این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ص 47 ریاضی هفتم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ص 47 ریاضی هفتم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  در این نوشته با جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

  جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  1- یک مثال برای هریک از زمان هایی بنویسید که عقربهٔ بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویهٔ راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد.

  راست:     00 : 3 باز      00 : 5 تند    00 : 1 نیم‌صفحه   00 : 6

  2- اندازهٔ زاویه‌های x و y را در شکل‌های زیر پیدا کنید.

  جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  3- در شکل مقابل می‌دانیم زاویه‌های xOz ، tOz ۹۰°  هستند.چگونه می‌توانید نتیجه بگیرید که: tOz = xOy ؟

  4- در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ xAz برابر ۱۲۰ درجه است.

  زاویهٔ xAy  چه کسریی از xAz است ؟

  ۱/۴ یک چهارم

  جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  5- شکل‌های زیر چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

  الف) معقر غیر منتظم ب) معقر غیر منتظم ج) محدب منتظم

  هر سه شکل دارای 6 ضلع و 6 زاویه هستند.

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل4 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین پاره خط ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  پاسخ فعالیت صفحه 43 ریاضی هفتم

  مبحث روابط بین زاویه ها گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

  حل تمرین های ترکیبی ریاضی هفتم

  جمع بندی فصل گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

  جواب کاردرکلاس صفحه 43 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی هف

  پاسخ فعالیت صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  حل تمرین صفحه 44 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت های و کاردرکلاسهای فصل 4 ریاضی ه

  جواب کاردرکلاس صفحه 45 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل

  حل تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  جواب کاردرکلاس صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 4ریاضی هفتم

  حل تمرین صفحه 49 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل4 ریاضی هفتم

  پاسخ فعالیت صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  جواب کاردرکلاس صفحه 51 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  پاسخ فعالیت صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل 4

  حل تمرین صفحه 52 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم فصل4

  حل تمرین های ترکیبی فصل 4 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - فصل4

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی هفتم جزوه ریاضی هفتم

  نمونه سوال ریاضی هفتم

  آزمون انلاین ریاضی هفتم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 7 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید