این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  پیش بینی های شاه نعمت الله ولی

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  پیش بینی های شاه نعمت الله ولی را از این سایت دریافت کنید.

  پردازش امنیتی ...

  بررسی امنیت مرورگر شما قبل از دسترسی به

  sci-hub.ir

  لطفا 2 ثانیه صبر نمایید

  Anti-DDoS & Website Security by GENIUS GUARD

  منبع مطلب : sci-hub.ir

  متن کامل پیش گویی‌های شاه نعمت الله ولی، درباره آینده ایران / پیش گویی های تکان دهنده در عصر حافظ!

  شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و ۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند

  خبرفوری سرگرمی طنز‌و‌سرگرمی

  ۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۴۴

  متن کامل پیش گویی‌های شاه نعمت الله ولی، درباره آینده ایران / پیش گویی های تکان دهنده در عصر حافظ!

  شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و ۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند

  کدخبر: 1769498 ت ت

  از باب مقدمه می‌گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیراز ی بوده و ۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود؛ صفحه ۵۷۷ او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می‌برد. پیش بینی‌های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می‌شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه، قرن‌ها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند.

  قــدرت کردگــار می‌بـینــم حالــت روزگــار می‌بـینــم

  ازنجوم این سخن نمی‌گویم بلکـه از کردگــار می‌بینــم

  از سلاطیــن گــردش دوران یک به یک را سوار می‌بینم

  هر یکی را به مثل ذره نــــور پرتــوی آشکــار می‌بـینــم

  از بـزرگـی و رفعـت ایشــان صفــوی برقرار می‌بینـــم

  ……………………..

  آخــر پادشاهـــی صفــــوی یک حسینی*به کار می‌بینم

  *آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین؛ شاهی فاسد و ستمگر بوده است.

  نادری در جهان شــود پیــدا قامتــش استــوار می‌بینــــم

  آخــر عهــد نـوجــــوانی او قتــــل او آشکـــار می‌بینـــم

  شهر تبریز را چو کوفه کنند شهــرطهــران* قرار می‌بینم

  * اشاره به انتقال پایتخت به تهران .

  بعد از آن دیگـری فنا گردد شـاه دیگـر به کـــارمی بینم

  که محمـد* به نـام او باشــــد تیـــغ او آبــدار می‌بــینـــم

  * بنابر ویژگی‌هایی که از او می‌گوید، مرادش احتمالاً محمد شاه قاجار است نه، آغا محمدخان قاجار.

  چــارده ســال پادشاهـــی او دولتــش کامکــار می‌بینــم

  سال کز مرغ می‌شـود پیــدا مــرگ او آشکــار می‌بینـم

  ……………………..

  ناصر الدین به نصـرت دوران چـارده هشـت سال*می بینــم

  * عدد مزبور با هیچ یک از ارقام تاریخی در مورد ناصرالدین شاه تناسبی ندارد و نزدیک‌تر آن است که بگوییم مربوط به سن او در هنگام تاجگذاری باشد که البته این هم دقیق نیست، زیرا مجموع هشت و چهار، ۲۲ است حال آن که وی در ۱۸ سالگی به قدرت رسیده است.

  اما اگر عبارت را "چهار ده، هشت سال" بگیریم جور در میاید. یعنی ۴*۱۰=۴۰ و ۸ سال= ۴۸ سال (طول سلطنت ناصرالدین شاه)

  ……………………..

  از شهنشــاه ناصـر الدین شـاه شیــونــی بیــم دار*می بینــم

  * اشاره به ترور ناصرالدین شاه.

  روز جمعـــه ز. شهر ذیقعــده تن او در مـــــزار می‌بــینـم

  بعد از آن شه مظفــر الدین را شاهیِــش ناگــوار می‌بینــم

  چـارشنبـه ز. شهـر ذیقعـــــده* مــرگ او آشکــار می‌بینـم

  * مرگ هر دو ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ذیقعده واقع شده است بنابراین پیش بینی او در این باره دقیق می‌باشد.

  از الــف تا بـه دال می‌گویـم شاه و شاهــی فکارمی بینـم*

  * اشاره به نهضت مشروطیت ایران و تهدید پایه‌های سلطنت قاجاریه است.

  درخراسان ومصروشام وعراق فتنــه و کـــارزار می‌بینـــم

  جنگ وآشوب و فتنه‌ی بسیار در یمیــن و یســار*می بینـم

  * آغاز جنگ جهانی اول، مصادف با، آخرین روز‌های عمر مشروطیت ایران.

  غــارت و قتــل لشکــر بسیـار در میــان و کنــار می‌بـینـم

  شه چو بیرون رود ز. جاگاهش* شاه دیگــر** بکارمی بـینـم

  * مراد، احمد شاه قاجار است، جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می‌کند و نه مرگ او.

  ** مراد، رضا شاه است.

  چون فریدون به تخـت بنشینـد نوکرانـش قطـــار می‌بینــم

  متصف بر صفات سلطان است لیک من گرگ وار می‌بینــــم

  دائـم اسبـش به زیر زیـن طــلا کمتـر آن را سـوار می‌بینـــــم

  عدل و انصـاف در زمانـه‌ی او همچــو هیمـه به نـار می‌بینــم

  علمــــــای زمــان او دائــــــم همــه را تـــــار ومــارمی بینــم*

  * تقابل دولت با دین و روحانیت، هیچ گاه در تاریخ ایران، به اندازه‌ی دوران حکومت رضا شاه نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین برده و به کلی سازمان روحانیت را فرو بپاشد.

  هست فصل حجاب در عهدش فصــل را بــی اعتبــارمی بینم*

  * مهم‌ترین اقدام ضد دینی رضاشاه، کشف حجاب زنان بود.

  جنگ سختی شود تمــام جهان* کوه و صحــرا فکــار می‌بینـم

  * اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم.

  کــــار و بـــار زمانــه وارونـــه قحط و هم ننگ وعار*می بینم

  * اشاره به نابسامانی شدید اقتصادی در ایران و گسترش قحطی، همچنین اشغال کشور توسط متفقین و خیانت رجال سیاسی، در همکاری با بیگانگان.

  چون دو ده سال*پادشاهـی کرد شهیــش بـــرکنــار**می بـینــم

  * البته رضاشاه، بیست سال پادشاهی نکرده، اما عملاً از سوم اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰، قدرت را در اختیار داشته است.

  ** اشاره به برکناری و تبعید رضاشاه.

  پسرش چــون به تخت بنشینـــد بوالعجــــب روزگــار می‌بینم

  نوجوانــی به ســان ســرو بلنــد رستمــش بنـده وار می‌بینــم

  در امور شهــی است بی تدبیـــر لیکنــش بخت یــــار*می بینـم

  * خود محمدرضا پهلوی نیز معتقد بود که در کار پایداری سلطنتش، علیرغم حوادث سهمگین که می‌توانست طومار حکومت او را در هم بپیچد، همواره بخت یار او بوده تا جایی که مدعی بود که خداوند حامی اوست.

  بس فرومـــایگـــان بـی حاصـل حامـــل کـار و بــار می‌بینـــم

  مذهب و دین ضعیـف می‌یابــم مُبتــدع* افتخــــارمی بــینـم

  * بدعت گزاری در دین .

  ظلم پنهــــان، خیانــت و تزویــر بر اعاظـــم شعــــــار می‌بینـم

  ظلمــت ظلــم ظــالمــان دیــــار بی حــد و بی شمــار می‌بینــم

  ماه را رو سیـــــــــاه می‌یابــــم مهــــــر را دل فکـــار می‌بینــم

  منبع مطلب : www.khabarfoori.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 12 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید