این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی درس 11 فارسی دهم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی درس 11 فارسی دهم را از این سایت دریافت کنید.

  معنی شعر درس یازدهم فارسی دهم خاک آزادگان

  ادبیات ادبي

    معنی شعر درس یازدهم فارسی دهم خاک آزادگان

    معنی شعر درس یازدهم فارسی دهم خاک آزادگان  

  بیت اول معنی شعر : ای دشمن من ! اگر بخواهی خاک ( سرزمین ) من را به خون بکشی ( آن را نیست و نابود کنی) گل اندر گل از گلشن من بجوشد( جوانان زیادی هستند که دراین سرزمین میجوشند و رو در روی تو می ایستند

  به خون کشیدن : کنایه از نابود کردن ، توجه کنید که خون ممکنه مجاز از نابودی باشه تو بعضی بیت ها ، گل استعاره از جوانان ( تشبیهی که یک وجه آن ذکر شده ) و گلشن هم استعاره از سرزمین

  بیت دوم معنی : اگر تن من را بسوزانی و من را به تیر بدوزی ( زخمی کنی ) و ای خصم ! ای دشمن ! اگر سر از تن من جدا کنی ( این بیت با بیت بعدی موقوف المعانی است )نکات : به تیرم بدوزی جهش ضمیر داره ! یعنی من را به تیر بدوزی .بیت سوم معنی : هرگز نمیتوانی تو عشق میان من و میهن من را بربایی ! واز بین ببریبیت چهارم معنی : من ایرانی هستم ! آرمان و هدف و مقصود من شهادت است ! جان کندن و من تجلی هستی است ( شهادت برای من عین تجلی و جلوه گر شدن زندگی و هستی است) .بیت پنجم 

  معنی : فکر نکن و در خیال خودت نگنجان که عشق میان من و میهنم از بین می رود ، زیرا که من بعدا از گور من بلند میشود !

  شعله مجاز از آتش هست !و اینجا آتش هم استعاره از عشق هست !

  بیت ششم 

  نه تسلیم می شویم ! نه سازش میکنیم ! نه شما را گرامی میداریم و نه از شما خواهشی میکنیم ! من مانند اسب سرکشی به نیرنگ تو می تازم !  (به نیرنگ تو هجوم می آورم و فریبت را نمی خورم)

  بیت هفتم معنی : اونایی که قبلا رود بودن یه دریای جوشان شدن (تمامی دسته های خلق با هم متحد شدن ) و تمام وجودم از خشم تو فرا گرفته شده است .

  رود خلق : اضافه تشبیهی   خوشه خشم هم که تشبیه خشم به خوشه و خرمن هم استعاره از وجود است .

  بیت هشتم معنی

  من آزاده ام ! از سرزمین آزادگانم ! دامن من گل صبر میپرورد( تحمل میکنم و صبر میکنم )_ من در دامنم گل صبر پرورش میدهم

  خاک : مجاز از سرزمین ! گل صبر : اضافه تشبیهی ، گل در دامن پروراندن

  بیت نهم معنی : من فقط از جام توحید می نوشم ( من فقط یکتاپرستم و خدا را می پرستم) حتی اگر با تیغ ستمو ظلمت (تیغستم گردن مرا قطع کنی) !

  جام توحید و تیغ ستم اضافه تشبیهی

  + نوشته شده در ساعت توسط حسين زارعي  |

  منبع : bareshpars.blogfa.com

  درسنامه فارسی دهم درس یازدهم:خاک آزادگان

  درسنامه فارسی دهم ، درس یازدهم: خاک آزادگان ، مشترک بین همه رشته ها به همراه قلمرو های زبانی ، فکری و ادبی و همچنین ترجمه متن

  درسنامه فارسی دهم درس یازدهم:خاک آزادگان

  درسنامه فارسی دهم ، درس یازدهم: خاک آزادگان ، مشترک بین همه رشته ها به همراه قلمرو های زبانی ، فکری و ادبی و همچنین ترجمه متن

  آزمون های آنلاین

  آزمون فیزیک دوازدهم فصل اول: حرکت ب ...

  15 سوال

  کنکور ریاضی 1 :دنباله و مثلثات

  5 سوال

  آزمون فیزیک دوازدهم فصل اول: حرکت ب ...

  20 سوال

  کنکور ریاضی 1 :دنباله و مثلثات

  8 سوال

  آزمون تستی ادبیات دوازدهم- فصل دوم ...

  20 سوال

  آزمون دین و زندگی دوازدهم، فصل ۲

  21 سوال

  آزمون مجموعه، الگو و دنباله

  10 سوال

  آزمون مجموعه، الگو و دنباله

  6 سوال

  آزمون فارسی دوازدهم فصل چهارم: ادبی ...

  20 سوال

  آزمون آنلاین فارسی دوازدهم: فصل اول ...

  9 سوال

  بخش های مربوط به درس خاک آزادگان

  درس یازدهم:خاک آزادگان

  کارگاه متن پژوهی

  درسنامه فارسی دهم درس یازدهم:خاک آزادگان

  درس یازدهم:

  درسنامه فارسی دهم درس یازدهم:خاک آزادگان درس یازدهم: خاک آزادگان

  مواردی که در این درسنامه مورد بررسی قرار میگیرد:

  آموزش گام به گام درس یازدهم فارسی دهم: خاک آزادگان

  آرایه های ادبی درس یازدهم فارسی دهم: خاک آزادگان

  قلمرو زبانی درس یازهم فارسی دهم: خاک آزادگان

  قلمرو ادبی درس یازدهم فارسی دهم: خاک آزادگان

  قلمرو فکری درس یازدهم فارسی دهم: خاک آزادگان

  معنی درس یازدهم فارسی دهم:خاک آزادگان

  قالب شعر 

  قالب: غزل(چامه) اجتماعی  وزن: ت تن تن ت تن تن ت تن تن ت تن تن

               به خون گر کشی خاک من دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من         

  معنی : ای دشمن من! اگر بخواهی سرزمین من را به خون بکشی و آن را نیست و نابود کنی ! جوانان زیادی هستند که در این سرزمین می‌جوشند و رویاروی تو می‌ایستند .

  خاک: مجاز از سرزمین / به خون کشیدن: کنایه از کشتن و نابود کردن / گل: استعاره از جوانان جان باز / گل اندر گل: کنایه از فراوان / خاک، گل، گلشن: تناسب / واج آرایی «گ» / گلشن: گلزار، استعاره از میهن یا گور /

  تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی / جدا سازی ای خصم، سر از تن من

  معنی: اگر تن من را بسوزانی و به من تیر بزنی، ای دشمن ! اگر سر از تن من جدا کنی

  سوختن: سوزاندن، کنایه از نابود کردن / به تیر دوختن: تیر زدن / بسوزی، بدوزی: جناس / خصم: دشمن / سر از تن جدا ساختن: کنایه از کشتن / تن، من: جناس / سر، تن: تناسب / موقوف المعانی / به تیرم بدوزی جهش ضمیر دارد: من را با تیر بدوزی

  کجا می‌توانی ز قلبم ربایی / تو عشق میان من و میهن من؟

  معنی: هرگز نمی‌توانی عشق میان من و میهنم را از من بربایی و بگیری.

  کجا: چگونه / ربودن: دزدیدن، گرفتن / استفهام انکاری

  من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من

  معنی: من ایرانی هستم ! آرزوی من شهادت است! مردن من نشانگر هستی من است.

  آرمان: امید و آرزو / تجلی: جلوه گری / جان کندن: کنایه از درگذشتن و مردن / واج آرایی ن

  مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من

  معنی: گمان نکن که عشق میان من و میهنم آتشی است که از بین می‌رود؛ زیرا پس از من از گور من  زبانه خواهد کشید.

  پنداشتن: تصور کردن(بن ماضی: پنداشت، بن مضارع: پندار) / شعله: استعاره از عشق به میهن / افسردن: سرد شدن، خاموش شدن، یخ بستن / افروختن: روشن شدن / افسرد، افروخت: تضاد / مدفن: گورگاه /

  نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش / بتازد به نیرنگ تو توسن من

  معنی: نه تسلیم می‌شویم ! نه سازش می‌کنیم ! نه شما را گرامی می‌داریم و نه از شما خواهشی می‌کنیم ! هستی من مانند اسب سرکشی است که به نیرنگ تو حمله خواهم کرد و فریب تو را نخواهد خورد.

  تکریم: گرامی‌داشت / خواهش: درخواست و التماس / تاختن: حمله کردن، نیرنگ: فریب / توسن: اسب سرکش، استعاره از هستی من یا میهن من

  کنون رود خلق است، دریای جوشان / همه خوشه خشم شد خرمن من

  معنی: مردمی که مانند رود بودند اکنون مانند دریای جوشان شده اند. و همۀ هستی من از خشم تو آکنده شده است .

  منبع : arjaman.ir

  گام به گام درس11 فارسی دهم

  گام به گام درس11 فارسی دهم شامل جواب تمام سوالات درس11 فارسی دهم

  گام به گام درس11 فارسی دهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ قلمرو زبانی و ادبی درس 11 فارسی دهم

  گام به گام فارسی دهم شامل پاسخ سوالات قلمرو فکری ادبی و زبانی درس 11 فارسی

  پاسخ قلمرو فکری درس 11 فارسی دهم

  گام به گام فارسی دهم شامل پاسخ سوالات قلمرو فکری ادبی و زبانی درس 11 فارسی

  معنی شعر خاک آزادگان فارسی دهم

  درس11 فارسی دهم

  جواب درک و دریافت درس 11 فارسی دهم

  درس11 فارسی دهم

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو فارسی دهم جزوه فارسی دهم

  نمونه سوال فارسی دهم

  منبع : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 سال قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید