این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی جرات

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی جرات را از این سایت دریافت کنید.

  جرات

  معنی جرات - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  جرات

  /jor~at/

  مترادف جرات: بی باکی، بی پروایی، تهور، جربزه، جسارت، دلیری، زهره، شهامت، عرضه، گستاخی، وثبهبرابر پارسی: گستاخی، یارا

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  courage, audacity, pluckiness, spunk

  مترادف ها

  gut (اسم)

  شکم، طاقت، نیرو، تنگه، روده، زه، جرات، دل و روده، شکنبه، احشاء، شکم گندگی، بنیه

  grittiness (اسم)

  ثبات قدم، جرات، شن داری، حالت شنی

  courage (اسم)

  یارایی، مروت، چیرگی، شجاعت، دلیری، جرات، رشادت، دلاوری

  spirit (اسم)

  معنی، روح، جان، روان، جرات، رمق، روحیه، مشروبات الکلی

  venture (اسم)

  مخاطره، سرگذشت، جسارت، جرات، ریسک، مبادرت، اقدام بکار مخاطره امیز

  daring (اسم) شهامت، جرات، پردلی mettle (اسم)

  غیرت، گرمی، جنس، فطرت، جرات، خمیره

  spunk (اسم)

  چوب، دلیری، دل، جرات، اتش زنه

  بستن تبلیغات

  لغت نامه دهخدا

  جرات. [ ج ِرْ را ] ( ع اِ ) ج ِ جَرَّة. ( یادداشت مؤلف ). رجوع به جرة شود.

  جرأت. [ ج ُ ءَ ] ( ع مص ، اِ مص ) جرئت دلیری نمودن. ( ناظم الاطباء ). روی آوردن به چیزی و گستاخی کردن. ( از اقرب الموارد ). حالتی که انسان به خلاص امید نیکودارد و افتادن به مکروه را دور داند و مکروه نزد اوغیرموجود یا دور باشد. دلیری. یارا. دل. جگر. جسارت. گستاخی. تهور. زهره. ( یادداشت مؤلف ) :

  سخن بسیار باشد جرأتم نیست

  نفس از ترس نتوانم کشیدن.

  ناصرخسرو.

  اگر همگنان دست در دست من ندهید... وکیل دریا را جرأت افزاید. ( کلیله و دمنه ).رجوع به جراءة شود.

  جرأت. [ ج ُ ءَ ] ( اِخ ) سیدجعفر. از شعرای شاه جهان آباد است و او را با شاه گلشن شیخ سعداﷲ کمال اتحاد و انسلاک ، در زمره سپاه پادشاه محمدشاه داد شجاعت و جرأت میداد. بیت زیر از اوست :

  ریختی خون مگر از شهر فرنگ آمده ای

  تا دم از صلح زنم بر سر جنگ آمده ای.

  ( از صبح گلشن ص 100 ).

  و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.

  بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  دلیرشدن، دلیری، دلیری نمودن، بیباکی، پردل

  ( اسم ) دلیری پردلی : ( ( جرات حرف زدن ندارد. ) )

  سید جعفر از شعرای شاه جهان آباد است و او را با شاه گلشن شیخ سعدالله کمال اتحاد و انسلاک در زمره سپاه پادشاه محمد شاه داد شجاعت و جرات میداد .

  فرهنگ معین

  ( جرأت ) (جُ أ ) [ ع . ] (اِمص . ) دلیری ، پردلی .

  فرهنگ عمید

  =جرئت

  واژه نامه بختیاریکا

  اورائی؛ زَهلِه؛ پِرَک

  دانشنامه اسلامی

  [ویکی فقه] جرأت. جسارت در انجام کاری که احتمال خطر دارد را جرأت می گویند و از آن به مناسبت در باب اجتهاد و تقلید و قضاء سخن گفته اند.

  جرأت عبارت است از جسارت در امری و اقدام به کاری که احتمال خطر یا انحراف در آن هست. اجتهاد و جرأت برخی، بسیار جرأت نداشتن مجتهد در فتوا را از شرایط جواز تقلید از او برشمرده اند؛ بنابر این، تقلید از مجتهدی که در فتوا دادن نهایت جرأت را دارد جایز نیست؛ لیکن برخی گفته اند: چنانچه زیادی جرأت ناشی از تبحّر و تتبع بسیار و تسلّط مجتهد بر ادلّه و قواعد و فروع مختلف باشد نه تنها نقص به شمار نمی رود، بلکه مزیتی است که موجب تعین تقلید از او می شود؛ مگر آنکه زیادی جرأت ناشی از کج سلیقگی مجتهد و انحراف وی از شیوه اجتهاد مقبول یا کم تقوایی او باشد. قاضی و جرأت برای قاضی مکروه است در دادگاه به قدری نرمی و ملاطفت از خود نشان دهد که دو طرف دعوا جرأت پیدا کنند.

  wikifeqh:

  [ویکی فقه] جسارت در انجام کاری که احتمال خطر دارد را جرأت می گویند و از آن به مناسبت در باب اجتهاد و تقلید و قضاء سخن گفته اند.

  جرأت عبارت است از جسارت در امری و اقدام به کاری که احتمال خطر یا انحراف در آن هست.

  اجتهاد و جرأت

  برخی، بسیار جرأت نداشتن مجتهد در فتوا را از شرایط جواز تقلید از او برشمرده اند؛ بنابر این، تقلید از مجتهدی که در فتوا دادن نهایت جرأت را دارد جایز نیست؛ لیکن برخی گفته اند:

  چنانچه زیادی جرأت ناشی از تبحّر و تتبع بسیار و تسلّط مجتهد بر ادلّه و قواعد و فروع مختلف باشد نه تنها نقص به شمار نمی رود، بلکه مزیتی است که موجب تعین تقلید از او می شود؛ مگر آنکه زیادی جرأت ناشی از کج سلیقگی مجتهد و انحراف وی از شیوه اجتهاد مقبول یا کم تقوایی او باشد.

  قاضی و جرأت

  برای قاضی مکروه است در دادگاه به قدری نرمی و ملاطفت از خود نشان دهد که دو طرف دعوا جرأت پیدا کنند.

  wikifeqh: جرات بستن تبلیغات

  جدول کلمات

  جرأت یارا یارا

  فارسی به عربی

  تجاسر , روح , شجاعة , قوة الشخصیة , معی , مغامرة

  پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  علی دوستی نوگورانی

  ٠٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠١ بی باکی

  گزارش

  12 | 1

  بهرام س

  ٠٩:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠ پردلی

  گزارش

  23 | 1

  بهرام

  ١٠:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣ دلیری

  گزارش

  41 | 1

  علی علیزاده تکمران

  ١٦:١٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥ شجاع

  گزارش

  25 | 2

  ت . ج

  ١٨:٢٤ - ١٣٩٧/١١/٠٣

  به کسی که دل کاری را داشته باشد ، با جرات می گویند

  گزارش

  16 | 2

  شهریار آریابد

  ٠٩:١٤ - ١٣٩٧/١١/٢٣

  در پهلوی " ایارش " از بن ایاریدن به چم جرات کردن است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.

  گزارش

  9 | 1

  اشکان

  ١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٣

  جرات ندارد: دل ندارد

  جرات نمیکند : دل نمیکند

  گزارش

  18 | 1

  بیتا

  ٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٨ یعنی نترس بودن

  گزارش

  9 | 1

  Farhood

  ٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩ enterprise=

  گزارش

  2 | 1

  پارسا میریوسفی

  ١٦:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٩ شهامت

  گزارش

  16 | 1

  بابایی

  ٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ Assertiveness

  گزارش

  5 | 1

  مهرداد

  ٠٤:١٧ - ١٤٠٠/١٠/١١ دلاوری

  گزارش

  0 | 1

  مرتضی

  ١٦:٢٣ - ١٤٠١/٠٩/٢٣

  شجاعت ، اقدام به انجام کاری به جای انجام ندادن آن

  منبع مطلب : abadis.ir

  معنی جرات

  معنی واژهٔ جرات در واژگان مترادف و متضاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  فرهنگ حاضر تألیف فرج‌الله خداپرستی می باشد و از تارنمای «دادگان» برگرفته شده است.

  جرات

  واژگان مترادف و متضاد

  بیباکی، بیپروایی، تهور، جربزه، جسارت، دلیری، زهره، شهامت، عرضه، گستاخی، وثبه

  جست‌وجوی جرات در واژه‌نامه‌های دیگر

  نگارش معنی دیگر برای جرات

  منبع مطلب : www.vajehyab.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 15 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید