این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نوشتن به نام خدا

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نوشتن به نام خدا را از این سایت دریافت کنید.

  110 بنام خدا برای شروع (انشا / سخنرانی/ مجری گری) شیک و خاص

  بنام خدا برای شروع انشا، بنام خدا برای شروع برنامه های درسی، بنام خدا برای شروع کلاس، بنام خدا برای برنامه های علمی وسخنرانی، شعر های بسیار زیبا برای شروع سخنرانی .

  110 بنام خدا برای شروع (انشا / سخنرانی/ مجری گری) شیک و خاص

  83 1

  زمان مطالعه: 9 دقیقه

  بنام خدا برای شروع انشا، بنام خدا برای شروع برنامه های درسی، بنام خدا برای شروع کلاس، بنام خدا برای برنامه های علمی و سخنرانی، شعر های بسیار زیبا برای شروع سخنرانی .

  بنام خدا برای شروع سخنرانی

  بسم الله الرحمن الرحیم + هست کلید درگنج حکیم

  به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم

  سر آغاز هر نامه نام خداست + که بی نام او نامه یکسر خطاست

  به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران

  به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار

  به نام خالق پیدا و پنهان + که پیدا و نهان داند به یکسا

  به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان

  به نام خداوند دادار پاک + پدید آور آدم از آب وخاک

  به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر

  به نام خداوند جان و خرد + کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید

  به نام خدایی که برذات وی + محال است هرگز برد عقل پی

  به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج

  به نام خدایی که خاک آفرید + کزان خاک انسان پاک آفرید

  متن زیبا برای شروع سخنرانی علمی

  به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت

  ای نام تو بهترین سرآغاز + بی نام تو نامه کی کنم باز

  به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل

  به بسم الله می خوانم خدارا + زمشتی خاک آدم ساخت مارا

  به نام خدای شفیع و صبور + خداوند دانش خداوند نور

  به نام خداوندجان آفرین + حکیم سخن درزبان آفرین

  به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج

  به نام خداوند خورشید و ماه + که دل را به نامش خرد داد راه

  به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا

  جملات انگیزشی برای شروع سخنرانی

  به نام آنچه درجان وروان است + توانایی ده هرناتوان است

  به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها

  به نام آنچه جان رافکرت اموخت + چراغ دل به نورجان برافروخت

  به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد

  به نام آن خد ای پاک سبحان + که ازخاک آفرید اینگونه انسان

  به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم

  سرآغاز گفتارنام خداست + که رحمتگر ومهربان، خلق راست

  به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل

  بنیاد سخن به نام حق، نه + کزهرچه به است نام حق به

  به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل

  به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان

  به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک

  به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین

  بنام خدا برای شروع برنامه

  به نام آنکه درماگفتن آموخت + به انسان درمعنی سفتن اموخت

  ای همه هستی زتو پیدا شده + خاک ضعیف ازتو توانا شده

  به نام آنکه هستی نام از او یافت + فلک جنبش زمین آرام از او یافت

  اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها + نگشتی تاقیامت نو خط شیرازه دیوان ها

  خدایاجهان پادشاهی توراست + زماخدمت آید خدایی توراست

  ستایش کنم ایزد پاک را + که گویاو بینا کندخاک را

  جهان رابه پستی بلندی تویی + ندانم که ای، هرچه هستی تویی

  خداوندمایی ومابنده ایم + به نیروی تو یک به یک زنده ایم

  ای خدای بی نهایت جزتوکیست + چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست

  به نام آنکه مارازندگی داد + وزان بس مژده پایندگی داد

  به نام خداوندباران نقل وتگرگ + نفس های باد وتپش های برگ

  به نام خداوند رنگین کمان + خداوند بخشنده مهربان

  بده مفتاحی ازسطر کلامم + وزان بگشای قفل ازگنج کامم

  شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را + پروردگارخلق وخداوند کبریا

  اشعار زیبا برای شروع سخنرانی

  ستایش خداوند بخشنده را + که موجودکرد ازعدم بنده را

  به نام آ ن که گل راخنده آموخت + وبرجان شقایق آتش افروخت

  ثناوحمدبی پایان خدارا + که صنعش دروجود آورد مارا

  خردهرکجاگنجی آرد پدید + زنام خداسازد آن را کلید

  به نام خداوند لوح و قلم + حقبقت نگار وجود وعدم

  به نام خداوند شمشیر وتیغ + که باران آتش درآرد زمیغ

  به نام خداوند نیکوسرشت + که درجهان بذرنیکی بکشت

  بزرگی هست دردنیا خدانام + که بایادی کنذ دلهاچه ارام

  به نام مناسب ترین واژه ها + به رسم محبت به نام خدا

  آغازهرکلامی نام خدای یکتا + همواره می برم من نام مقدسش را

  به نام گشاینده کار ها + زنامش شود سهل دشوار ها

  تا که سخن از دل و از دلبر است + نام خدا زینت هر دفتر است

  به نام خداوندی که کار ساز است + زما و طاعت ما بی نیاز است

  ای که با نامت جهان آغاز شد + دفتر ما هم به نامت باز شد

  به نام خدا هر چه داریم از او + خداوند احمد خدای سبو

  به نام خداوند بود و نبود + خداوند یاسی به رنگ کبود

  به نام خداوند شعر و سخن + نخستین سخن در همه انجمن

  به نام خدای سمیع و بصیر + خطا پوش بخشنده بی نظیر

  به نام خدای علیم و حکیم + رحیم و بسیط و شریف و نعیم

  به نام خدای بزرگ و احد + تعالی و شافی و قدیر و صمد

  به نام خدای رئوف و غفور + حمید و لطیف و مجید و صبور

  بنام خدا برای کارت عروسی

  به نام خداوند وجد و سرور + پدید اور عشق و احساس و شور

  به نام آنچه او نامی ندارد + به هر نامی که خوانی سر برارد

  بس مبارک بود چون فر همای + اول کار ها به نام خدای

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  انواع به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت (زیباترین جملات به نام خدا)

  انواع به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت و ورد,زیباترین جملات به نام خدا کوتاه,بهترین جمله به نام خدا,متن های زیبا برای به نام خدا

  به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

  سپتامبر 4, 2019 عکس نوشته

  به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت (گلچین بهترین جملات) را با هم در شبناک مشاهده میکنیم.

  به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

  در این پست برای شما همراهان سایت شبناک انواع به نام خدای متنوع و گلچینی از جملات به نام خدا احساسی و عاشقانه و انگلیسی را قرار داده ایم

  تا برای به نام خدا برای شروع متن را قرار داده ایم از این متن ها می توانید برای ورد و انشاء های خود استفاده کنید .

  در حدیث معروف نبوی گفته شده که : هر کاری بدون نام خدا آغاز شود، ابتر و ناقص است.

  خوب است این اشعار را در متون های علمی و تحقیقی خود نیز استفاده نمایید شاعران هم در آغاز دیوان شعری خود از سروده‌هایی استفاده کرده‌اند

  که در حمد و ستایش خداوند بوده و آغاز کلامشان با نام خدا است که از این ابیات تحت عنوان «تحمیدیه» یاد می‌شود

  زیباترین جملات به نام خدا

  به نام خداوند جان و خرد

  کزین برتر اندیشه برنگذرد

  به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم

  به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران

  به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار

  به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان

  به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر

  به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید

  به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج

  به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت

  به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل

  به نام خدای شفبع و صبور + خداوند دانش خداوند نور

  به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج

  به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا

  به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها

  به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد

  به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم

  به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل

  به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل

  به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان

  به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک

  به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین

  تو اسم اعظمی و در بیان نمی‌گنجی

  درون حافظه‌ی واژگان نمی‌گنجی

  .

  تو جان جانی و جان است جسم تو حتی

  به حصر کالبد جسم و جان نمی‌گنجی

  .

  مگر هُمای تو بر عرش سایه اندازد

  که در مخیّله‌ی آسمان نمی‌گنجی

  .

  تو استعاره‌ی خویشی چنان یگانه که در

  لباس مُندرسِ این و آن نمی‌گنجی

  .

  حقیقتی ابدی هستی از ازل جاری

  عجیب نیست اگر در زمان نمی‌گنجی

  .

  خدا به روی تو آغوش کعبه را وا کرد

  که خانه‌زادی از این رو به خانه می‌گنجی

  .

  برای درک تو شد خلق آخرت آخر

  به ظرف ظرفیّت این جهان نمی‌گنجی

  .

  قدم گذاشتی از مرز عقل‌ها بیرون

  تویی که در دل هر عاشقانه می‌گنجی

  .

  برای دل‌خوشی من قدم زدی در شعر

  وگرنه در غزل بی‌گمان نمی‌گنجی

  انواع به نام خدا برای شروع و کارت عروسی

  خداوند کاظم خدای ادب

  خداوند روز و خداوند شب

  …………

  خداوند مهر و خدای وفا

  به نام خدایی که دارد رضا

  …………………..

  خداوند عدل و خداوند داد

  خداوند بخشش خدای جواد

  ………………………

  خداوند هادی خداوند راه

  خداوند روزی ده رهنما

  ……………………..

  خدای حسن نرگس و آفتاب

  خدای پذیرای کار صواب

  ………………..

  خداوند زیبای رنگین کمان

  خداوند مهدی صاحب زمان

  ……………………………………………………………………………………

  به نام خداوند آلاله ها

  خداوند پروانه و پونه ها

  ***

  به نام خداوند حی رحیم

  خدای بهشت و خدای جحیم

  ***

  به نام خداوند شعر و غزل

  به نام خداوند عزوجل ***

  به نام خداوند شعر و غزل

  کلامش نشیند به دل تا ازل

  ***

  به نام خداوند نان و خداوند جان

  دهد روزی اش را به پیر و جوان

  ***

  به نام خداوند احساس پاک

  خداوند شمس و مه تابناک

  ***

  به نام خداوند نیلوفرین

  ستایش ز بهر تو ای بهترین

  ***

  به نام خداوند دریای نور

  خدایی که دارد به هر جا حضور

  ***

  به نام خداوند شعر و غزل

  خداوند روزی ده بی مثل

  ***

  به نام خداوند روشن ضمیر

  خداوند روشنگر بی نظیر

  شعر به نام خدا برای مقدمه

  شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را + پروردگارخلق وخداوند کبریا

  ستایش خداوند بخشنده را + که موجودکرد ازعدم بنده را

  به نام آ ن که گل راخنده آموخت + وبرجان شقایق آتش افروخت

  ثناوحمدبی پایان خدارا + که صنعش دروجود آورد مارا

  خردهرکجاگنجی آرد پدید + زنام خداسازد آن را کلید

  به نام خداوند لوح و قلم + حقبقت نگار وجود وعدم

  به نام خداوند شمشیر وتیغ + که باران آتش درآرد زمیغ

  به نام خداوند نیکوسرشت + که درجهان بذرنیکی بکشت

  بزرگی هست دردنیا خدانام + که بایادی کنذ دلهاچه ارام

  به نام مناسب ترین واژه ها + به رسم محبت به نام خدا

  آغازهرکلامی نام خدای یکتا + همواره می برم من نام مقدسش را

  به نام گشاینده کار ها + زنامش شود سهل دشوار ها

  تا که سخن از دل و از دلبر است + نام خدا زینت هر دفتر است

  به نام خداوندی که کار ساز است + زما و طاعت ما بی نیاز است

  ای که با نامت جهان آغاز شد + دفتر ما هم به نامت باز شد

  به نام خدا هر چه داریم از او + خداوند احمد خدای سبو

  به نام خداوند بود و نبود + خداوند یاسی به رنگ کبود

  منبع مطلب : shabnak.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید