این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ص 48 ریاضی هفتم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ص 48 ریاضی هفتم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  در این نوشته با جواب صفحه 48 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب صفحه 48 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  1- یک کاغذ شفاف روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی کاغذتان بکشید.

  کاغذ شفاف را بدون تغییر جهت روی صفحه حرکت دهید تا تصویر آن روی شکل B قرار بگیرد.

  بدین ترتیب تصویر شکل A را روی صفحه انتقال داده‌اید.

  2- دوباره کاغذ پوستی خود را طوری روی صفحه قرار دهید که تصویری که کشیده‌اید، روی شکل A قرار بگیرد.

  کاغذتان را از روی خط تقارن تا کنید. بدین ترتیب تصویر شکل A روی کدام شکل قرار می‌گیرد؟

  این شکل قرینهٔ شکل A نسبت به خط تقارن است. قرینهٔ شکل B را هم نسبت به خط تقارن رسم کنید و آن را D بنامید.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  کار در کلاس1- به اندازه و جهت شکل‌های سفید نگاه کنید.

  کدام یک از شکل‌ها، انتقال یافتهٔ شکل آبی است؟ این شکل را هاشور بزنید.

  2- کدام شکل قرینهٔ شکل آبی است؟ خط تقارن متناسب با این تقارن را رسم کنید.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  فعالیت 1- یک کاغذ پوستی روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با استفاده از یک مداد کاغذ پوستی خود را در مرکز دوران شکل، روی صفحهٔ کتاب ثابت کنید و آرام کاغذ را روی کتاب بچرخانید و به حرکت تصویر در صفحه نگاه کنید.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  2- اگر کاغذ پوستی را ١٨٠ درجه بچرخانید، تصویر شکل A مانند شکل روبه رو در صفحه قرار می‌گیرد. این تصویر حاصل دوران 180 درجه‌ای شکل A حول مرکز دوران است.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  3- باز هم کاغذ پوستی را روی شکل قرار دهید و با استفاده از آن تصویر حاصل از دوران ١٨٠ درجهٔ شکل A حول مرکز دوران جدید را بسازید.

  1- یک کاغذ شفاف روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی کاغذتان بکشید.

  کاغذ شفاف را بدون تغییر جهت روی صفحه حرکت دهید تا تصویر آن روی شکل B قرار بگیرد.

  بدین ترتیب تصویر شکل A را روی صفحه انتقال داده‌اید.

  2- دوباره کاغذ پوستی خود را طوری روی صفحه قرار دهید که تصویری که کشیده‌اید، روی شکل A قرار بگیرد.

  کاغذتان را از روی خط تقارن تا کنید. بدین ترتیب تصویر شکل A روی کدام شکل قرار می‌گیرد؟

  این شکل قرینهٔ شکل A نسبت به خط تقارن است. قرینهٔ شکل B را هم نسبت به خط تقارن رسم کنید و آن را D بنامید.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  کار در کلاس (صفحهٔ 48 کتاب درسی)1- به اندازه و جهت شکل‌های سفید نگاه کنید.کدام یک از شکل‌ها، انتقال یافتهٔ شکل آبی است؟ این شکل را هاشور بزنید.

  2- کدام شکل قرینهٔ شکل آبی است؟ خط تقارن متناسب با این تقارن را رسم کنید.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  فعالیت 1- یک کاغذ پوستی روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با استفاده از یک مداد کاغذ پوستی خود را در مرکز دوران شکل، روی صفحهٔ کتاب ثابت کنید و آرام کاغذ را روی کتاب بچرخانید و به حرکت تصویر در صفحه نگاه کنید.

  2- اگر کاغذ پوستی را ١٨٠ درجه بچرخانید، تصویر شکل A مانند شکل روبه رو در صفحه قرار می‌گیرد. این تصویر حاصل دوران 180 درجه‌ای شکل A حول مرکز دوران است.

  3- باز هم کاغذ پوستی را روی شکل قرار دهید و با استفاده از آن تصویر حاصل از دوران ١٨٠ درجهٔ شکل A حول مرکز دوران جدید را بسازید.

  در جهت حرکت عقربه‌های ساعت 180 درجه

  4- با کمک کاغذ پوستی شکل A را حول مرکز دوران ٩٠ درجه در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده‌ایم. تصویر شکل A روی شکل B قرار گرفته است. شکل B را حول مرکز دوران، ٩٠ درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. شکل حاصل از این دوران را رسم کنید و آن را C بنامید.چرا در دوران ٩٠ درجه لازم است جهت دوران را مشخص کنیم؛ امّا در دوران ١٨٠ درجه این کار لازم نیست؟

  در دوران 180 درجه تصاویر ایجاد شده با شکل اصلی فرقی ندارند ولی در دوران 90 درجه با هم متفاوتند.

  جواب صفحه 48 ریاضی هفتم

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین پاره خط ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  پاسخ فعالیت صفحه 43 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین زاویه ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  حل تمرین های ترکیبی ریاضی هفتم

  جمع بندی فصل گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

  جواب کاردرکلاس صفحه 43 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی هف

  پاسخ فعالیت صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  حل تمرین صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل

  حل تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  جواب کاردرکلاس صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4ریاضی هفتم

  حل تمرین صفحه 49 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  جواب کاردرکلاس صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  پاسخ فعالیت صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  حل تمرین صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم فصل4

  حل تمرین های ترکیبی فصل 4 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل4

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی هفتم جزوه ریاضی هفتم

  نمونه سوال ریاضی هفتم

  آزمون انلاین ریاضی هفتم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید