این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  پشتیبانی محک

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  پشتیبانی محک را از این سایت دریافت کنید.

  ASUS DSL

  DSL-N16

  You failed to access to the web page that you want to view.

  Reason for failed connection :

  Connecting to remote server now.

  We suggest you: (Need account and password of administrator.)

  Go to the Quick Internet Setup page to automatically detect the connection type. and DSL-N16 will detect your WAN type automatically.

  If a problem still persists, manually change the connection settings. Click here to go to the setup page You can check and config your setting by yourself.

  منبع مطلب : 192.168.1.1

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید