این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  صفحه 24 شیمی یازدهم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  صفحه 24 شیمی یازدهم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم

  در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

  جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم

  1- یکی از واکنش‌هایی که در صنعت جوشکاری از آن استفاده می‌شود واکنش ترمیت است.

  جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم

  الف) مشخص کنید کدام فلز فعال‌تر است، آلومینیم یا آهن. چرا؟

  آلومینیم، زیرا توانسته آهن را از ترکیب Fe2O3  خارج کند و واکنش انجام‌پذیر می‌باشد.

  ب) حساب کنید برای تولید 279 گرم آهن، چند گرم آلومینیم با خلوص 80 درصد لازم است.

  جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم

  2- آهن (ΙΙΙ) اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می‌رود. از واکنش 10 کیلوگرم از این ماده با گاز کربن مونوکسید طبق معادلۀ زیر، 5200 گرم آهن به دست آمده است. بازده درصدی واکنش را به دست آورید.

  جواب خودرابیازمایید صفحه 24 شیمی یازدهم

  3- یکی از روش‌های بیرون کشیدن فلز از لابه‌لای خاک، استفاده از گیاهان است. در این روش در معدن یا خاک دارای فلز، گیاهانی را می‌کارند که می‌توانند آن فلز را جذب کنند. سپس گیاه را برداشت می‌کنند، می‌سوزانند و از خاکستر حاصل، فلز را جداسازی می‌کنند. در جدول زیر، داده‌هایی دربارۀ این روش ارائه شده است. با توجه به آن:

  نماد شیمیایی فلز قیمت هر کیلوگرم فلز (ریال) بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم) درصد فلز در سنگ معدن

  Au 1200000000 0/1 0/002

  Ni 820000 38 2 Cu 245000 14 0/5 Zn 155000 40 5

  الف) در صورتی که در پالایش طلا به کمک گیاهان، در هر هکتار بتوان 20 تن گیاه برداشت کرد. حساب کنید در هر هکتار چند گرم طلا از زمین بیرون کشیده می‌شود.ب) یک کیلوگرم از گیاهی که برای پالایش نیکل به کار می‌رود، 159 گرم خاکستر می‌دهد. درصد نیکل را در این خاکستر حساب کنید.پ) چرا این روش برای استخراج فلزهای روی و نیکل مقرون به صرفه نیست؟با توجه به درصد بالای فلز در سنگ معدن، نسبت به مقدار استخراج شده با روش سوزاندن گیاه، از لحاظ اقتصادی استخراج از طریق کشت گیاهان مقرون به صرفه نمی‌باشد.

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل 1 شیمی یازدهم

  گام به گام فصل 1 شیمی یازدهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل 1 شیمی یازدهم

  گام به گام فصل 1 شیمی یازدهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  جواب باهم بیاندیشیم صفحه7 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 10

  ادامه جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 11

  جواب باهم بیاندیشیم صفحه12 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 12

  پاسخ خودرابیازمایید ص13 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 13

  پاسخ خودرابیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 14

  جواب کاوش کنید صفحه19 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 15

  جواب کاوش کنید صفحه20 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 16

  حل باهم بیاندیشیم صفحه20 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 17

  حل خودرابیازمایید صفحه22 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 18

  پاسخ پیوندباریاضی صفحه23 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 19

  حل خودرابیازمایید صفحه24 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 110

  ادامه حل خودرابیازمایید صفحه24 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 111

  جواب باهم بیاندیشیم صفحه 27 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 112

  جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 113

  جواب خودرابیازمایید صفحه 33 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 114

  جواب باهم بیاندیشیم صفحه34 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 115

  پاسخ پیوندباریاضی صفحه 35 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 116

  جواب خودرابیازمایید صفحه36 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 117

  جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 118

  جواب خودرابیازمایید صفحه38 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 119

  جواب خودرابیازمایید صفحه41 شیمی یازدهم

  حل خود رابیازمایید ، پیوند با ریاضی با هم بیاندیشیم و تمرینات دوره ای فصل 120

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید