این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  موسسه فرهنگی رسانا گستر هوشمند

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  موسسه فرهنگی رسانا گستر هوشمند را از این سایت دریافت کنید.

  موسسه رسانا گستر هوشمند

  مشاهده اطلاعات شرکت رسانا گستر هوشمند، اعضای هیئت مدیره فعلی، سابق، مدیرعامل و سایر افراد مرتبط

  موسسه رسانا گستر هوشمند

  اطلاعات عمومی سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی آگهی‌ها

  تبلیغات

  اطلاعات عمومی

  فعال موسسه غیرتجاری

  شماره ثبت: 47528

  شناسه ملی: 14008424189

  تاریخ ثبت: 1398/04/05

  آگهی‌ها:2

  افراد مرتبط: 2 نفر

  آدرس: قانونی موسسه به نشانی استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله جمالزاده کوچه امیراسماعیل سامانی خیابان آزادی پلاک 181 پروژه اداری تجاری فرهنگی توحید 781/2267 4/2267 ثبتی طبقه پنجم واحد شرقی

  کد پستی: 1419913821

  تاریخ تاسیس: 1398/04/05

  سرمایه ثبتی

  سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/15:

  11,000,000 ریال

  سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

  1,000,000 ریال

  هیئت مدیره فعلی

  (2) نفر

  مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  مسعود معین اسلام

  رئیس هیئت مدیره

  محسن معین اسلام

  آگهی‌ها

  (2) آگهی

  آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1398 و نامه شماره 218602/98 مورخ 22/07/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه میزان گستران شریف به شناسه ملی 140054XXXX0 با پرداخت مبلغ 9/900/000 ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکا موسسه درآمد.. آقای حسین کلانتری با شماره ملی 001595XXXX با پرداخت 100/000 ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکا موسسه درآمد.. سرمایه موسسه از مبلغ 1/000/000 ریال به 11/000/000 ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید.. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از ورود شریک و افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: الف موسسه میزان گستران شریف به شناسه ملی 140054XXXX0 دارای 9/900/000 ریال سهم الشرکه، ب. آقای محسن معین اسلام به شماره ملی 053303XXXX دارای 500/000 ریال سهم الشرکه، ج. آقای مسعود معین اسلام به شماره ملی 053477XXXX دارای 500/000 ریال سهم الشرکه، د. آقای حسین کلانتری به شماره ملی 001595XXXX دارای 100/000 ریال سهم الشرکه.. محل قانونی موسسه به نشانی استان تهران، منطقه 14 شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران محله جمالزاده، کوچه امیراسماعیل سامانی، خیابان آزادی، پلاک 181 ، پروژه اداری تجاری فرهنگی توحید، 781/2267 4/2267 ثبتی، طبقه پنجم، واحد شرقی، کد پستی 141991XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. پ 980913XXXX88829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

  مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

  آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

  تاسیس موسسه غیرتجاری رسانا گستر هوشمند درتاریخ 05/04/1398 به شماره ثبت 47528 به شناسه ملی 140084XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: «نشر دیجیتال» می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تبصره ـ موسسه تنها در چهارچوب مدت و شرایط مقرر در مجوز فعالیت صادره توسط مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت نموده و پس از انقضای مدت یا ابطال مجوز صادره حق هیچ گونه فعالیت در زمینه موضوعات فوق الذکر را ندارد. شماره مجوز 124286/98 تاریخ مجوز 22/02/1398 مرجع صادرکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، انقلاب ، خیابان شهید وحید نظری ، بن بست بختیاری ، پلاک 7 ، طبقه دوم کدپستی 131461XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محسن معین اسلام به شماره ملی 053303XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مسعود معین اسلام به شماره ملی 053477XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محسن معین اسلام به شماره ملی 053303XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود معین اسلام به شماره ملی 053477XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ 980405XXXX50892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاریشماره 139630XXXX01094959 4/9/1396 تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی

  مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

  منبع مطلب : vinsabt.com

  🏢

  منبع مطلب : rasm.io

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید