این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نقش بازپرس در مافیا

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نقش بازپرس در مافیا را از این سایت دریافت کنید.

  نقش بازپرس در بازی مافیا

  بازپرس همانند کاراگاه است با این تفاوت که نمی تواند مستقیم استعلام کسی را بگیرد و فقط می تواند از گرداننده بپرسد این دو نفری که نشان می دهد در یک ساید هستند و یا نه ! گرداننده فقط می گوید ساید آن ها یکی هست یا نه و مافیایی و یا شهروندی آن ها را نمی گوید.

  نقش بازپرس در بازی مافیا

  طرف بازی تیم شهروند

  بازپرس همانند کاراگاه است با این تفاوت که نمی تواند مستقیم استعلام کسی را بگیرد و فقط می تواند از گرداننده بپرسد این دو نفری که نشان می دهد در یک ساید هستند و یا نه ! گرداننده فقط می گوید ساید آن ها یکی هست یا نه و مافیایی و یا شهروندی آن ها را نمی گوید.

  مشاهده سناریو جدید شبکه سلامت (بازپرس)

  سناریوهای مختلف بازی مافیا

  سناریو دکتر لکتر بازی مافیا

  سناریو ناتو بازی مافیا

  سناریو مذاکره بازی مافیا

  سناریو وایت شو بازی مافیا

  کارت ها و نقش های بازی مافیا پیشرفته

  کارت های حرکت آخر در مافیا

  آهنگ های بازی مافیا

  منبع مطلب : whitesho.com

  نقش بازپرس – مجموعه بازیهای دورهمی

  بازگشت به DLC ها بازپرس

  بازجوی تمام عیار. شهروندی که مدت هاست از شغلش برکنار شده و کار دولتی انجام نمی دهد. به دلیل روش های غیرمتعارفی که استفاده میکرد او را از سیستم طرد کردند. هر چقدر نامحبوب باشد ولی کارش را خوب بلد است و می خواهد به کمک شهروندان بیاید. در طول بازی قابلیت خاصی ندارد ولی اگر در شب کشته شود قابلیتش فعال می شود.

  به این صورت که هر زمان در شب حذف یا کشته شود، گرداننده در ابتدای روز بعد اعلام می کند که بازپرس در شب حذف شده است و حالا می تواند 2 نفر را انتخاب کند. بازپرس 2 نفر را انتخاب می کند و گرداننده نقش دو نفر را به صورت کامل به او می گوید و بازپرس باید یکی از آن دو نفر را انتخاب کند. بازیکن انتخابی، همراه با بازپرس از بازی حذف می گردد.

  در واقع جزو نقش های کُشنده محسوب می شود ولی به شرطی که در شب کشته شود. پس باید طوری بازی کند که در روز حذف نشود. و تا زمانی که حذف می گردد ، فقط باید به صحبت ها گوش کند و دنبال مافیا یا هر نقش غیرشهروندی باشد تا بتواند از قابلیتش نهایت استفاده را کند.

  نکته 1: اگر بازپرس در شب حذف گردد، باید از قابلیتش استفاده کند و باید یکی از نفراتی را که انتخاب کرده است راحذف کند.نکته 2: دکتر، جراح و قهرمان نمی توانند بازیکنی را که بازپرس انتخاب کرده است نجات دهند.نکته 3: محافظ نمیتواند از رئیس در برابر انتخاب بازپرس محافظت کند.نکته 4: اگر گردن کلفت را انتخاب کند، گردن کلفت بلافاصله حذف نمی شود و تا پایان روز در بازی خواهد بود.نکته 5: کشیش قابلیتی در برابر انتخاب بازپرس ندارد و می تواند حذف گردد.نکته 6: شارلاتان و دورگه تأثیری بر روی اطلاعاتی که گرداننده به بازپرس می گوید، ندارند.نکته 7: جانی و جانان را می تواند انتخاب و حذف کند.نکته 8:سندیکا و گرگنما ها را می تواند انتخاب و حذف کند.نکته 9: عماد و پیشمرگ ها را می تواند انتخاب و حذف کند.نکته 10: ناقل را می تواند انتخاب و حذف کند.نکته 11: همزاد را می تواند انتخاب و حذف کند.نکته 12: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول بلافاصله به شهروند ساده تبدیل می شود.نکته 13: نخبه نمی تواند به وسیله دوربینش، بازپرس را ببیند.نکته 14: اگر صبا او را انتخاب کند و در همان شب کشته شود، باید فردا از قابلیت بازپرس استفاده کند.نکته 15: اگر توسط کرونا انتخاب شود، بازپرس آلوده خواهد شد و اگر به واسطه کرونا در شب حذف گردد، بازپرس نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.نکته 16: پرستار می تواند بازیکنی که توسط بازپرس حذف می شود را تا پایان روز زنده نگه دارد.نکته 17: اگر داروساز برای بار اول توسط بازپرس انتخاب شده باشد، داروساز یک بار می تواند از قابلیت او استفاده کند. البته به شرطی که بازپرس زودتر حذفش نکند!نکته 18: تردستی نمی شود.نکته 19: اگر مترسک را انتخاب کند، مترسک بلافاصله حذف خواهد شد و بازپرس مجبور است آن یکی بازیکن را حذف کند. البته اگر مترسک زودتر حذفش نکند!نکته 20: بینام می تواند قابلیت بازپرس را انتخاب کند.نکته 21: اگر بازیکن انتخاب شده تله گذاری شده باشد، تله دام تأثیری بر روی بازپرس ندارد و اتفاق خاصی نمی افتد.نکته 22: بازپرس می تواند جیم فنگ را انتخاب و حذف کند.نکته 23: اگر طلخک یکی از 2 نفر انتخاب شده باشد، بازپرس باید او را حذف کند.نکته 24: جان سخت قابلیتی در برابر انتخاب بازپرس ندارد و می تواند حذف گردد.نکته 25: مستقل ساده قابلیتی در برابر انتخاب بازپرس ندارد و می تواند حذف گردد.نقطه ضعف 1:اگر در شبی که کشته می شود توسط شب خسب انتخاب شده باشد، بازپرس نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.نقطه ضعف 2: هزارچهره را می تواند به عنوان 2 نفر انتخاب کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.نقطه ضعف 3: اگر نایب را انتخاب کند، بدل به جای نایب انتخاب خواهد شد و نقش او به بازپرس گفته نمی شود. (نقش نایب گفته نمی شود)نقطه ضعف 4: اگر ساغر از معجون نامیرایی استفاده کرده باشد، بازپرس می تواند به عنوان 2 نفر انتخابش کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.نقطه ضعف 5: اگر آنالیزور در دوره 24 ساعت نامیرایی باشد، بازپرس می تواند به عنوان 2 نفر انتخابش کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.نقطه ضعف 6: بازپرس می تواند هفت خط را به عنوان 2 نفر انتخاب کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.نقطه ضعف 7: اگر در شرایطی هر دو گزینه انتخاب شده غیر قابل حذف بودند، بازپرس خودش به تنهایی از بازی حذف می شود.نقطه ضعف 8: اگر مریض را انتخاب کند، مریض بلافاصله به بازپرس تبدیل می شود و بازپرس قابلیتش را از دست می دهد. (قابلیت بازپرس از بین می رود و خودش تنهایی از بازی حذف می شود)نقطه ضعف 9: اگر بازپرس توسط سندیکا حذف گردد، نمی تواند از قابلیتش استفاده کند چون سندیکا کارش را در روز انجام می دهد.نقطه ضعف 10: بازپرس در برابر سایر نقش هایی که نام برده نشده اند، قابلیت خاصی ندارد.

  منبع مطلب : dorehamigames.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 7 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید