این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  48 ریاضی هشتم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  48 ریاضی هشتم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

  در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

  جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی هشتم

  افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

  haladars آبان 24, 1401 دقیقه مطالعه

  در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

  جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

  سطر اول جدول زیر، نشان می‌دهد که مجموع زاویه‌های خارجی یک مثلث برابر °۳۶۰ است.

  الف) جدول را کامل کنید و مجموع زاویه‌های خارجی شکل‌های بعدی را به دست آورید.

  جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

  حاصل تفریق =n−(n−۲)=n−n+۲=۲=n−(n−۲)=n−n+۲=۲

  ب) فکر می‌کنید مجموع زاویه‌های خارجی یک هفت ضلعی چند درجه است؟ 360

  یک هشت ضلعی چطور؟ 360

  مجموع زاویه‌های خارجی هر چند ضلعی، 360 درجه است.

  0 برچسب‌ها :

  گام به گام ریاضی هشتم

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل3 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل3 ریاضی هشتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل3 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل3 ریاضی هشتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم

  پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین های ریاضی هشتم فصل 3

  حل فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  ادامه حل فعالیت صفحه 31

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کاردرکلاس و تمرین صفحه 33 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

  حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کار در کلاس صفحه 35 ریاضی هشتم

  حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کار در کلاس و تمرین صفحه 37

  حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم

  حل فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کار در کلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

  حل تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 42 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل فعالیت صفحه 46 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 47 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل کار در کلاس وتمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل تمرین های ترکیبی ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید