این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هواشناسی رضوانشهر ساعتی

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هواشناسی رضوانشهر ساعتی را از این سایت دریافت کنید.

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  ابزارک ها تنظیمات فارسی

  ایرانگیلانرضوانشهر

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  :

  چهار شنبه, 25 ژانویه 2023

  1 5 : 4 7 ۰۵ بهمن ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:23, غروب 17:29.ماه:   طلوع ماه 09:55, غروب ماه 21:48, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

  دمای آب: +12 °C

  شاخص ماوراء بنفش: 0,4 (کم)

  15:00

  ظهر

  +6 °Cباران کوچک

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 85% ابری: 97% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

  مقدار بارش: 0,3 میلیمتر

  شاخص ماوراء بنفش: 0,4 (کم)

  دید: 40%

  16:00

  ظهر

  +5 °Cباران کوچک

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 87% ابری: 96% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

  مقدار بارش: 0,3 میلیمتر

  شاخص ماوراء بنفش: 0,1 (کم)

  دید: 55%

  17:00

  ظهر

  +5 °Cباران کوچک

  باد: ساکت, شمال, سرعت 2

  گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 87% ابری: 96% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

  دید: 60%

  18:00

  عصر

  +5 °Cباران کوچک

  باد: ساکت, شمال غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 89% ابری: 95% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

  دید: 59%

  19:00

  عصر

  +5 °Cباران کوچک

  باد: ساکت, شمال غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 90% ابری: 91% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

  دید: 54%

  20:00

  عصر

  +5 °Cابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 2 رطوبت نسبی: 91% ابری: 64% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  دید: 55%

  21:00

  عصر

  +5 °Cابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 2 رطوبت نسبی: 91% ابری: 69% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  دید: 65%

  22:00

  عصر

  +4 °Cتا حدودی ابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 2 رطوبت نسبی: 91% ابری: 59% فشار اتمسفر: 1028

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  دید: 82%

  23:00

  عصر

  +4 °Cتا حدودی ابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 2 رطوبت نسبی: 90% ابری: 45% فشار اتمسفر: 1027

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  پنج شنبه, 26 ژانویه 2023

  دید: 99% ۰۶ بهمن ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 07:22, غروب 17:30.ماه:   طلوع ماه 10:22, غروب ماه 22:57, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

  دمای آب: +12 °C

  شاخص ماوراء بنفش: 2,3 (کم)

  00:00

  شب

  +4 °Cتا حدودی ابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 90% ابری: 30% فشار اتمسفر: 1027

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  دید: 100%

  01:00

  شب

  +3 °Cتا حدودی ابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 1

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 90% ابری: 32% فشار اتمسفر: 1027

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  دید: 100%

  02:00

  شب

  +3 °Cتا حدودی ابری

  باد: ساکت, غرب, سرعت 2

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 90% ابری: 34% فشار اتمسفر: 1027

  دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

  دید: 100%

  03:00

  شب

  +3 °Cتا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 89% ابری: 37% فشار اتمسفر: 1027

  دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

  دید: 100%

  04:00

  شب

  +3 °Cتا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 89%

  منبع مطلب : fa.meteocast.net

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  ایران گیلان رضوانشهر

  :48

  جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در رضوانشهر

  چهار شنبه, ژانویه 25 2023

  ظهر

  15 +6 °C باران کوچک

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرقسرعت: 2گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 85%ابری: 97‏%مقدار بارش: 0,3 میلیمترارتفاع موج: 0,2 متر

  16 +5 °C باران کوچک

  باد: وزش نسیم ملایم, شمالسرعت: 2گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 87%ابری: 96‏%مقدار بارش: 0,3 میلیمترارتفاع موج: 0,2 متر

  17 +5 °C باران کوچک

  باد: ساکت, شمالسرعت: 2گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 87%ابری: 96‏%مقدار بارش: 0,1 میلیمترارتفاع موج: 0,1 مترعصر

  18 +5 °C باران کوچک

  باد: ساکت, شمال غربسرعت: 1گشتاور های باد: 4فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 89%ابری: 95‏%مقدار بارش: 0,1 میلیمترارتفاع موج: 0,1 متر

  19 +5 °C باران کوچک

  باد: ساکت, شمال غربسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 90%ابری: 91‏%مقدار بارش: 0,1 میلیمترارتفاع موج: 0,1 متر

  20 +5 °C ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 91%ابری: 64‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  21 +5 °C ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 91%ابری: 69‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  22 +4 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 91%ابری: 59‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  23 +4 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 2فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 90%ابری: 45‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  طلوع خورشید 07:23, غروب 17:29, شاخص ماوراء بنفش: 0,4 (کم), بیشتر ...

  طلوع ماه 09:55, غروب ماه 21:48, فاز ماه: هلال فزاینده, بیشتر ...

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف; دمای آب: +12 °C

  پنج شنبه, ژانویه 26 2023

  شب

  00 +4 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 90%ابری: 30‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  01 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 90%ابری: 32‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  02 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 90%ابری: 34‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  03 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 89%ابری: 37‏%ارتفاع موج: 0,2 متر

  04 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 89%ابری: 42‏%ارتفاع موج: 0,2 متر

  05 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 88%ابری: 34‏%ارتفاع موج: 0,2 مترصبح

  06 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 88%ابری: 45‏%ارتفاع موج: 0,2 متر

  07 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 87%ابری: 32‏%ارتفاع موج: 0,2 متر

  08 +3 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 2گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 87%ابری: 32‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  09 +4 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, غربسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 86%ابری: 33‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  10 +6 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, شمال غربسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 81%ابری: 38‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  11 +6 °C تا حدودی ابری

  باد: ساکت, شمالسرعت: 1گشتاور های باد: 3فشار اتمسفر: 1028رطوبت نسبی: 76%ابری: 50‏%ارتفاع موج: 0,1 مترظهر

  12 +7 °C پوشیده از ابر

  باد: ساکت, شمالسرعت: 2گشتاور های باد: 4فشار اتمسفر: 1027رطوبت نسبی: 75%ابری: 88‏%ارتفاع موج: 0,1 متر

  13 +7 °C ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرقسرعت: 2گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 1025رطوبت نسبی: 77%ابری: 91‏%ارتفاع موج: 0,2 متر

  14 +7 °C پوشیده از ابر

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرقسرعت: 3گشتاور های باد: 5فشار اتمسفر: 1025رطوبت نسبی: 80%ابری: 93‏%ارتفاع موج: 0,2 متر

  15 +7 °C باران کوچک

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال

  منبع مطلب : fa.meteocast.in

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید