این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی one love

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی one love را از این سایت دریافت کنید.

  دیکشنری و مترجم آنلاین آبادیس - دیکشنری و مترجم انگلیسی و فارسی با تلفظ

  loved one

  مورد علاقه، عزیز(ان)

  بستن تبلیغات

  جمله های نمونه

  1. My mum would've loved one of us to go to college.

  [ترجمه Eli] مادرم دوست داشت یکی از ما ها به داشنگاه برود|

  [ترجمه ترگمان]مادرم یکی از ما را دوست داشت که به کالج برود

  [ترجمه گوگل]مادر من یکی از ما را دوست داشت تا به کالج برود

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  2. I've only ever loved one man.

  [ترجمه ترگمان]من فقط یه مرد رو دوست داشتم

  [ترجمه گوگل]من فقط یک نفر را دوست داشتم

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  3. The sudden death of a loved one can often leave the bereaved with an agonising sense of unfinished business.

  [ترجمه ترگمان]مرگ ناگهانی شخص محبوب اغلب می تواند the را با درکی دردناک از کار ناتمام رها کند

  [ترجمه گوگل]مرگ ناگهانی یکی از عزیزان اغلب می تواند از بین رفته با حس تکان دهنده از کسب و کار ناتمام را ترک کند

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  4. Bogart and Bergman had loved one another years before, and in neutral Casablanca discover that their passion is unabated.

  [ترجمه ترگمان]بوگارت و Bergman قبل از این یکدیگر را دوست داشتند و در کازابلانکا طبیعی کشف کردند که شور و اشتیاق آن ها بی وقفه است

  [ترجمه گوگل]بوگارت و برگمن سال های قبل را دوست داشتند و در کازابلانکای خنثی کشف کردند که شور و شوق آنها بی معنی است

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  5. They prefer to send seasonal greetings to their loved one by fax or with a telephone call.

  [ترجمه ترگمان]آن ها ترجیح می دهند سلام فصلی خود را با فکس و یا تماس تلفنی به آن ها بفرستند

  [ترجمه گوگل]آنها ترجیح می دهند پیام های فصلی خود را با فکس یا تماس تلفنی به فرد مورد علاقه خود ارسال کنند

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  6. All who have suffered the loss of a loved one can attest that anger is an expected part of the grieving process.

  [ترجمه ترگمان]تمام کسانی که از دست دادن یکی از افراد محبوب رنج برده اند، تصدیق می کنند که عصبانیت بخشی از فرآیند غم و اندوه است

  [ترجمه گوگل]همه کسانی که از دست دادن یکی از عزیزان رنج می برند می توانند نشان دهند که خشم بخش مهمی از روند گردهمایی است

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  7. The death or incapacitating illness of a loved one is always hard to take.

  [ترجمه ترگمان]مرگ و یا incapacitating یک شخص محبوب همیشه دشوار است

  [ترجمه گوگل]مرگ و یا ناتوانی یک فرد دوست داشتنی همیشه سخت است

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  8. Now congratulate your loved one and give yourself a pat on the back as well for your own agility around the course.

  [ترجمه ترگمان]حالا به عزیزان خود تبریک بگویید و نیز به خاطر چابکی خود در این مسیر، به خودتان یک نوازش بدهید

  [ترجمه گوگل]اکنون به عزیزانتان تبریک میگویید و خودتان را به پشت و همچنین چابکی خود در اطراف این مسیر میبرید

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  9. Bereavement over the loss of a loved one and physical distress like extreme room temperatures can also produce sleeplessness.

  [ترجمه ترگمان]بی توجهی نسبت به از دست دادن یک دوست محبوب و پریشانی فیزیکی مثل دمای اتاق فوق العاده، می تواند بی خوابی را تولید کند

  [ترجمه گوگل]ترس از دست دادن یک فرد دوست داشتنی و افسردگی فیزیکی مانند دمای اتاق شدید، همچنین می تواند بی خوابی را ایجاد کند

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  10. D . His telling after family their loved one is never coming home.

  [ترجمه ترگمان] د - - د به خانواده اش می گوید که عشق آن ها هرگز به خانه نخواهد آمد

  [ترجمه گوگل]د سخنرانی او پس از خانواده، دوستشان دارد هرگز به خانه نمی آید

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  11. Your loved one deserves a thorough exam and a clear diagnosis.

  [ترجمه ترگمان]شخص محبوب شما سزاوار امتحان کامل و تشخیص روشن است

  [ترجمه گوگل]عزیزم شما شایستگی امتحان کامل و تشخیص روشن است

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  12. It can take many years to recover from the death of a loved one.

  [ترجمه ترگمان]سال ها طول می کشد تا از مرگ یکی از عزیزان خود رهایی یابید

  [ترجمه گوگل]این می تواند سالها طول بکشد تا از مرگ یکی از عزیزان رهایی یابد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  13. He welcomed the truce, but pointed out it was of little comfort to families spending Christmas without a loved one.

  [ترجمه ترگمان]او از متارکه جنگ استقبال کرد، اما اشاره کرد که برای خانواده هایی که کریسمس را بدون دوست داشتن سپری می کنند آرامش اندکی وجود دارد

  [ترجمه گوگل]او از آتشبس استقبال کرد، اما اشاره کرد که آرامش کمتری برای خانواده هایی که کریسمس را بدون کریسمس صرف می کنند

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  14. People need time to grieve after the death of a loved one.

  [ترجمه ترگمان]مردم برای غصه خوردن بعد از مرگ یکی از عزیزان خود به زمان نیاز دارند

  [ترجمه گوگل]مردم پس از مرگ یکی از عزیزان، به زمان نیاز دارند

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  بستن تبلیغات

  به انگلیسی

  • sweetheart, beloved one, dearest heart

  پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  Farhood

  ٢٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/١٨ . E. g . . .

  Since I was ten years old, I have loved and looked up to Olivia Newton John. And, I always will. ( Just like this picture

  @nfsaonline

  ) She was, and always will be, an inspiration to me in so many, many ways. My deepest condolences to her family and ⭐loved ones

  گزارش

  0 | 1

  مشاهده پیشنهاد های امروز

  معنی یا پیشنهاد شما

  منبع مطلب : abadis.ir

  معنی و ترجمه انگلیسی به فارسی one love

  نتایج جستجو برای ترجمه انگلیسی به فارسی عبارت one love در دیکشنری تخصصی ایرانیان: دیکشنری ایرانیان یک سرویس رایگان برای یافتن معادل کلمات است.

  دیکشنری تخصصی ایرانیان

  جستجو برای one love

  one love

  یک عشق

  منبع مطلب : iraniantranslate.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید