این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ضرب تقسیم کلاس چهارم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ضرب تقسیم کلاس چهارم را از این سایت دریافت کنید.

  آپارات

  منبع مطلب : www.aparat.com

  آموزش ضرب و تقسیم ریاضی چهارم ابتدایی

  فهرست1 آموزش ضرب و تقسیم ریاضی فصل سوم کلاس چهارم دبستان2 تدریس صفحه 47 ریاضی چهارم | حذف حالت‌های نامطلوب3 آموزش ریاضی چهارم دبستان | ضرب دو عدد دو رقمی4 تدریس محاسبه حاصل ضرب ریاضی چهارم ابتدایی5 ریاضی چهارم دبستان فصل سوم |محاسبه‌های تقریبی6 تقسیم و بخش‌پذیری کلاس چهارم صفحه 607 تقسیم دو رقمی بر […]

  ریاضی چهارم

  آموزش ضرب و تقسیم ریاضی چهارم ابتدایی

  توسط Rezaei آخرین به‌روز رسانی بهمن 3, 1400 1,195 0

  فهرست [عدم نمایش]

  1 آموزش ضرب و تقسیم ریاضی فصل سوم کلاس چهارم دبستان

  2 تدریس صفحه 47 ریاضی چهارم | حذف حالت‌های نامطلوب

  3 آموزش ریاضی چهارم دبستان | ضرب دو عدد دو رقمی

  4 تدریس محاسبه حاصل ضرب ریاضی چهارم ابتدایی

  5 ریاضی چهارم دبستان فصل سوم |محاسبه‌های تقریبی

  6 تقسیم و بخش‌پذیری کلاس چهارم صفحه 60

  7 تقسیم دو رقمی بر یک رقمی ریاضی کلاس چهارم

  8 تقسیم بر عددهای دو رقمی کلاس چهارم دبستان

  آموزش ضرب و تقسیم ریاضی فصل سوم کلاس چهارم دبستان

  امروز با آموزش فصل سه ریاضی چهارم در سایت تعلیم کده همراه شما هستیم. همان‌طور که می‌دانید در فصل سه ریاضی چهارم با نسبت، ضرب و تقسیم سر و کار داریم. هر کدام از این مباحث نه تنها در حل سوالات فصل سه بلکه در حل سوالات سایر پایه‌های درسی نیز به شما کمک خواهند کرد. در واقع این مبحث از جمله مباحثی است که تا انتهای دوره تحصیلی برای شما کاربرد دارد.

  پس یادگیری این مبحث از اهمیت زیادی برخوردار است. در ابتدا کار شما را با مباحث این فصل آشنا خواهیم کرد و سپس هر یک از این مباحث را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. فصل سه ریاضی چهارم شامل مباحث زیر است:

  حل مسئله : الگوسازی و حذف حالت‌های نامطلوب

  درس اول: ضرب دو عدد دورقمی

  درس دوم: محاسبه‌ی حاصل ضرب

  درس سوم: محاسبه‌های تقریبی

  درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری

  درس پنجم: تقسیم بر عددهای یک رقمی

  درس ششم: تقسیم بر عددهای دورقمی‌

  این فصل مربوط به ضرب و تقسیم و اعمال روی آن‌ها  است و دارای 6 درس می‌باشد که در ادامه تک تک این درس‌ها را بررسی خواهیم کرد.

  تدریس صفحه 47 ریاضی چهارم | حذف حالت‌های نامطلوب

  در بخــش اول ایــن فصــل بــه خاصیــت جابجایــی در ضــرب اشــاره‌ دوبــاره‌ای می‌گــردد. حل برخی از مسائل باید نظم خاصی داشته باشد، برای این کار باید از جدول نظام‌دار استفاده کنیم.

  @=img=@#=img=#

  به ضرب‌های تکراری حالت‌های نامطلوب می‌گویند که باید آن‌ها را کنار بگذاریم. یعنی عدد یا ضرب‌هایی که مطمئن هستیم در حل مسئله کاربرد ندارند را باید حذف کنیم.

  آموزش ریاضی چهارم دبستان | ضرب دو عدد دو رقمی

  ضرب اعداد به چند صورت انجام می‌شود: 1- فرایندی 2- مساحتی.

  1- فرایندی: در این روش یکی از اعداد 2 رقمی را گسترده نویسی می‌کنیم. مثلا 20 را به 2×10 تبدیل می‌کنیم. سپس عدد 2 رقمی دیگر را در تک تک عدد گسترده نویسی شده ضرب می‌کنیم و در نهایت عددهای به دست ‌آمده را با هم جمع می‌کنیم.

  @=img=@#=img=#

  2- مساحتی: ابتدا اعداد را گسترده نویسی می‌کنیم. سپس اعداد را در طول و عرض مستطیل قرار می‌دهیم و در هر چهارچوب ضرب‌ها را انجام می‌دهیم و سپس همه را باهم جمع می‌کنیم و حاصل ضرب اصلی به دست می‌آید.

  @=img=@#=img=#

  تدریس محاسبه حاصل ضرب ریاضی چهارم ابتدایی

  اگـر در سـمت راسـت یـک یـا هـر دوی اعـداد، صفـر وجـود داشـته باشـد، بـرای آسانی حل حاصل‌ضرب، صفرهــا را در نظــر نمیگیریــم و ابتــدا عددهــا را در هــم ضــرب کــرده و ســپس بــه تعــداد صفرهــای هــر دو عــدد در ســمت راسـت حاصــل صفــر میگذاریــم. به مثال زیر توجه کنید:

  همچنین یک حالت دیگر وجود دارد. این است که اگر صفر در میان یکی از اعداد ضرب باشد، باید از اولین صفر به سمت راست را کلا صفر قرار دهیم. سپس عدد دیگر را در آن ضرب کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

  @=img=@#=img=#

  ریاضی چهارم دبستان فصل سوم |محاسبه‌های تقریبی

  محاسبه تقریبی سه نوع دارد، دهگان، صدگان و هزارگان. به همین دلیل باید به مقدار به مقدار تقریبی که از ما خواسته شده توجه کنیم.

  1- دهگان: بایــد دقــت کنیــم عــدد بیــن کــدام دو ده‌تایــی پشــت ســر هــم قــرار دارد ســپس ده‌تایــی نزدیکتــر را بــه عنــوان تقریــب انتخــاب می‌کنیــم. یعنی ابتدا یکان را صفر قرار می‌دهیم و در سمت چپ عدد خواسته شده قرار می‌دهیم؛ سپس به آن 10 واحد اضافه می‌کنیم و در سمت راست عدد خواسته شده قرار می‌دهیم. به یکان عدد وسط نگاه می‌کنیم. دو حالت پیش می‌آید، یکی اینکه اگر یکان، عدد 5 و بیشتر از 5 باشد یعنی به عدد سمت راست نزدیک‌تر است. دوم اگر یکان کوچک‌تر از 5 باشد یعنی به عدد سمت چپ نزدیک‌تر است. به مثال زیر توجه کنید:

  به عدد 570 نزدیک‌تر است.

  2- صدگان: مانند دهگان عمل می‌کنیم فقط به جای اینکه یکان را صفر قرار دهیم، باید هم یکان و دهگان را صفر قرار دهیم و سپس در سمت چپ عدد خواسته شده قرار می‌دهیم؛ بعد به آن 100 واحد اضافه می‌کنیم و در سمت راست عدد خواسته شده قرار می‌دهیم. به یکان و دهگان عدد وسط نگاه می‌کنیم. دو حالت پیش می‌آید، یکی اینکه اگر یکان و دهگان، عدد 50 و بیشتر از 50 باشد یعنی به عدد سمت راست نزدیک‌تر است. دوم اگر یکان و دهگان کوچک‌تر از 50 باشد یعنی به عدد سمت چپ نزدیک‌تر است. به مثال زیر توجه کنید:

  به عدد 5600 نزدیک‌تر است.

  3- هزارگان: مانند صدگان عمل می‌کنیم فقط به جای اینکه یکان و دهگان را صفر قرار دهیم، باید یکان و دهگان و صدگان را صفر قرار دهیم و سپس در سمت چپ عدد خواسته شده قرار می‌دهیم؛ بعد به آن 1000 واحد اضافه می‌کنیم و در سمت راست عدد خواسته شده قرار می‌دهیم. به یکان و دهگان و صدگان عدد وسط نگاه می‌کنیم. دو حالت پیش می‌آید، یکی اینکه اگر یکان و دهگان و صدگان، عدد 500 و بیشتر از 500 باشد یعنی به عدد سمت راست نزدیک‌تر است. دوم اگر یکان و دهگان و صدگان کوچک‌تر از 500 باشد یعنی به عدد سمت چپ نزدیک‌تر است. به مثال زیر توجه کنید:

  برای محاسبه تقریبی ضرب‌ها دو حالت وجود دارد:

  1- ابتدا حاصل عبارت را بدست آوریم و سپس به صورت تقریبی بنویسیم.

  2- ابتدا عبارت را به صورت تقریبی بنویسیم و سپس حاصل عبارت را به دست بیاوریم.

  تقسیم و بخش‌پذیری کلاس چهارم صفحه 60

  تقسیم یک عبارت به 3 روش انجام می‌شود: 1- شکل 2- محور 3- عملیات ریاضی

  1- شکل: 2- محور:

  منبع مطلب : talimkadeh.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید