این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  متضاد بشناسد

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  متضاد بشناسد را از این سایت دریافت کنید.

  مترادف و متضاد انجام

  مترادف و متضاد انجام را از این سایت دریافت کنید.

  مترادف و متضاد انجام

  دسته بندی : جوابگو مطالب سایت

  ناشناس

  متضاد انجام دهیم

  مترادف و متضاد کلمه انجام واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اجرا، ادا، ارتکاب، اعمال، آخر، انتها، پایان، خاتمه، عاقبت، فرجام.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ناشناس 11 روز قبل 0 مخالف انجام دهیم ناشناس 11 روز قبل 0 سلام خوبی ناشناس 12 روز قبل 0 مخالف انجام دهیم ناشناس 15 روز قبل 4 متضاد انجام دهیم ناشناس 23 روز قبل 0 متضاد بشناسد نرگس 23 روز قبل -2 مخالف بشناسد مهران 30 روز قبل 0 مخالف انجام دهیم 1 نرگس 23 روز قبل مخالف انجام دهیم ناشناس 1 ماه قبل -1

  سلام لطفاً متضاد انجم را برایم بگو

  فاطمه 11 ماه قبل -1 مترادف کلمه انجام متضاد کلمه فراز مفرد کلمه همگان هم خانواده کلمه ادب

  میشه پاسخ درستشو بگین ممنون

  هادی 2 سال قبل -1

  متضاد کاش دوستان بنویسند

  11 پاسخ ادمین

  منبع مطلب : nexinfo.ir

  مخالف كلمات ( متضاد )    هم خانواده ی كلمات   مترادف كلمات.( هم معنی )

  مخالف كلمات ( متضاد ) هنرمند = بی هنر/آمدن = رفتن /ارزان = گران / بی نیاز = نیازمند پست = بلند / تاریك = روشن / ضعیف = قوی / كم هوش = باهوش /غمگین = شادمان

  مخالف كلمات ( متضاد )    هم خانواده ی كلمات   مترادف كلمات.( هم معنی )

  مخالف كلمات ( متضاد )هنرمند =   بی هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بی نیاز = نیازمند  پست = بلند / تاریك = روشن  / ضعیف = قوی / كم هوش = باهوش /غمگین = شادمان  /         /ناتوان =توانا/شب = روز    /  بالا = پایین  /   زشت = زیبا    /جوان = پیر   / خشك = خیس/خنده = گریه  /  خوبی = بدی     /  ترسو = دلیر    / محروم = بهره مند   /  خندان = گریان  / دیر = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنایی = تاریكی /  سیاه = سفید/گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بیگانه = آشنا   /  ویران = آباد  /  كم = زیاد/زندگی = مرگ     /   آغاز = پایان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقیر/به آرامی = به تندی/  ناپسند = پسندیده  / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/تند = آرام    /  سیراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جدید = كهنه/دشمنان = دوستان   / جانور اهلی = جانور وحشی / خشك : خیس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/هم خانواده ی كلماتتابش : تابنده – تابان –تابندگی      //   تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل – محصول – محصل حصول  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس       حركت : حركات : محرك – تحریك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرتشغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علومفكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصدكتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشفاشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق   /   میلاد : مولود – ولد - ولادتمیراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظیمجز : اجزا – مجزا      /   حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت -تحقیقمترادف كلمات.( هم معنی )آخر:     پایان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سستآرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بی خرد    /      ثروت : مال - داراییآشكار :    نمایان –پدیدار /  پاییز : خزان – برگ ریزان     /   حرفه : پیشه – شغلآغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالمآموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : اندیشه - خیال   /   ماجرا : پیشامد - حادثهآهسته –آرام – یواش     / دانه : بذر – تخم   /    صریح : آشكار - روشنجمع : گروه – دسته     /   پایه :  اساس – بنیاد  / آیین : دین - مذهب جاهل : نادان – بی عقل   /  آرمان : امید – آرزو /  پروا : ترس -هراسآهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسیار : زیاد - فراوانبامداد : صبح – سحر   /  دلیر : شجاع – بی باك  / راز : سر – رمزكهنسال : پیر – سالخورده     /  دیار : سرزمین – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغاتاجر : مزد –پاداش/   ثمره : میوه – نتیجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ

  برچسب‌ها: مخالف كلمات, متضاد, هم خانواده ی كلمات مترادف كلمات, هم معنی

  + نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴ ب.ظ توسط منصورفرجی  |

  منبع مطلب : farage.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید