این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  قیمت ماهی قزل الا

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  قیمت ماهی قزل الا را از این سایت دریافت کنید.

  قیمت ماهی قزل آلا و قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (اسفند ۱۴۰۱)

  بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت ماهی قزل آلا و همچنین قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در این خبر اطلاع رسانی میگردد. قیمت ماهی توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد. جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر اعلام شده است: نوع ماهی قیمت هر کیلوگرم قیمت

  تبلیغ در ممتازنیوز | تماس با ما

  امروز: یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

  فهرست گروهها

  خانهاقتصادياقتصادقیمت ماهی قزل آلا و قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (اسفند ۱۴۰۱)

  قیمت ماهی قزل آلا و قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (اسفند ۱۴۰۱)

  اقتصاد قیمت روز انواع کالا و خدمات در ایران نظرات:۶۲ نظر ممتاز نیوز

  بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت ماهی قزل آلا و همچنین قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در این خبر اطلاع رسانی میگردد.

  قیمت ماهی

  قیمت ماهی

  توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد.

  جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

  نوع ماهی قیمت هر کیلوگرم

  قیمت اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سوف شمال ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سیم شمال ۴۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کفال شمال ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کیلکا ۴۳۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی آمور پرورشی (بالای۱۵۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی بیگ هد پرورشی (بالای۲۰۰۰گرم) ۶۸۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم) ۶۳۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم) ۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم ۶۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سنگسر طلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سی بس ( بالای ۴۰۰گرم) ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم ۹۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم) ۹۸۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی عروس (بالای ۷۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۱۰۰۰گرم) ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی بچه شیر منجمد (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز S 2,800,000 ریال

  قیمت ماهی تیلا پیا فیله شده سایزmو l 3,000,000 ریال

  قیمت ماهی حسون سایزL 450,000 ریال

  قیمت ماهی حسون سایزM 400,000 ریال

  قیمت ماهی حلوا سیاه سایزXL 1,950,000 ریال

  قیمت ماهی حلوا سیاه سایزL 1,900,000 ریال

  قیمت ماهی حلوا سیاه سایزM 1,750,000 ریال

  قیمت ماهی سارم صنعتی سایزlوXL 750,000 ریال

  قیمت ماهی سرخو سایزL 1,300,000 ریال

  قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزL 600,000 ریال

  قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزM 550,000 ریال

  قیمت ماهی شوریده داخلی سایزXL 1,750,000 ریال

  قیمت ماهی شوریده داخلی سایزL 1,650,000 ریال

  قیمت ماهی شوریده داخلی سایزM 1,550,000 ریال

  قیمت ماهی شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شیر بی سرو دم ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی طلال سایزL 450,000 ریال

  قیمت ماهی کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کفشک سایزXL 1,700,000 ریال

  قیمت ماهی کفشک سایزL 1,600,000 ریال

  قیمت ماهی گیش معمولی سایزL 900,000 ریال

  قیمت ماهی گیش مقوایی سایزL 1,000,000 ریال

  قیمت میگوی دریایی با سرسایز۹۱-۱۱۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت میگوی دریایی با سرسایز۴۱-۶۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت میگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی هامور سایزXL 1,700,000 ریال

  قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم ) ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی زنده کپور (بالای۱۰۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم) ۶۷۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم) ۷۳۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۴۳۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی سکن با سر و دم (سایز L) 1,300,000 ریال

  قیمت ماهی شهری سایزl 1,350,000 ریال

  قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم) ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

  منبع مطلب : www.momtaznews.com

  مشخصات، قیمت و خرید ماهی قزل آلا شکم خالی تازه مهیا پروتئین

  خرید اینترنتی ماهی قزل آلا شکم خالی تازه مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم و قیمت انواع ماهی مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های ماهی مهیا پروتئین با بهترین قیمت در دیجی‌کالا

  ماهی قزل آلا شکم خالی تازه مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم

  ۳.۹ (۲۰۹۱) ۹۳۶ دیدگاه ۵ پرسش

  ۷۲% (۶۶۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده اند

  ویژگی‌ها شکل ماده غذایی : شکم خالی محل صید : شمال

  گزارش نادرستی مشخصات

  در‌حال تامین

  این کالا فعلا موجود نیست اما می‌توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم

  منبع مطلب : www.digikala.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 19 ساعت قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید