عدالت اداری جزییات مربوط به نحوه شکایت در هیات عمومی و شعب دیوان به صورت دقیق مشخص شده است و همچنین وظایف دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه و نحوه دادرسی دیوان به شکایات مطرح شده نیز تعیین شده است . بر اساس قانون دیوان ، رسیدگی به شکایات و اعتراضات در شعب دیوان از طریق ارائه دادخواست است و رسیدگی به شکایات در هیات عمومی دیوان برای ابطال مصوبات مغایر قانون به موجب درخواست صورت می گیرد .

  سابقا نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری به صورت فیزیکی بود و افراد پس از تنظیم دادخواست مطابق قانون دیوان عدالت اداری باید آن را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی به دیوان تحویل می دادند و یا اینکه آن را به دبیرخانه دیوان عدالت اداری یا به شعب دیوان مستقر در مراکز استان ها به عنوان یکی از موارد ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری تحویل می دادند .

  منبع : www.heyvalaw.com

  شکایت در دیوان عدالت اداری + [نحوه شکایت در دیوان عدالت]

  طرح شکایت  در مراجع قانونی یکی از مهمترین موضوعات در تمامی نظامهای حقوقی در سراسر جهان منجمله جمهوری اسلامی ایران می باشد.یکی از مراجع بسیار مهم  در  این خصوص دیوان عدالت اداری می باشد . در این نوشتار سعی در بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری ، نحوه شکایت و نکات مربوط به ان می …

  دیوان عدالت اداری

  شکایت در دیوان عدالت اداری + [نحوه شکایت در دیوان عدالت]

  فرحناز صادقیاکتبر 27, 2021۵

  5,631 خواندن این مطلب 17 دقیقه زمان میبرد

  طرح شکایت  در مراجع قانونی یکی از مهمترین موضوعات در تمامی نظامهای حقوقی در سراسر جهان منجمله جمهوری اسلامی ایران می باشد.یکی از مراجع بسیار مهم  در  این خصوص دیوان عدالت اداری می باشد . در این نوشتار سعی در بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری ، نحوه شکایت و نکات مربوط به ان می پردازیم. در ابتدا به اصول قانون اساسی در خصوص تاسیس دیوان عدالت اداری پرداخته  وهمچنین وظایف ، اختیارات و اعتبار احکام دیوان می پردازیم.

  محتوا پنهان

  1 نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  2 نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری

  3 موارد شکایت در دیوان عدالت اداری

  4 پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری

  5 ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری

  6 سامانه شکایت دیوان عدالت اداری

  7 روش شکایت در دیوان عدالت اداری

  8 متن شکایت دیوان عدالت اداری

  9 مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری

  9.1 مرحله اول : نوشتن و ثبت دادخواست

  9.1.1 پرداخت هزینه دادرسی

  9.1.2 ارائه دلائل و ضمائم

  9.2 مرحله دوم : ارجاع پرونده به شعب

  9.3 مرحله سوم:شروع رسیدگی

  9.4 مرحله چهارم : صدور رای

  9.5 مرحله پنجم : اعتراض و تجدید نظر از رای صادره

  9.6 مرحله ۶ : اجرای رای

  10 فرم شکایت دیوان عدالت اداری

  10.1 طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

  نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

  برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ماده ۱۶ این قانون  مقرر می دارد :

  برای  شروع رسیدگی در شعبه های  دیوان عدالت اداری ، ابتدا باید دادخواست تقدیم شود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگه های مخصوص به آن نوشته شود .

  نکته۱ـ پرونده های صادره با  قرار عدم صلاحیت، که از مراجع دیگر به دیوان عدالت اداری  ارسال می‎شوند، نیازی به تقدیم دادخواست و همچنین پرداخت دوباره هزینه دادرسی ندارند .نکته۲ـ از موعد تصویب این قانون ، زمان تاریخ تحویل دادخوست ، راجع به نکته دو ماده ده این قانون ، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص خارج کشور شش ماه  می باشد.. دادگاهها در این خصوص موضوع موظفند به این که در  در رای یا تصمیم صادره اعلام نمایند  که رای یا تصمیم تا چه زمانی قابل اعتراض می باشد.

  مطابق  ماده مذکور برای شروع طرح دعوی در دیوان ابتدا باید دادخواست خود را که باید به زبان فارسی و روی برگه های مخصوص باشد را به دیوان تقدیم نماییم.

  نوشته های مشابه

  وکیل دیوان عدالت اداری شهر قدس +متخصص+شماره وکیل تضمینی

  8 ساعت پیش

  وکیل دیوان عدالت اداری شیخ بهایی+متخصص+شماره وکیل تضمینی

  9 ساعت پیش

  وکیل دیوان عدالت اداری شهرک اندیشه+متخصص+شماره وکیل تضمینی

  10 ساعت پیش

  وکیل دیوان عدالت اداری اسلام شهر+متخصص+شماره وکیل تضمینی

  11 ساعت پیش

   نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری

  برای نوشتن یک شکایت در دیوان عدالت اداری رعایت موارد ذیل الزامی بوده و یاید حتما در دادخواست وجود داشته باشد :

  مشخصات  شاکی  ، شامل نام ، نام خانوادگی  ، نام پدر  ، حرفه ، آدرس یا محل زندگی و سکونت ، مشخصات وکیل شاکی ،   طرف شکایت ، طرح خواسته و در انتها شرح موضوع به همراه ارائه دلائل و ضمائم و امضاء شاکی .

  در دادخواست دیوان عدالت باتوجه به اینکه شعب آن در تمامی شهرها و حوزه های قضایی دائر نبوده لذا تایید امضا شاکی یکی از موارد بسیار مهم در طرح  شکایت می باشد.

  در این موارد  تایید امضاء شاکی باید باید به تایید یکی از ماموران نیروی انتظامی یا مسئول کلانتری ، اداره دولتی یا انقلابی و یا امام جمعه محل گواهی شده و در مواردی که طرف در خارج کشور باشد به تایید یکی از ماموران کنسولگری ایران  انجام شود.

  موارد شکایت در دیوان عدالت اداری

  سازمان و نهاد های دولتی که مسئولیت قانون گذاری  در کشور را عهده دار می باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به رعایت ان می باشند . اما در صورتی که اشخاص جامعه از این قوانین تصویب شده  متضرر شده و به انها خساراتی وارد شده باشد ، چگونه علیه ان می توانند طرح شکایت نموده واحقاق حق نمایند؟

  در ایران دیوان عدالت اداری مرجع مذکور بوده که قانون گذار در راستای احقاق حق این دسته از افراد ان را تاسیس نموده است.

  مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی که بیان می دارد:  به منظور رسیدگی به شکایت و یا برخورد ها و یا اعتراض مردم مردم نسبت به نسبت به مامورین دولتی و اداری که در استخدام دولت می باشند  دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر ریاست محترم قوه قضائیه  تاسیس می‌گردد. وظایف و اختیارات این دیوان براساس قوانین معین خواهد شد.

  با توجه به این اصل همگان در جمهوری اسلامی می توانند در صورتی که نسبت به ماموران دولتی یا ادارای  و یا آیین نامه ها صادره در هیات وزیران اعتراضی داشته باشند و یا این اشخاص و آیین نامه ها موجب تضرر  آنها بشوند ، برای احقاق حق خود می توانند  در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

  همچنین ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری به تعیین ان موارد پرداخته است .

  در این خصوص می توان به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری  که به بیان این امر پرداخته است اشاره می نماییم.

  «اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد :

  ۱ـ رسیدگی به شکایت واعتراض  اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

  الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزراتخانه های دولتی  و زیر مجموعه های آنها شامل  شرکت ها و سازمانهای دولتی  دولتی و واحد های شهرداری و سازمان بیمه  تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی و شرکت ها و مووسسات وابسته به آنها که شامل  تصمیمها  و اقدامهای  مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور در تمامی امور مربوط به وظایف انها

  ۲ ـ رسیدگی به اعتراضهای وارده  و شکایات مطرح شده از انها  و تصمیمات قطعی گرفته شده  در  هیئت های رسیدگی به جرائم اداری  و کمیسیون های مطروحه در مواد قانونی  به جهت  نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

  منبع : vokalaye-divan.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید