این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نمایش 22 بهمن

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نمایش 22 بهمن را از این سایت دریافت کنید.

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف مناسب دهه فجر

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف مناسب دهه فجر نمایش نامه طنز سروان توپولوف یک نمایشنامه مخصوص تئاتر های مدارس در دوران دهه فجر میباشد.

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف مناسب دهه فجر

  پشت سر او سربازان با ظاهری بی نظم و خنده دار در یک ردیف رو به تماشاگران ایستاده اند و با صدای خُرررر بالا می روند و با صدای  پیش پایین می آیند.

  یکی از سربازان از پشت سر سروان توپولوف در حال باد زدن  اوست.

  بعد از سه بار خر و پف ، سروان توپولوف با صدای بلند عطسه می کند.

  با صدای عطسه تمام سربازان بر زمین می افتند و بعد بلند شده و با صدای هماهنگ می گویند:

  عافیت باشد قربان !

  سروان توپولوف دستانش را از پشت به هم گرفته و قدم می زند.

  سروان توپولوف ]با صدایی آرام [: سربازانِ من !

  سربازان  ]با صدایی آرام[ : بله قربان ؟

  سروان توپولوف ]با صدایی بلندتر[ : سربازانِ من؟

  سربازان  ]با صدایی بلندتر[ : بله قربان ؟

  سروان توپولوف ] با صدایی بلندتراز قبل[: سربازانِ من؟

  سربازان  ] با صدایی بلندتراز قبل[: بله قربان ؟

  سروان توپولوف : خوب گوش هایتان را باز کنید.

  سربازان زانو زده و دست راستشان را  به علامت شنیدن کنار گوش راستشان می گذارند.

  سروان توپولوف : قرار است به زودی شاهنشاه آریا مهر

  سربازان: شاهنشاه خالی از مهر؟!

  سروان توپولوف : ساکت !

  سربازان به حالت خبردار می ایستند.

  سروان توپولوف: به پادگان ما یعنی پادگان  قلعه مرغی  بیاید.

  سربازان: پادگان کله مرغی ؟!

  سروان توپولوف: ساکت !

  به همین خاطر من به دنبال یک سرباز رشید می گردم تا این جام طلایی را به او بدهم. در همین موقع یکی از سربازان (رشید اکبرزاده) جلو می آید.

  سرباز رشید اکبرزاده : اینجانب رشید اکبر زاده  هستم. قربان اون جام رو بده به من تا ببرم برای مادر بزرگم تا توش قند بریزه  بشه قندون.

  سروان توپولوف: برو سرجات !

  منظور من از سرباز رشید تو نبودی. من به دنبال یک سرباز برجسته می گردم .

  سربازی که کمی چاق است جلو می آید.

  سرباز چاق: قربان اینجانب برجسته ترین سرباز پادگان هستم با رکورد چهار پرس غذا. البته بنده شاگرد کوچک شما هستم.

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف

  سروان توپولوف: برو سرجات ! منظور من از برجسته تو نبودی. من به دنبال یک سرباز دلاور و تکاور می گردم.

  یکی از سربازان جلو می آید.

  سرباز تکاور: قربان !

  من وقتی مدرسه می رفتم همیشه تک می آوردم ؛ ریاضی پس اون سرباز من تکاورمن هستم.

  سروان توپولوف: برو سرجات !

  منظور من از تکاور تو نبودی . اصلا هرکسی بهترنظام جمع رو انجام داد جام رو می گیره .پس می ریم سراغ نظام جمع.

  یکی از سربازان جلو می آید.

  سرباز: قربان نمی شود به جای نظام جمع نظام تفریق کار کنیم؟

  سروان توپولوف: برو سرجات ! ما اصلا فرصت این حرفارو نداریم.

  گروهان به جای خود . به چپ چپ!

  سربازان با حالتی بی نظم و درهم و کج و کوله حالت می گیرند و همانطور ثابت می مانند.

  سروان توپولوف( با ناراحتی): به راست راست!

  سربازان حالتشان را عوض می کنند وباز به طور بی نظم وخنده دار حالت می گیرند.

  سروان توپولوف : حالا که نظام جمع بلد نیستید جریمه میشید.

  یکی از سربازان: آخ جون کلاغ پر !(سرباز دستش را روی صندلی می گذارد و بقیه هم همینطور.)

  سرباز: کلاغ؟ سربازان: پر سرباز:  گنجشک ؟ سربازان: پر سرباز:  دمپایی؟

  سربازان: دمپایی که پر نداره ، باباش خبر نداره.

  سربازان با شادی دست می زنند و  این شعر را می خوانند . یکی از سربازان  در هر دستش یک لنگه جورابش را گرفته و دارد جلوی سروان توپولوف این شعر را می خواند و جوررابش را بالا و پایین می برد.

  سروان توپولوف(عصبانی شده و فریاد می زند ): ساکت!

  سربازان به حالت ثابت می مانند. سربازی که جوراب در دست گرفته بود ، درحالتی ثابت می ماند که جورابش جلوی صورت سروان توپولوف قرار می گیرد..

  سروان توپولوف: ببر کنار این جوراب خوشبو رو نزدیک بود بیهوش بشم!

  سربازان سر جای خود می ایستند.

  صدای تلفن بلند می شود: بیلی... بیلی... بیلی ...

  سروان توپولوف تلفن را برمی دارد.

  سروان توپولوف: چی؟ شاهنشاه  آریا مهر ؟ همین الان ؟

  سروان توپولوف گوشی را می گذارد.

  صدای طبل سه مرتبه به گوش می آید.

  بعد صدای شیپور که با دهان زده می شود:

  دید دیری دید...   دید دیری دید...  دید دیری ...  دید دیری...  دید دیری دید

  شیپورچی: شاهنشاه آریا مهر وارد می شود.

  شاه با دو محافظ در دو طرفش وارد صحنه می شود.

  سروان توپولوف جلو می رود: اینجانب سروان توپولوف  مقدم شاهنشاه آریا مهر را به پادگان کله مرغی !  اِ ... نه ... ببخشید پادگان قلعه مرغی گرامی می داریم.

  شاه: به به سروان توپولوف !

  درست مثل قدیم ها اصلا تکان نخورده اید.

  سروان چه خبر؟

  سروان توپولوف :همه چیز امن و امان است قربان.

  شاه : سروان آیا با سربازانتان نظام جمع کار کرده اید؟

  یکی از سربازان جلو می آید: قربان !  ما در اینجا نظام جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم هم کار کرده ایم!

  شاه : آفرین ! آفرین ! چه پیشرفتی! سروان ! کمی نظام جمع کار کنید تا ببینیم چه کرده اید؟

  سروان توپولوف: گروهان به چپ چپ !  سربازان نامنظم و کج و کوله هر کدام به سمتی می چرخند.

  سروان توپولوف: به راست راست !

  سربازان از حالت قبل بر می گردند و باز بی نظم به جهتی دیگر رو می کنند.

  شاه(با تعجب رو به سروان توپولوف) : سروان ! این بود نظام جمع تان؟

  سروان توپولوف: قربان سربازان من شما را که دیده اند دست چپ و راست شان را هم گم کرده اند.

  شاه: عجب یعنی عظمت ما آنها را گرفته است؟

  سروان توپولوف: بله قربان !

  در همین هنگام صدایی از پشت صحنه شعار می دهد.

  صدای شعار دهندگان : بگو مرگ بر شاه . شاه : مثل این که نام ما را صدا زدند.

  سروان توپولوف سرش را کناری می گیرد و صدای گربه  در می آورد.

  سروان توپولوف : میو... قربان گربه ها بودند!

  شما آنقدر مشهورید که حتی گربه ها هم نام شما را به نیکی یاد می کنند!

  شاه : عجب !  یعنی ما اینقدر مشهوریم؟

  سروان توپولوف: بله قربان.

  در همین موقع چند نفر با هم شعار می دهند.

  صدای شعار دهندگان: بگو مرگ بر شاه ... بگو مرگ بر شاه .

  سروان توپولوف رو به شاه : قربان به پادگان حمله شده !

  شاه : خب الان باید چکار کنیم؟

  سروان توپولوف: باید فرار کنیم. شاه پس لطفا هواپیمای مرا بیاورید. سربازان  و محافظان دستانشان را بالا می آورند و می گویند:

  منبع مطلب : namayesh311.blogfa.com

  نمایشنامه 22 بهمن برای مدرسه 95

  درس کده

  درس کده

  درس کده نمایشنامه 22 بهمن برای مدرسه 95|متن نمایشنامه 22 بهمن|متن نمایشنامه طنز 22 بهمن برای مدرسه

  نمایشنامه 22 بهمن برای مدرسه 95|متن نمایشنامه 22 بهمن|متن نمایشنامه طنز 22 بهمن برای مدرسه

  mrqhoda.blog.ir/1393/11/06/نمایش-نامه-شاه-در-رفت

  Translate this page

  بازدید حاج آقا قرائتی از نمایشگاه نماز مدرسه. ۹۳/۰۴/۰۹. اسامی دانش آموزان ثبت نامی در سال ... 22 بهمن 91 · اسامی دانش آموزان ثبت نامی د ... دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴ ب.ظ ...

  متن نمایشنامه 22 بهمن - رایتینگز

  writings.rozblog.com/tag/متن+نمایشنامه+22+بهمن

  Translate this page

  مکان :اتاقی از یک مدرسه که چند وسیله درسی در آن به چشم میخورد.شاید چیزی شبیه به انباری دبیرستان.سه دانش آموز که ما آنها را به نام های (س) ( ر) ( م )می شناسیم س.

  نمایشنامه 22 بهمن دبستان - تازه های روز

  onbux.ir/tag/نمایشنامه-22-بهمن-دبستان/

  Translate this page

  نمایشنامه 22 بهمن برای مدرسه. نمایشنامه ۲۲ بهمن برای مدرسه. ==>> ادامه مطلب نمایشنامه ۲۲ بهمن برای مدرسه . . . صفحات سایت. بررسی تاثیرات احداث سدمارون بررودخانه ...

  نمایشنامه 22 بهمن طنز | فارس نتورک

  www.farsnetwork.net/store/نمایشنامه-22-بهمن-طنز

  Translate this page

  Dec 2, 2016 - متن نمایش طنز ۲۲ بهمن باتازه های روز نمایشنا بهمن برای مدرسه. نمایشنا۲۲ بهمن برای مدرسه. == ادامطلب نمایشنامه ۲۲ بهمن برای مدرسه . صفحات سایت ...

  معاون پرورشی - -- نمایشنامه های طنز --

  yaranasmani.blogfa.com/category/92

  آوای مدرسه 22 - نغمه های انتظار ..... برچسب‌ها: نمایشنامه, سیزده آبان, مرگ بر آمریکا, طنز, کوتاه .... تاریخ : جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴| نویسنده : غلامرضا زهره منش | آرشیو نظرات.

  نمایشنامه طنز 22 بهمن برای مدرسه

  eyoqmm.binfa.ir/ Translate this page

  شماره مجوز 155/55547514 تله موش کاری از حسن فتحی است و بر اساس نمایشنامه تله موش آگاتا کریستی. ... فکر زیبا مجموعه پخش شده از صدا و سیمای ایران با کیفیت ...

  گروه تئاتر به مناسبت 22 بهمن-مدرسه امام علی (ع) - آپارات

  www.aparat.com/.../گروه_تئاتر_به_مناسبت_22_بهمن-مدرسه_امام_...

  Translate this page

  Feb 18, 2015 - رضا غلامی گروه تئاتر به مناسبت 22 بهمن با همراهی آقای میرزایی گروه تئاتر به مناسبت 22 بهمن-مدرسه امام علی (ع) 22 بهمن , دبستان پسرانه امام علی ...

  ویکی دانش | دانلود نمونه سوالات نیمسال اول PDF

  wiki-danesh.mihanblog.com/

  Translate this page

  Dec 29, 2016 - برچسب ها : دانلود نمایشنامه طنز، دانلود تئاتر خنده دار برای اجرا در مدرسه، دانلود نمایشنامه خنده دار و جذاب برای 22 بهمن ماه 1395، متن نمایشنامه تئاتر ...

  دانلود متن نمایشنامه طنز برای 22 بهمن 1392 با فرمت PDF

  mywb.mihanblog.com/.../دانلود%20متن%20نمایشنامه%20طنز%20...

  Translate this page

  برچسب ها: دانلود نمایشنامه طنز به مناسبت دهه فجر، دانلود نمایشنامه خنده دار برای دهه فجر، دانلود نمایشنامه محمود یعقوبی، دانلود نمایشنامه برای دهه فجر، نمایشنامه های دهه فجر، ...

  دانلود نمایشنامه طنز ویژه دهه فجر - مجله اینترنتی یوردفان

  www.yordfun.ir › ... › سینما،تاتر و تلویزیون › مقالات سینمایی

  Translate this page

  Jan 28, 2014 - دانلود نمایشنامه دهه فجر نمایشنامه 22 یهمن نمایشنامه ایام فجر نمایش نامه مدرسه نمایش نامه مدرسه راهنمایی نمایش نامه برای ... مجموعه نمایش نامه های طنز ویژه مدارس – نمایش نامه ویژه ویژه ایام دهه فجر و پیروزی انفلاب اسلامی – نمایش نامه 22 بهمن.

  Searches related to نمایشنامه 22 بهمن برای مدرسه

  متن نمایشنامه فرار شاه برای مدرسه

  نمایشنامه دهه فجر برای اجرا در مدرسه

  متن نمایشنامه دهه فجرمتن نمایشنامه 22 بهمنمتن نمایشنامه طنز شاه و فرحمتن نمایشنامه طنز 22 بهمن برای مدرسهمتن نمایشنامه طنز برای اجرا در مدرسهمتن نمایشنامه شاه رفت

  5

  متن نمایشنامه طنز 22 بهمن برای م متن نمایشنامه شاه رفت متن نمایشنامه طنز برای اجرا در م نمایشنامه 22 بهمن برای مدرسه 95

  lapshak

  سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:46

  نظرات 0 + ارسال نظر

  امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.

  منبع مطلب : darskadee.blogsky.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید